Af Nina Berg Gøttsche og Aase Holmgaard

Autisme og kommunikation

Samtaler mellem mennesker

 • Bog
  -
  +
  299,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  210,00 kr.
I alt
299,00 kr.
239,20 kr. ekskl. moms
En ny metode og forståelse af kommunikation mellem mennesker med og uden autisme.

Samtaler kan være frie, letløbende og fulde af forståelse. Men kommunikationen kan også være frustrerende, hvis man ikke føler sig hørt og forstået. Det sker ofte for mennesker med og uden autisme, som taler på hver sin kanal.

AUTISME OG KOMMUNIKATION  giver en håndsrækning til mennesker – med og uden autisme – som kan opleve at komme til kort over for hinandens kommunikationsformer. Bogen præsenterer en ny forståelsesramme, hvor de to kommunikationskanaler er ligeværdige, og undersøger, hvad der egentlig er på færde, når de mødes i en samtale. Med en ny forståelse af sprogbrug, åbner der sig et forfriskende rum, hvor samtaleglæden kan folde sig ud.

Gennem mange relaterbare samtaleeksempler fra hverdagen, præsenterer bogen en ny metode til at analysere og anerkende sprogbrug, så alle er lige i den fælles kommunikation. Med et nyt sprog og nye begreber kan alle blive bedre til at genkende, forstå og overvinde barrierer, der kan udfordre kommunikationen og føre til misforståelser, konflikter og en følelse af ensomhed. Bogens fokus er således ikke på diagnoser – men på samtalemødet.

Bogen:
• Præsenterer et nyt sprog og en ny metode til at analysere og forstå samtalen mellem mennesker med og uden autisme.
• Er banebrydende i sin tilgang, hvor alle – med eller uden autisme – er lige i den fælles kommunikation.
• Forholder sig ikke til autisme som et handicap, men som en kommunikationsform.
• Beskriver og navngiver forskellene på autistisk og neurotypisk sprogbrug – med en masse eksempler.
• Rummer en analysemetode af eget talesprog for både den autistiske og den neurotypiske sprogbruger. En metode, der også kan bruges, når kommunikationen slår fejl.

Det er en bog til mennesker med og uden autisme, til lærere, vejledere, pædagoger, psykologer og andre professionelle og til pårørende. Kort fortalt er bogen til alle, som ønsker gode samtalemøder med lige ansvar for den fælles kommunikation.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN (Bog)
9788771855081
ISBN (E-bog)
9788771855098 (ePub)
Antal sider
144

Om forfatterne

Nina Berg Gøttsche

Nina Berg Gøttsche er ph.d. og lektor i dansk på læreruddannelsen i VIA University College. Hun har gennem en årrække specialiseret sig i elever med kommunikationsvanskeligheder. Hun har forsket i, hvordan elever kan øge deres muligheder for deltagelse ved at inddrage elevernes eget perspektiv.

Aase Holmgaard

Aase Holmgaard er autoriseret privatpraktiserende psykolog og ph.d. i specialpædagogik. Hun har i en årrække undervist og superviseret lærere og pædagoger og også forældre og pårørende til børn, unge og voksne med særlige behov. Hun har i sit arbejde haft fokus på sprog og kommunikation og betydningen af at blive forstået ud fra sit eget ståsted og perspektiv.

Anmeldelser

Bogen er formuleret i et enkelt sprog, men alligevel formår forfatterne at italesætte et kompliceret fagligt emne, så selv de mest erfarne i samtalens kunst vil blive inspireret. Bogen bidrager med konkrete og enkle eksempler på, hvordan sproget og samtalen rummer langt mere end det talte ord og dets betydning […] Tak til forfatterne for at vise hvordan enhver samtale balancerer på en knivsæg og kan falde ud til enten forståelse og samtaleglæde eller misforståelse og samtalesorg. Jeres ideer og metoder vil komme til at bidrage til en verden med mere samtaleglæde.

Jørgen Lyhne, neuropsykolog, lektor og forfatter

Med konkrete eksempler fra det, jeg vil kalde 'familiens hverdagspraksis', illustrerer Nina Berg Gøttsche og Aase Holmgaard hvordan forståelsen af samtalen er begge parters ansvar. Som læser får jeg nye begreber, der både kan hjælpe med at forstå og ikke mindst håndtere henholdsvis den relationelle og den faktuelle kom-munikation. Jeg har arbejdet inden for autismeområdet i 17 år, og jeg kan varmt anbefale denne bog til alle, der ønsker at blive klogere på samtaler mellem mennesker.

Cathrine Lyster, områdechef hos Incita – Center for Autisme

Denne bog er en perle til en ny kæde af forståelse inden for autismeområdet præsenteret af bogens forfattere på en dejlig læsevenlig måde, som er understreget af et væld af eksempler fra en genkendelig hverdag […] Hele det mindset bogen bygger på, vil jeg i den grad anbefale, og det støtter op om det at se mere ligeværdigt på menneskelige grundforudsætninger frem for at tænke ”den rigtige måde” og ”den forkerte måde” at kommunikere eller at forstå noget på.

Lene Metner, psykolog, forfatter og VISO-specialist hos PsykologCentret

Bogen er en øjenåbner med sit nye syn på kommunikation.

Specialpædagogisk månedsblad

Relaterede varer