TK

Trine Kjær Krogh

Om forfatteren

Trine Kjær Krogh er cand.mag. i dansk og religionshistorie, uddannet lærer i dansk som andetsprog og har en PD i specialpædagogik. Trine er selvstændig konsulent i firmaet Sprogin og arbejder med sprogtilegnelse og bæredygtig pædagogik og er tilknyttet Cesob som associeret partner. Trine er lektorkvalificeret ved Professionshøjskolen UCC (University College Capital), hvor hun har undervist i børns sprog og specialpædagogik i Videreuddannelsesafdelingen Program for Inklusion og Integration. Hun har undervist såvel lærere som pædagoger og kommende sprogvejledere og deltaget i projekter og følgeforskning. Trine har undervist i dansk som andetsprog, i specialpædagogik og har været ansat som konsulent i PPR, hvor hun har arbejdet med børn og unge i en flersproget kontekst fra 0 til18 år.

Trine har i fællesskab med Helle Iben Bylander oversat Implementering af evidensbaseret praksis – i det logopædiske arbejdsfelt til dansk (Roddam og Skeat 2013, Hogrefe Psykologisk Forlag) og har sammen med Helle Iben Bylander skrevet Sprogets milepæle (Dafolo, 2014) og Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv – hos børn, unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder (Dafolo, 2013). Trine har skrevet Læs og forstå matematik (Alinea, 2011) sammen med Michael Wahl Andersen og har blandt andet bidraget med artikler til Skrivelyst i børnehaven (Dansk Psykologisk Forlag, 2012), Narrativ pædagogik i pædagogers praksis (Billesøe & Balzer, 2011) samt Håndbog for sprogvejledere (Dansk Psykologisk Forlag, 2012). Trine har sammen med Helle bearbejdet Learning Language and Loving It til dansk for Dafolo, 2014. Den danske titel er: Sprog i samspil.

Bøger af Trine Kjær Krogh

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.