SA

Søs Rask Andresen

Om forfatteren

Om forfatteren

Søs Rask Andresen er underviser, coach, proceskonsulent og supervisor. Hun har 19 års erfaring som lærer i folkeskolen og har sideløbende undervist 10 år i ungdomsskolen. Derudover har hun arbejdet som instruktør, underviser og facilitator i Camp True North. Søs er ekstern underviser på efter- og videreuddannelse ved Professionshøjskolen Metropol og har gennem flere år været konsulent på læringsprojekt under Handicap og Socialpsykiatri.

Søs har sammen med Nanna Paarup stiftet skolekonsulenter.dk, hvor de siden 2007 har arbejdet med kompetenceudvikling, større projekter og udviklingsprocesser i uddannelsessektoren. Søs og Nanna er begge optaget af at skabe optimale læringsmiljøer og trivsel for lærere, elever og studerende med fokus på klasse- og læringsledelse, Cooperative Learning, teamsamarbejde, kommunikation, forandringsprocesser, inklusion og coaching. De har samarbejdet med mere end 300 skoler og undervist mere end 8.000 lærere, ledere og pædagoger på kurser, workshops, procesforløb og teamudvikling – blandt andet med fokus på klasseledelse, professionelle læringsfællesskaber, den gode undervisning, teamsamarbejde, Cooperative Learning, historiefortælling, positiv psykologi, arbejdsglæde og hjernepauser.

Skolekonsulenter: www.skolekonsulenter.dk

Kontakt: info@skolekonsulenter.dk
 


Det siger forfatteren om bøgerne Klasseledelse i praksis. En håndbog for lærere (2013), Storytelling i undervisningen (2017) (udgivet i 2014 med titlen Historiefortælling som virkemiddelHjernepauser. Aktiviteter, der booster læring (2015), Samarbejdsøvelser. Trivsel og social kompetencer (2015) og Teamsamarbejde. Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder (2016)

Mine inspirationskilder:
”Jeg er inspireret af alle de mange lærere, pædagoger og undervisere, Nanna og jeg har mødt på vores vej, som gerne ville have litteraturhenvisninger til bøger om klasseledelse. Der findes flere gode bøger, vi anbefaler, men bogen med de helt konkrete forslag til praksis fandtes ikke. Så den skrev vi først og siden er serien vokset.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er særlig glad for at opleve effekten af bøgerne. Når deltagere, på vores forløb, fortæller, at de nu har fået et fælles sprog i teamet til at tale om og udvikle deres undervisning, deres praksis, så giver det rigtig meget mening for mig. Vores serie ”Værktøjer til klasseledelse” blev de håndbøger, vi havde drømt om. Vi gør os altid umage med at være eksemplariske. Alle værktøjerne fra vores bøger, bruger vi derfor selv. Vi tager selvfølgelig højde for kontekst og deltagernes baggrund og afsæt, men grundlæggende er metoderne de samme, om vi arbejder med børn, unge eller voksne. Det skaber sammenhæng og tydelig mening for vores kursister.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det giver værdi at bidrage til andres udvikling og at være med til at udvikle et fagområde, der hver dag har stor betydning for mange elever, lærere, pædagoger og kursister. Det har værdi, når det, jeg laver, giver mening, og som de fleste andre i dette felt vil jeg gerne gøre en forskel.”

Mine forbilleder:
”Mine forbilleder er ofte mennesker, som sætter barrieren højt, som har ambitioner på egne og andres vegne. Min makker Nanna er sådan et menneske. Hun er fantastisk til at holde fokus og blive på opgaven. Hun kan det, jeg selv kan blive bedre til. Det er en fantastisk lettelse og bidrager til min arbejdsglæde at kunne læne mig ind i tanken om ikke at skulle være god til det hele. Dét er det bedste samarbejde, der findes.”
 


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

Søs Rask Andresen har i samarbejde med Nanna Paarup udviklet serien Værktøjer til klasseledelse, som tilbyder værktøjer, der umiddelbart kan implementeres i den daglige undervisning for at styrke den professionelle praksis på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Indtil videre har Nanna og Søs forfattet følgende udgivelser i serien:

 • Klasseledelse i praksis. En håndbog for lærere (2013)
 • Storytelling i undervisningen (2017). Tidligere udgivet med titlen Historiefortælling som virkemiddel (2014). 
 • Hjernepauser. Aktiviteter, der booster læring (2015)
 • Samarbejdsøvelser. Trivsel og sociale kompetencer (2015)
 • Teamsamarbejde. Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder (2016)
 • Flere hjernepauser. Aktiviteter, der booster læring II (2018)
 • Søs og Nannas første udgivelse i Værktøjer til klasseledelse-serien, Klasseledelse i praksis. En håndbog for lærere, inspirerer, støtter, giver viden og helt konkrete værktøjer til den daglige praksis som lærer og leder. Bogen skaber fokus på at gøre mere af det, der virker, og på at justere og gøre noget andet, der hvor man kan føle sig fastlåst og udfordret.

