Af Lena Bülow-Olsen og Pernille Sørensen

Stjernestunder – helhedsorienteret læse-skriveundervisning

Bh.kl.-6. klasse

  • Antal
    -
    +
    550,00 kr.
I alt
550,00 kr.
440,00 kr. ekskl. moms
Skab flere stjernestunder i elevernes møde med skriftsproget gennem fagligt engagement og fællesskabsfølelse. STJERNESTUNDER guider til helhedsorienteret læse-skriveundervisning.

Stjernestunder – helhedsorienteret læse-skriveundervisning er en kombineret grundbog og praktisk guide til at tilrettelægge læse-skriveundervisning, der inddrager alle de skriftsproglige aktiviteter i en helhedsskabende og meningsgivende danskundervisning.

Skriftsproget er nøglen til læring og en vigtig indgangsvinkel til oplevelser, personlig udvikling og deltagelsesmuligheder i skolen såvel som i fritiden. Når skriftsprogsundervisning tilrettelægges med elevernes behov, faglige engagement og fællesskabsfølelse i centrum, oplever eleverne at være medskabende sammen med læreren, i fællesskabet, i gruppearbejdet og individuelt uanset forudsætninger – og stjernestunderne opstår.

Helhedsorienteret læse-skriveundervisning tager højde for elevernes forskellige behov og udgangspunkt i vedkommende tekster. Undervisningen har fokus på alle dele af skriftsproget – fra læsestrategier og læseteknikker, til grammatik, syntaks og stavning, sproglige vendinger, ordkendskab og ordbetydninger, den dybere forståelse gennem analyse og fortolkning og fremstilling. Med den helhedsorienterede undervisning er det intentionen at komme væk fra den sekventielle undervisning i de enkelte dele.

Stjernemodellen
Bogen indeholder en metodisk model, som læreren kan bruge til at udvikle undervisning af høj kvalitet med plads til egne didaktiske prioriteringer. I bogen gennemgås brugen af Stjernemodellen gennem fire eksemplariske praksisforløb inklusiv et udvalg af kopisider, som kan bruges til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Stjernemodellen sætter skriftsprogsundervisning ind i en bred kontekst, hvor faglig fordybelse, autonomi og psykologisk tryghed i klassefællesskabet er vigtige nøgleord.

Stjernestunder – helhedsorienteret læse-skriveundervisning henvender sig til dansklærere, læsevejledere og andre, der arbejder med børn i indskolingen og på mellemtrinnet op til 6. klasse. Bogen kan også læses af lærerstuderende.

Fakta

Udgivelsesår
2024
ISBN
9788771858082
Antal sider
276

Om forfatterne

Lena Bülow-Olsen

Lena Bülow-Olsen er uddannet lærer og har gennem en lang årrække undervist i folkeskolen. Hun arbejder i dag som selvstændig pædagogisk konsulent. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. Professionshøjskolen Absalon, gennem flere årtier uddannet læsevejledere, været foredrags- og kursusholder samt proceskonsulent og underviser på literacyforløb i flere kommuner.

Pernille Sørensen

Pernille Sørensen er uddannet lærer og har mange års erfaring som projekt- og proceskonsulent, kursus- og foredragsholder. Hun arbejder desuden som sprog- og læsekonsulent i Faxe Kommune med ansvar for literacyindsatsen for børn og unge og projekter om bl.a. barnets tidlige literacyudvikling, læsning i børnehaveklassen, læsning i fagene og unges læselyst.

Målgruppe

Lærerstuderende, dansklærere, læsevejledere og andre, der arbejder med børn i indskolingen og på mellemtrinnet op til 6. klasse.

Kopisider

Kopisiderne til bogen findes her.

Tekster til bogens fire undervisningsforløb:

 

Anmeldelser

Både i bogen og i kopiarkene er der som sagt refleksionsspørgsmål til læreren. Sådanne har jeg ikke set i lang tid, og jeg synes de er en gave til læreren. Man tvinges faktisk til at tænke sig om, og måske til at tænke nyt. Spørgsmålene er oplagte at bruge til sig selv, men også i danskteamet, på klasselæsekonferencer og i andre sammenhænge, hvor man arbejder med læse- og skriveundervisning. Her på matriklen skal disse spørgsmål klart indgå i både mit og kollegernes arbejde og faglige refleksioner. Både når jeg underviser, og når jeg vejleder.

Fagbladet Folkeskolen

Relaterede varer