Nina Berg Gøttsche

Nina Berg Gøttsche

Om forfatteren

Nina Berg Gøttsche er ph.d. og lektor i dansk på læreruddannelsen i VIA University College. Hun har gennem en årrække specialiseret sig i elever med kommunikationsvanskeligheder. Hun har forsket i, hvordan elever kan øge deres muligheder for deltagelse ved at inddrage elevernes eget perspektiv.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.