  Bogen er funderet på et solidt teoretisk og fagligt fundament, og forfatterne har omsat teori og forskning til praksis og til metoder, som kan implementeres direkte i den daglige praksis.

  Værktøjerne bidrager til at sætte rammer og skabe muligheder for et optimalt læringsmiljø, hvor eleverne får mere reel arbejdstid med øget trivsel og mere læring til følge. Bogen giver mulighed for at styrke selvindsigt, lederskab, relationskompetence og finde støtte til både egen og teamets udviklingsproces.

  Søs og Nanna giver Klasseledelse i praksis er et direkte anvendeligt værktøj til din egen proces og udvikling som lærer og leder.

  • værktøjer til udvikling af ledelses-­ og undervisningsstil
  • metoder til at styrke relationerne
  • viden, der skaber mere reel arbejdstid og læringstid
  • nye vinkler på organisering og planlægning
  • større fokus på forventningsafstemning og målafklaring
  • grundlag for større overskud i hverdagen.

  Anmeldercitater:

  • ”…Skal simpelthen læses.” ­ Kai Pedersen, AKTbladet
  • ”Jeg kan varmt anbefale bogen, som jeg tror alle skolefolk, kan få udbytte af.” ­ Annie Thousig Møller, Skolestart.dk, april 2013
  • ”Det er virkelig en lille perle… Der er ikke mange spildord. Det er koncentreret viden, der gøres anvendelig lige med det samme. Hvis man arbejder med den tilgang bogen fremstiller, er jeg ikke i tvivl om, at man kan hæve sit niveau som underviser.” ­Henrik Højstrøm, daglig pædagogisk leder på Snekkersten Skole og ekstern lektor på Københavns Universitet.
 • I Storytelling i undervisningen giver Søs og Nanna grundlag for at anvende historier, fortællinger, metaforer og anekdoter i undervisningen. Ifølge forfatterne er historien et kommunikativt virkemiddel, der kan skabe forbindelse mellem det faglige indhold og elevens referenceramme, bidrage til udvikling af elevernes sociale kompetencer samt stimulere til refleksion, diskussion og udvikling af tænkefærdigheder.

  Bogen giver dig:

  • større viden om historiens betydning for at skabe relevans, engagement og motivation i forhold til det faglige indhold
  • konkrete værktøjer til at fortælle og arbejde med historier, der understøtter elevernes kompetenceudvikling og læringsproces
  • metoder til at udvikle en involverende praksis i opstarten af din undervisning
  • afsæt for at arbejde med positiv psykologi gennem en styrkebaseret tilgang
  • et bredt udvalg af historier til brug i undervisningen
  • inspiration til at udvikle og fortælle dine egne historier.

  Storytelling i undervisningen indeholder 42 historier samt et teoretisk afsæt og praktiske værktøjer til at arbejde med fortælling i undervisning. Søs og Nanna har tilpasset historierne sprogligt til udskoling og ungdomsuddannelser, men kan justeres til indskoling, mellemtrin og voksenundervisning.

  Anmeldercitater:

  • ”Bogen er velskrevet med let tilgængelig vejledning til læreren i, hvordan man ved hjælp af positiv psykologi og historiefortællingerne gennem en styrkebaseret tilgang kan udvikle elevernes kompetence og læringsproces.” ­ Sonja Henriksen, Læsepædagogen nr. 1, 2015
  • ”En bog, man bliver glad ved at læse samtidig med, at man lærer en bunke.” ­ Kai Pedersen, AKTbladet nr. 144, 2014
  • ”Kapitlet med de 42 historier er lige til at bruge i undervisningen… Det er selvfølgelig kun en hjælp og guide, men der er ingen undskyldninger for ikke at komme i gang med at bruge historiefortælling som virkemiddel i din undervisning. Som læser får du i al fald en masse foræret i dette kapitel.” ­ Louise V. Hansen, Ungdomsskolen, oktober 2014.
    
 • I Hjernepauser. Aktiviteter, der booster læring (2015) beskriver forfatterne en hjernepause som en aktivitet på typisk 1­-5 minutter, hvor eleverne gennem bevægelse, koncentration og koordination genererer ny energi, opmærksomhed og fokus i undervisningen. Den største effekt af en hjernepause opnås ved krydsmodal perception, hvor højre og venstre kropsdel koordineres. Hjernepauser giver mere reel læringstid og bidrager til øget trivsel i klassen.De er et nemt og effektivt virkemiddel, der på kort tid og med en relativ lille indsats kan gøre en stor forskel, som del af din klasseledelse.

  Gennem bogen får du:

  • indsigt i, hvorfor hjernepauser virker
  • viden om hjernens opbygning og sammenhæng mellem bevægelse, hjerneprocesser og læring
  • teknikker og værktøjer til at anvende hjernepauser og skabe glidende overgange til læringsaktiviteterne
  • 84 hjernepauser til brug i undervisning
  • et refleksionsrum i forhold til din egen praksis.

