Mia Beck Lichtenstein

Mia Beck Lichtenstein

Om forfatteren

Om forfatteren

Mia er autoriseret psykolog med ph.d. ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og specialuddannelse i spiseforstyrrelser. Mia er adjunkt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, hvor hun er pionerforsker inden for træningsafhængighedens psykologi.

Mia har en bred erfaring som praktiserende psykolog, bl.a. som privatpraktiserende klinisk psykolog, idrætspsykolog, psykolog ved Hjerneskadecentret i Odense, psykolog i Spiseforstyrrelsesteamet i Børnepsykiatrien i Odense, klinisk psykologisk konsulent hos Team Danmark og klinisk psykolog i Telepsykiatrisk Center i Odense.

Mia er en populær foredragsholder, og i sine foredrag fokuserer hun på både de positive gevinster af motion og de negative konsekvenser som afhængighed, tvang, spiseforstyrrelser og idrætsskader. Desuden er Mia en engageret deltager i den offentlige debat om træningens positive og negative sider. Derudover har hun skrevet talrige artikler i både internationale og nationale tidsskrifter om blandt andet: træningsafhængighed, spiseforstyrrelser, idrætsskader, kropsidealer og angst, og hun er forfatter til de to første bøger om træningsafhængighed på dansk.

Gennem sin forskning, foredrag, vejledning og forfatterskab ønsker Mia at blive klogere på træningsafhængighed, informere om denne nye problematik og hjælpe dem, der lider under afhængigheden.

Profil (SDU); findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/mlichtenstein

Facebook, Træningsbalancen – mellem sundhed og besættelse: www.facebook.com/groups/480191625336748/

Hjemmeside: http://mialic.dk/


Det siger forfatteren om Besat af træning. Når sund motion bliver til skadelig afhængighed (2013) og Find træningsbalancen mellem sundhed og smerte. Bevar glæden og passionen for træningen – uden at det bliver usundt eller skadeligt (2014)

Derfor skrev jeg bøgerne:
”Motion og sport er sundt og sjovt. Vi ved alle, at regelmæssig fysisk aktivitet kan øge vores livskvalitet og livslængde. Men en ny problematik er opstået i kølvandet på motionsbølgen. Nogle af de mest passionerede ender med at udvikle en skadelig afhængighed af træning. De kan aldrig få nok, og træningen fylder så meget, at de ødelægger deres helbred og mister kontakten med venner og familie. Det er denne gruppe idrætsfolk, jeg har været optaget af, siden jeg skrev mit speciale om træningsafhængighed på Institut for Psykologi i København i 2004.”

Mine inspirationskilder:
”Idrætsmedaljens bagside er lidet belyst, og der er tabuer knyttet til træningens skyggesider. Men bagsiden findes. Jeg har selv set det som aktiv løber, som instruktør og som træner. Derfor besluttede jeg at blive klogere på, hvad træningsafhængighed er, hvorfor det opstår, og hvad vi kan gøre ved det. Som den første i Danmark har jeg forsket i træningsafhængighed i mit ph.d.-projekt ved Syddansk Universitet fra 2011-2013. Nu er jeg ansat i en adjunktstilling, hvor jeg forsker videre i medaljens bagsider. Sideløbende med min forskning har jeg arbejdet med træningsafhængige, der har søgt hjælp til at komme ud af afhængigheden og få sund balance i træningen. Min forskerviden og mine behandlingserfaringer har jeg sammenfattet i mine to bøger om træningsafhængighed og træningsbalancen. Yderligere motivation for at skrive bøgerne var, at der ikke fandtes litteratur på dansk om træningsafhængighed.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Information om træningsafhængighed er det første vigtige skridt med henblik på forebyggelse og behandling. Bøgerne var både tænkt som en hjælp til de aktive, der har mistet kontrollen med træningen, men også til de pårørende og trænerne. I et større perspektiv finder jeg det både vigtigt og relevant, at forskning, der kan komme borgerne til gode, bliver formidlet på en måde, som alle har mulighed for at forstå og få gavn af. Endelig var det min mulighed for at give et kvalificeret og grundigt input til den aktuelle sundhedsdebat, som overvejende handler om problemerne med de borgere, der placerer sig i den anden ende af skalaen: Sofakartoflerne, der aldrig tager trappen, er et stort sundhedsøkonomisk problem. Men der er også de overaktive, der altid tager trappen og aldrig ligger på sofaen. Dem skal vi også hjælpe!”


