Kenneth J. Gergen

Kenneth J. Gergen

Om forfatteren

Kenneth J. Gergen er professor i psykologi ved Swarthmore College i Pennsylvania i USA, grundlægger af Taos Instituttet og ekstern professor ved Tilburg Universitetet samt æresprofessor ved universitetet i Buenos Aires. Blandt hans vigtigste værker om socialkonstruktionisme er Virkeligheder og relationer, 2. udg. (Dansk psykologisk Forlag, 2005), Det mættede selv (Dansk psykologisk Forlag, 2006) og Social konstruktion – ind i samtalen (Dansk Psykologisk Forlag, 2005).

Kenneth J. Gergen har modtaget mange æresbevisninger, herunder medlemskab af Guggenheim Stiftelsen, Fulbright Stiftelsen og Alexander Humboldt Stiftelsen samt æresgrader fra Tilburg Universitetet og Saybrook Instituttet.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.