  Hjernepauser er til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værktøjerne og hjernepauserne kan dog bruges i alle typer af undervisning og vil have lige så stor effekt på kurser for voksne og på videregående uddannelser.

  ​Anmeldercitater:

  • ”Hjernepauser falder på et tørt sted, da den tilbyder små strukturerede øvelser og lege til alle aldersgrupper, øvelser, som har fokus på både styrkelse af kognitive processer, regulering af energiniveauet og trivsel og samarbejde i klassen. Det, der får tommelfingeren op, er dog især, at øvelserne giver mulighed for, at eleverne prøver nye ting og griner sammen, samtidig med at de i al ubemærkethed bliver bedre til hurtigt at modtage og handle på beskeder.” ­ Malene Schrøder, Folkeskolen.dk
  • ”En rigtig god bog for praktikeren i undervisningen, da der er en fin harmoni mellem teori og praksis… De over 80 øvelser er velbeskrevne, og man kan næsten ikke lade være med at gå i gang.” ­ Boy Olesen, Lektørudtalelse, DBC Medier
  • ”Her er bare bogen man snupper, læser og bruger dagen efter. En praksisbog! Sådan!… Du kan ligeså godt købe bogen med det samme, den er pengene værd!” ­ Kai Pedersen, AKTbladet.
    
 • Samarbejdsøvelser. Trivsel og sociale kompetencer er Søs og Nannas fjerde udgivelse i serien Værktøjer til klasseledelse.

  Samarbejdsøvelser er en bog til lærere og pædagoger, der gerne vil arbejde med klassens trivsel og udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer. Gennem samarbejdsøvelserne og den eksperimentelle læring styrkes elevernes læring, fællesskabet og færdighederne til samarbejde. Bogen er til den refleksive praktiker, og er fyldt med værktøjer og veje til, hvordan du faciliterer processen både før, under og efter en samarbejdsøvelse.

  Bogen giver dig:

  • indsigt i, hvorfor samarbejdsøvelser er relevante i undervisningen
  • viden om, hvordan du succesfuldt faciliterer øvelserne
  • metoder, der forankrer læring
  • teknikker, øvelser og værktøjer til at udvikle personlige og sociale kompetencer
  • 58 samarbejdsøvelser, direkte klar til brug
  • mulighed for at reflektere over egen praksis.

  Samarbejdsøvelser er henvendt til pædagoger, der arbejder med understøttende undervisning, og til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, der har brug for et stort repertoire af aktiviteter og værktøjer til at arbejde målrettet med at udvikle de personlige og sociale kompetencer.
   

  Anmeldercitater:

  • ”Det er en meget praksisorienteret udgivelse, som lærere og pædagoger vil være begejstrede for.” ­ Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse, DBC medier
  • ”Bogen Samarbejdsøvelser indeholder det hele, så vil du i gang, eller vil dit team i gang med samarbejdsøvelser, så er det bare at få købt bogen” ­ Kai Pedersen, AKTbladet
  • ”… en bog du lige kan gå til og hvormed du og dine elever kan få mange gode oplevelser sammen.” ­ Anne Thousig Møller, Børnehaveklasseforeningen.dk
    
 • Teamsamarbejde. Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder er femte skud på stammen i Søs og Nannas serie Værktøjer til klasseledelse.

  Bogen er en støtte til de team, der har ambitionen om at sætte endnu mere fokus på elevernes læring. Den er også en procesguide til at bevæge sig fra det nyetablerede team til det højtydende professionelle læringsfællesskab gennem viden om teamets fem faser for udvikling. Bogen rummer en række værktøjer og øvelser til at udvikle skolens teamsamarbejde som et professionelt læringsfællesskab

  Teamsamarbejde giver dig:

  • baggrunden for, hvorfor vi i endnu højere grad end tidligere skal samarbejde og udvikle de professionelle læringsfællesskaber
  • viden om de fem faser i teamets udvikling
  • værktøjer og veje til at udvikle teamet fra første møde til teamets opløsning
  • anledning til at reflektere over jeres samarbejde i hverdagen – og styrke det.

  Teamsamarbejde henvender sig til pædagoger, lærere og undervisere. Den er relevant for team både i grundskolen og på ungdomsuddannelser og indeholder også et særligt afsnit for ledere.

   

 • Flere hjernepauser – Aktiviteter, der booster læring II er Søs og Nannas sjette udgivelse i serien Værktøjer til klasseledelse.

  Bogen giver dig:

  • en kort intro til at bruge hjernepauser
  • konkrete værktøjer der gør, at hjernepauserne virker
  • 48 hjernepauser direkte til at bruge i din undervisning
  • teknikker, øvelser og værktøjer til at udvikle personlige og sociale kompetencer
  • et refleksionsrum i forhold til din egen praksis
    

  Flere hjernepauser henvender sig til lærere i skoler og på ungdomsuddannelser. Hjernepauserne kan også bruges på møder, konferencer og i andre fora, hvor hjernen skal stimuleres.

Bøger af Søs Rask Andresen

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.