Henning Bang

Henning Bang

Om forfatteren

Henning Bangs uddannelsesbaggrund er bred. Han er uddannet civiløkonom (MBA) fra Norges Handelshøjskole i Bergen (1982), psykolog fra Psykologisk institut, Universitetet i Oslo (1986) og har en doktorgrad i organisationspsykologi fra samme universitet (2010). Han blev specialist i organisationspsykologi  i 1997.  Henning har i sit arbejdsliv, og særligt siden han begyndte at arbejde som psykolog (1986), forsøgt at kombinere forskning, undervisning og praksis. Han arbejdede således i 7 ½ år med par- og familieterapi, samtidig med at han arbejdede med organisationsudvikling. De sidste 20 år har han desuden arbejdet med, samt forsket i, hvordan man kan få ledere og ledergrupper til at udvikle sig.

Temaet for Hennings doktorgrad var således ”effektive ledergrupper”, hvor han forskede i, hvad  der kendetegner de ledergrupper, som er effektive og velfungerende.

Hjemmeside: www.bangmidelfart.no

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.