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Er du vild med sport, at bruge kroppen, træne målrettet og konkurrere? Giver motion og idræt dig glæde og energi? Men sker det også, at træningen styrer dit liv? Eller at du træner, selvom du har smerter og ved, at du burde lade være? Så har Mia skrevet bogen til dig: Find træningsbalancen mellem sundhed og smerte. Bevar glæden og passionen for træningen – uden at det bliver usundt eller skadeligt (2014).Supermotionisme og ekstremsport er utroligt populært i disse år. Helt almindelige mennesker prøver kræfter med maratonløb og Ironman, og det vidner for mange om succes, styrke, handlekraft og målrettethed. Alle er enige om, at motion er sundt og sjovt, og Mia understreger, at træning giver overskud og følelsen af kontrol i en travl hverdag. Men når idealerne bliver ekstreme, og hele livet handler om træning, kost og præstationer, er der risiko for, at balancen mellem sundhed og smerte skrider. Ifølge Mia kan man derved bevæge sig ind i en gråzone med overdreven og tvangspræget træning, der på sigt ødelægger ens liv og helbred.

  På baggrund af forskning og erfaring med behandling af træningsafhængighed svarer Mia blandt andet på følgende spørgsmål: Hvordan bevarer du den sunde balance? Hvad gør du, hvis du er ved at blive afhængig af træning eller har fået en alvorlig skade? Find træningsbalancen mellem sundhed og smerte rummer også en række personlige beretninger fra engagerede motionister og sportsfolk, der har kæmpet med at finde balancen efter skader og træningsafhængighed.

  ”Jeg tror ikke, at folk generelt bliver sociopater og egocentrikere, der glemmer alt om familien og livets sande værdier, bare fordi de sætter sig et ambitiøst motionsmål. Jeg kan kun sige, at det skete for mig. Og at jeg har været i nærkontakt med et par andre, der har oplevet motions­DAMP i fuldt flor.” Fra bogens forord af Per Munch, journalist og motionsredaktør på Politiken

 • Mias første bog Besat af træning. Når sund motion bliver til skadelig afhængighed (2013) er den første udgivelse på dansk, der omhandler den overdrevne og ekstreme træningsiver, som i nogle tilfælde kan udvikle sig til en negativ afhængighedstilstand.Træningsafhængighed er et nyt fænomen, og overraskende mange kan genkende symptomerne. Ifølge Mia bliver træningen for langt de fleste ved med at være et sundt og rart supplement i livet. Men for den afhængige ender træningen med at udgøre hele livet, og alt andet tilsidesættes.

  I første del af Besat af træning beskriver Mia træningsafhængighedens symptomer, årsager og udbredelse samt sammenhængen med spiseforstyrrelser og moderne kropskultur.

  I bogens anden del, som handler om at finde træningsbalancen, bringer Mia en række interviews med motionister, der har overtræning tæt inde på livet. De fortæller om både de positive gevinster ved træningen og om den sygelige magt, træningen har fået over deres liv.

  Mia afslutter bogen med anbefalinger og gode råd til både behandlere og pårørende samt råd til selvhjælp til den træningsafhængige. Alle med interesse for ekstreme træningskulturer kan få glæde af at læse bogen. Den henvender sig til såvel de aktive selv som trænere, ledere og behandlere. Forord af psykiater og lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet: Birgit Petersson.

  ​Anmeldercitater:

  • “… Ros til Mia Lichtenstein for at tage fat på emnet i en gennemført og professionel form.”. Henrik Lund Jensen, motionsløb.dk
  • “… en vedkommende, spændende og velskrevet bog, der anbefales til trænere og sportsfolk. Hvis du er aktiv sportsudøver, løber du en stor risiko for at opnå større selvindsigt i dine motiver for at træne, som du gør.” Ib Jensen, Cykelmotion.

Video/andet

 • På Dansk Psykologisk Forlags YouTube-kanal kan du se videoen ”Dansk Psykologisk Forlag præsenterer Mia Beck Lichtenstein om Besat af træning”. I videoen kan du høre Mia fortælle om bogen Besat af træning, som er den første bog på dansk, der omhandler den overdrevne og ekstreme træningsiver, som i nogle tilfælde kan udvikle sig til en negativ afhængighedstilstand.
  https://www.youtube.com/watch?v=FWndQhMuYeY
 • www.on-sport.dk præsenterer Mia i videoen ”Kan træning blive et misbrug?” emnet træningsafhængighed. Med udgangspunkt i resultaterne fra sin ph.d., og med fokus på eliteatleter, diskuterer Mia spørgsmål som: Hvor går grænsen mellem sundt engagement og sygelig afhængighed? Hvad er symptomerne på træningsafhængighed? Hvorfor opstår det? Hvem og hvor mange er i risikozonen? Kan det forebygges og behandles?
  http://www.on-sport.dk/traeningsafhaengighed
 • På Mias hjemmeside www.mialic.dk kan du se en kort præsentation af træningsafhængighed, ”A day without training – is a day without meaning”, fra DR’s Ph.d. Cup 2015.
  http://mialic.dk/onewebmedia/PHD2015_5.mp4

Bibliografi

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.