Af Conni Camille Isgaard

Læs sammen 0-1 LÆRERVEJLEDNING

194 sider + 170 kopiark, spil og aktiviteter til download

 • Antal
  -
  +
  812,50 kr.
I alt
812,50 kr.
650,00 kr. ekskl. moms
Lærervejledningen til Læs sammen 0-1 indeholder en udførlig beskrivelse af systemet og redegør for den teoretiske baggrund for materialet.

Læs sammen er et system til den første læseundervisning. Bøgerne sender eleverne på opdagelse i et eventyrligt univers med alfer, sten-glukker, snupse-svampe, Alkymisten, skovens dyr og menneskebørnene Hans og Frida.

Læs sammen bygger på en balanceret læsepædagogik med fokus på afkodningsstrategier, læseforståelsesstrategier, skrivning og sproglig bevidsthed.

Læs sammen inkluderer alle børn med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Der lægges op til en mangfoldighed af kreativitet, værkstedsundervisning, musik og bevægelse, og systemet viser nye veje til forældreinddragelse.

Læs sammen-systemet er tænkt til den første læsning i 0.-1. klasse. Systemet kan anvendes til grundig bogstavgennemgang til 0. klasse eller bogstavrepetition i 1. klasse. Læse- og arbejdsbogen introduceres allerede fra første skoledag.

Musik og sang af Martin Isgaard og Lauralil Ellise Isgaard.

Lærervejledningen til Læs sammen 0-1 indeholder en udførlig beskrivelse af systemet og redegør for den teoretiske baggrund for materialet og giver desuden en grundig side-for-side-vejledning i anvendelsen af læsebogen og arbejdsbogen samt de tilhørende kreative aktiviteter og kopiark.

Lærervejledningen består af fire dele:

 • Del 1. Om bøgernes brug. Her beskrives systemets delelementer og teoriernes udmøntning i praksis med begrundelse for valg af metoder og aktiviteter. Tankerne bag side-til-side-vejledningens timeopbygning forklares. Derfor bør denne del læses, inden bøgerne tages i brug.
 • Del 2. Teori og forskning. Præsentation af de forskningsresultater, der danner grundlag for de pædagogiske og didaktiske principper, som Læs sammen er udarbejdet efter. Her redegøres blandt andet for, hvorfor det er vigtigt at arbejde med syntetisk lydmetode, artikulation, ordforråd, læseforståelsesstrategier og forældreinddragelse.
 • Del 3. Side-til-side-vejledning. Side-til-side-vejledning samlet i overskuelige opslag for arbejdsbog og læsebog – inklusiv litterære spørgsmål til alle afsnit i læsebogen. Der er løbende forslag til yderligere støttende aktiviteter, henvisninger til ekstraopgaver, spil på kopisiderne samt inddragelse af it.
 • Del 4. Kopisider. 170 kopisider med aktiviteter, opgaver og spil. Kopisiderne rummer: brætspil med fokus på bevægelse, orddomino, bogstavbanko, bevægelsesspil, sangtekster med noder, læsebrikker med lydrette ord, rimkort, stavelseskort, bogstaver til ophæng i klassen, handlingsbro, dukketeater-skabeloner, skrivehuse. Dertil værkstedsaktiviteter, Min fakta-bog, Min magi-bog, tørresnor, VØL-skema og plakater med fx læseforståelsesstrategi, læringsmål og evaluering.

Med lærervejledningen følger adgang til download og print af kopiarkene i farver samt adgang til arbejdsbogen som tavlebog fra systemets hjemmeside. Se instruktion for login i lærervejledningen.

Find alle kopiarkene her. Få tildelt adgang, når du køber vejledningen ved at kontakte forlaget.

S sten-gluk hånddukken er et af væsnerne i bogsystemet: Læs sammen 1-2 – Et differentieret lærebogssystem til 1.-2. klasse.
Sten-glukken repræsenterer bogstavet s og spiser alt, der begynder med s, så skoven er ryddet for skrald.
Den kan anvendes i undervisningen eller sendes hjem sammen med weekenddagbogen som kan printes fra https://laessammen.dpf.dk/

Mål: Siddende: 20 cm. Bredde: 20 cm.
Materiale: Blød plys.

Kan købs via Time2learn.

Fakta

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7158-628-2
Antal sider
194

Om forfatteren

Conni Camille Isgaard

Conni Camille Isgaard arbejder som dansklærer og læsevejleder.

Om illustratoren

Bøgernes flotte billedunivers er illustreret af Vibeke Wang.

Anmeldelser

Universet i materialet er et, børnene vil elske, og det vil motivere til opmærksomhed. Børn, der bliver undervist, som materialet er tænkt, bliver helt sikkert dygtige. For underviseren er der rigtig mange elementer at holde styr på. Her synes jeg, lærervejledningen er meget vigtig. Den er inspirerende, struktureret og grundig. Vejledningen tydeliggør, hvordan den nyeste forskning ligger som basis for materialet. Det er sympatisk, at hjemmet forsøges inddraget i processen. Et gedigent og spændende materiale.

Folkeskolen.dk, oktober 2018

Forebyggende indsatser for elever i risiko for dysleksi

Vil du gerne vælge et læsebogssystem til 0. klasse med forebyggende indsatser for elever i risiko for dysleksi?

Læs sammen arbejder med de to undervisningselementer, som netop har til formål at støtte børn, som risikerer at komme bagud på et tidligt tidspunkt – integreret staveundervisning og øvelse i at huske og sige bogstavlyde.

Læs sammen samler de metoder ude i klasserne, som har vist størst effekt ifølge flere års afprøvninger og i overensstemmelse med danske og udenlandske forskningsresultater – både hvad angår at løfte de elever, der har er i risiko for dysleksi, men også at udfordre elever, der har brug for flere udfordringer.

Læs sammen arbejder både med differentieret læseundervisning i samme læsebog, og alle elever har integreret staveundervisning med at pusle lydrette ord med udvalgte bogstaver, som er gennemgået.

Kopisider

Ved køb af lærervejledningen kan alle kopisider downloades her.

Om Læs sammen

Læs sammen 0-1 består af:

 • Læsebog
 • Arbejdsbog
 • Skrivebog med pusleopgaver
 • Lærervejledning med adgang til 170 kopiark med danskspil med lydrette ord, målplakater og opgaver med fokus på opdagende skrivning
 • Videoer med musik-bevægelsessange med alfabetet til hver kapitelhistorie*
 • Video med håndfonemer*
 • Arbejdsbogen som Tavlebog
 • Sten-gluk hånddukke

*Videoer kan ses på youtube.

Gratis plakater
Plakat med Lydbilledalfabet og Læseforståelsesstrategier kan downloades gratis.

På Læs sammens facebook-side kan du se datoer for foredrag i Danmark, og i Læs sammens facebook-gruppe kan undervisere udveksle inspiration.

Målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for børnehaveklasse-1. klasse.

Fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer