Af Lena Bülow-Olsen og Pernille Sørensen

Stjernestunder – helhedsorienteret læse-skriveundervisning

Bh.kl.-6. klasse

  • Antal
    -
    +
    550,00 kr.
I alt
550,00 kr.
440,00 kr. ekskl. moms
Stjernestunder guider læreren i at tilrettelægge undervisning, der inddrager alle de skriftsproglige aktiviteter i en helhedsskabende danskundervisning – stjernestunderne.

* NYHED 13. MARTS *

Stjernestunder – helhedsorienteret læse-skriveundervisning henvender sig til lærerstuderende, dansklærere, læsevejledere og andre, der arbejder med børn i indskolingen og på mellemtrinnet op til 6. klasse.

Skriftsproget er nøglen til læring i alle fag og en vigtig adgang til oplevelser, personlig udvikling og generelle deltagelsesmuligheder i skolen, i fritiden – ja, i livet.

Bogen giver et bud på en helhedsorienteret og meningsgivende skriftsprogsundervisning, der har børnenes behov på sinde og klangbund i vedkommende og relevante tekster, der kan engagere børnene.

Underviseren bliver ført tilbage til den undervisning, der inddrager alle de skriftsproglige aktiviteter i en helhedsskabende danskundervisning – stjernestunderne.

I stjernestunderne oplever eleverne at blive inddraget og være medskabende sammen med deres underviser, i fællesskab, i gruppearbejde og individuelt uanset forudsætninger.

Den helhedsorienterede skriftsprogsundervisning har fokus på alle dele af skriftsproget – fra læsestrategier og læseteknikker, til grammatik, syntaks og stavning, sproglige vendinger, ordkendskab og ordbetydninger, den dybere forståelse gennem analyse og fortolkning og selvfølgelig fremstilling.

Med den helhedsorienterede skriftsprogsundervisning er det intentionen at komme væk fra den sekventielle undervisning i de enkelte dele.

Stjernemodellen
Bogen indeholder en metodisk model, Stjernemodellen, som giver plads til lærerens egne didaktiske prioriteringer og samtidig understøtter høj kvalitet i undervisningen. Stjernemodellen sætter en funktionel og meningsfuld læse-skriveundervisning ind i en bred kontekst, hvor faglig fordybelse, kompetencer, autonomi og psykologisk tryghed i klassefællesskabet er vigtige nøgleord.

Metoden hviler didaktisk og indholdsmæssigt på en undervisning med højt fagligt engagement og deltagelsesmuligheder for alle elever uanset forudsætninger.

Stjernestunder er en kombineret grundbog med baggrundsviden om læsning og skrivning, didaktik og metodik og en praktisk guide, der gennemgår metoden gennem fire eksemplariske praksisforløb for henholdsvis indskoling og mellemtrin. Hertil hører et udvalg af lettilgængelige kopisider, som kan bruges i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Fakta

Udgivelsesår
2024
ISBN
9788771858082
Antal sider
276

Om forfatterne

Lena Bülow-Olsen

Lena Bülow-Olsen er uddannet lærer og har gennem en lang årrække undervist i folkeskolen. Hun arbejder i dag som selvstændig pædagogisk konsulent. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. Professionshøjskolen Absalon, gennem flere årtier uddannet læsevejledere, været foredrags- og kursusholder samt proceskonsulent og underviser på literacyforløb i flere kommuner.

Pernille Sørensen

Pernille Sørensen er uddannet lærer og har mange års erfaring som projekt- og proceskonsulent, kursus- og foredragsholder. Hun arbejder desuden som sprog- og læsekonsulent i Faxe Kommune med ansvar for literacyindsatsen for børn og unge og projekter om bl.a. barnets tidlige literacyudvikling, læsning i børnehaveklassen, læsning i fagene og unges læselyst.

Målgruppe

Lærerstuderende, dansklærere, læsevejledere og andre, der arbejder med børn i indskolingen og på mellemtrinnet op til 6. klasse.

Kopisider

Kopisiderne til bogen findes her (kommer snart).

Relaterede varer