Af Anne Vibeke Fleischer og Käte From

Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme

Udfordringer og indsatser

 • Bog
  -
  +
  320,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  224,00 kr.
 • Lydbog
  -
  +
  224,00 kr.
I alt
320,00 kr.
256,00 kr. ekskl. moms
Forestillingsevnen er central for vores kommunikation og møde med andre. Det er svært, når den er mangelfuld. Men der er hjælp at hente... Hos børn og unge med autisme er forestillingsevnen mangelfuld, men ikke manglende.

Børn og unge med autisme har to væsentlige fællestræk: For det første har de svært ved at indgå i sociale situationer. Og for det andet har de et begrænset udvalg af handlemuligheder, hvorfor de foretrækker forudsigelighed og faste strukturer. Begge træk indgår i autisme-diagnosen. Og disse primære fællestræk har begge baggrund i børnenes mangelfulde forestillingsevne. Den er mangelfuld, men ikke manglende. Det er vigtigt at være opmærksom på.

Bogen giver let tilgængelig viden om denne gruppe børns neurologiske og neuropsykologiske anderledeshed, præsenterer en række teoretiske begreber og sætter fokus på, hvilke konsekvenser det har i praksis.

Bogen retter sig mod de voksne, der i dagligdagen omgås børn og unge med autisme i alderen 4-17 år. Det er først og fremmest forældre og familie, pædagoger og lærere, men også fysio- og ergoterapeuter og andet sundhedspersonale. Formålet med bogen er at give de voksne, der er tæt på barnet i hverdagen en forståelse af, hvad forestillingsevne er. Og hvordan forestillingsevnen påvirker børn og unges opfattelse af omverdenen, af sig selv og af andre mennesker. Og endelig: Hvordan man kan arbejde med at udvikle forestillingsevnen i dagligdagen.

Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme handler primært om autisme og om nedsat evne til at danne forestillingsbilleder. De fleste kapitler i bogen vil imidlertid også være relevante for dem, der møder børn og unge med andre slags udviklingsforstyrrelser eller psykiatriske lidelser end autisme. Ved de fleste udviklingsforstyrrelser eller psykiatriske lidelser ses nemlig overlappende mønstre og fællestræk, herunder nedsat evne til at danne forestillingsbilleder, tænke fleksibelt og acceptere nye måder at gøre tingene på.

Fakta

Udgivelsesår
2021
ISBN (Bog)
978-87-7158-887-3
ISBN (E-bog)
978-87-7158-888-0 (ePub)
ISBN (Lydbog)
978-87-7185-463-3 Mp3 download, 192 minutter
Antal sider
168

Om forfatterne

Anne Vibeke Fleischer

Anne Vibeke Fleischer er cand.pæd.psych. og cand.comm., autorise­ret psykolog og spe­cialist i neuropsykologi og pædagogisk psy­kologi. Hun har i mange år arbejdet med børn og unge med og uden diagnoser og udviklingsforstyr­relser. I sin private praksis beskæftiger hun sig med undersøgelse, rådgivning og supervision.

Käte From

Käte From er cand.psych., autoriseret psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi. Hun er privatpraktiserende psykolog og beskæftiger sig især med terapi og udredning af børn og unge med særlige udfordringer, udviklingsforstyrrelser og anderledeshed. Hun superviserer og underviser i mange forskellige sammenhænge, og har blandt andet været ekstern lektor i børneneuropsykologi på Københavns Universitet.

Anmeldelser

Denne bog er rigtig god at have på boghylden hos os, der har interesse i autisme. Forfatterne, som begge er psykologer, vil med deres fokus på forestillingsevnen give læseren indblik i og forståelse for denne komplekse kognitive funktion. De formår med deres faglige viden og en systematisk tilgang at belyse og bekrive en kompleks funktion på en måde, så det bliver begribeligt. [...] bogen får min bedste anbefaling.

Dorthe Hölck, Go Between

Beskriver på tilgængelig og vedkommende vis, hvordan vi kan støtte barnet i at udvide og udvikle sine forestillinger - og dermed skaber nye muligheder for handlinger.

Magasinet Skolestart

Fleischer og From er formidlingens mestre. Måske er det derfor, at indholdet i bogen virker så almenmenneskeligt og genkendeligt. Bogen er inspirerende, oplysende og saglig. Den kan kun føre til en større vidvinkel hos læseren og kan som sådan fungere som et etisk kompas - ikke blot i arbejdet med børn og unge indenfor autismespekteret, men også i mødet med alle andre børn og unge.

Anne Haven, Dansk Audiologopædi

Relaterede varer