Af Anne Vibeke Fleischer og Käte From

Empati hos børn og unge med autisme

 • Bog
  -
  +
  320,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  224,00 kr.
I alt
320,00 kr.
256,00 kr. ekskl. moms
Empati hjælper os til at forstå andres følelser, tanker og handlinger. Alle kan blive bedre til at forstå andre og se verden fra deres synsvinkel – også børn og unge med autisme. 

Empati hjælper os til at forstå andres følelser, tanker og handlinger. Det har mange børn og unge med autisme svært ved, men det betyder ikke, at de er ligeglade med andre og helt mangler empati og medfølelse.

Empati kan trænes, og bogen giver gode strategier og værktøjer til at udvikle empati. Det er en svær opgave, men det er sjældent umuligt. Udviklingen af empati sker gradvis og hænger bl.a. sammen med barnets selvopfattelse og den kognitive udvikling.

Når man træner empati med børn, styrker man også sin egen empati og ser verden fra barnets perspektiv. Man taler om det dobbelte empatiproblem, fordi voksne også har problemer med at forstå barnet med autisme.

Empati hos børn og unge med autisme giver et nuanceret blik på empati og undersøger begrebet i forhold til hukommelse, tænkning, fleksibilitet, generalisering og abstraktion.

Vanskeligheder med empati ses også ved mange andre udviklingsforstyrrelser. Bogens temaer og principper kan derfor bruges i mange sammenhænge, uanset barnets eller den unges diagnose, forstyrrelse eller kognitive modenhed.

Bogen er til voksne, der er tæt på børn og unge med autisme i dagligdagen. Det er først og fremmest forældre og familie, pædagoger og lærere, men også psykologer og andet sundhedspersonale.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN (Bog)
978-87-7185-716-0
ISBN (E-bog)
978-87-7185-717-7 (ePub)
Antal sider
176

Om forfatterne

Anne Vibeke Fleischer

Anne Vibeke Fleischer er cand.pæd.psych. og cand.comm., autorise­ret psykolog og spe­cialist i neuropsykologi og pædagogisk psy­kologi. Hun har i mange år arbejdet med børn og unge med og uden diagnoser og udviklingsforstyr­relser. I sin private praksis beskæftiger hun sig med undersøgelse, rådgivning og supervision.

Käte From

Käte From er cand.psych., autoriseret psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi. Hun er privatpraktiserende psykolog og beskæftiger sig især med terapi og udredning af børn og unge med særlige udfordringer, udviklingsforstyrrelser og anderledeshed. Hun superviserer og underviser i mange forskellige sammenhænge, og har blandt andet været ekstern lektor i børneneuropsykologi på Københavns Universitet.

Anmeldelser

En positiv tilgang fornemmes hele bogen igennem, hvor såvel sprogbrug, som begrebsafklaringer og handletiltag er forklaret og uddybet i et ligefremt og direkte sprog.

Lisbeth Tolstrup, Folkeskolen.dk

Vigtig og meget anvendelig bog der kommer supergodt rundt om empatibegrebet og giver gode redskaber og viden til alle, der er tæt på børn og unge med autisme. Udfordringer med empati kan dog også optræde hos andre udviklingsforstyrrelser, og her kan bogen også anvendes.

Anne Birgitte Langkilde Hundahl, Lektørudtalelse, DBC uge 49 2022

Ved at læse bogen har jeg fået ny viden og forståelse for, hvorfor mit barnebarn opfatter verden gennem et tunnelsyn og hans fokusering på et emne som han bliver ved med at tale om. Jeg har fået bekræftet, at de handle-muligheder, som hans forældre og jeg anvender med tålmodighed og venlig bearbejdning har ført til en positiv udvikling af mit barnebarn. De handlemuligheder bogen anviser er til dels nye og kendte for mig og jeg har fået et fagligt og kompetent indblik i, hvordan arbejdet med autister fungerer.

Pernille Pihl, mormor til dreng med autisme

Det er en velfortalt og let tilgængelig bog om et komplekst og vigtigt emne. Jeg blev meget klogere på hvilke udfordringer et barn/ung med autisme har, når vi taler om empati. Bogen gav mig, som forældre til et barn med diagnose, en virkelig god indsigt i, og værktøjer til, at træne empati. God bog!

Ann Kjærsgaard Larsen, mor til barn med ADHD

Tak for denne bog. Tit har jeg været frustreret over at se min søn ked af det, på grund af den reaktion han har fået fra andre, når de har opfattet ham egoistisk og overreagerende. Jeg ved at han ikke er egoistisk eller ligeglad med andre, men jeg har også nogle gange svært ved at forstå hvorfor han reagerede som han gør og mangler redskaber til at kunne hjælpe ham. [...] Da jeg læste bogen, fik jeg en følelse af at Anne Vibeke Fleischer og Kate From forstår hvor meget ekstra det kræver at være forældre til et barn som har disse udfordringer, og de ved at man som mor ikke har tid og overskud til at læse lange bøger, men at man har brug for viden, man let kan omsætte i sin hverdag, der kan hjælpe en her og nu, og det kan deres bog.

Maj Malmberg, mor til dreng med autisme

En nødvendig bog der kobler empati sammen med autisme

Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

Relaterede varer