Af Rikke Yde Tordrup

Barnets perspektiv

Sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

 • Bog
  -
  +
  320,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  224,00 kr.
I alt
320,00 kr.
256,00 kr. ekskl. moms
Mange børn er i kontakt med socialforvaltningen, PPR, psykiatrien og psykologer. Men en stor del aner ikke hvorfor. Hvad er op og ned i en samværsaftale? Hvorfor skal jeg i udredning? Her er en stor opgave at løfte for de professionelle, der arbejder med børn og unge.

Der er behov for at inddrage børnene og tage barnets perspektiv i socialsager, anbringelser, undersøgelser, behandling og terapi. Men hvordan gør man det i praksis?

BARNETS PERSPEKTIV er en praktisk og fagligt velfunderet guide til børnebevidning som metode. Bogen viser trin for trin, hvordan du tager barnets perspektiv og understøtter barnets forståelse af egen livssituation ved hjælp af børnebreve. Med bogens mange anvendelige skabeloner kan du forklare aktuelle beslutninger og omstændigheder – og give en samlet forståelse i børnehøjde af de oftest svære ting, der sker i barnets liv.

Bevidning af barnet er vigtig for at skabe den sammenhængende livshistorie, som barnet skal bygge videre på gennem hele livet. Udsatte børn og unge mangler især viden om, hvorfor deres forældre ikke kan passe på dem, hvorfor de skal anbringes uden for hjemmet, eller hvorfor de fx kun må have overvåget samvær med deres forældre. Det er en svær opgave at forklare dette, og mange professionelle viger udenom, fordi de mangler redskaber til at gøre det på en måde, der er forståelig, nænsom og omsorgsfuld for barnet. Bogen rummer også en børneordbog, der forklarer svære begreber i børnesprog.

BARNETS PERSPEKTIV er relevant for socialrådgivere, pædagoger, børnepsykiatere, psykologer og alle andre, der arbejder med sårbare og udsatte børn og unge. Bogen er blevet til med bidrag fra en lang række kapaciteter på feltet. Kapitlet om juraen ifm. børnebreve og børneinddragelse er skrevet af jurist Christina Bergsted Andersen. Børnepsykiater Per Hove Thomsen har skrevet bogens forord.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN (Bog)
978-87-7158-721-0
ISBN (E-bog)
978-87-7158-722-7 (ePub)
Antal sider
240

Om forfatteren

Rikke Yde Tordrup

Rikke Yde Tordrup er cand.psych., aut. psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Hun har egen praksis og superviserer herudover forskellige faggrupper, bl.a. sund­hedsplejersker, socialrådgivere og børnesagkyndige. Hun holder foredrag om tilknytning, udviklings­psykologi, forældresamarbejde og børnebevidning, og hun har skrevet en lang række fagbøger, bl.a. Udviklende øjeblikke, Markante forældre og serien Tryg tilknytning. Læs mere på rikketordrup.dk.

Anmeldelser

Jeg er så glad for, at jeg har lært om brugen af børnebreve. Det er vigtigt for børnenes fortælling, at de bliver inddraget på et sprog, de selv kan forstå. Det viser respekt for barnet, at min oplevelse af vores relation både kan læses af barnet selv og forstås af andre.

Sally Pedersen, socialpædagog

Børnebreve er et vigtigt værktøj i arbejdet med udsatte børn, der ellers kan have svært ved at finde faste holdepunkter. Bogens konkrete brevskabeloner til børnebevidning hjælper den professionelle med skabe et personligt og genkendeligt billede af barnet til barnet. Brevene bevidner, at barnet har sat spor, og at en person har set og anerkendt de spor.

Sanne Risbjerg Vestergård, familiekonsulent

Børnebreve kan bruges til at stykke barnets historie sammen, så barnet får de bedste forudsætninger for at tage ejerskab over sin historie og identitetsdannelse. Jeg er utroligt glad for, emnet får mere og mere fokus, ikke mindst med denne bog, der indeholder konkrete skabeloner til børnebevidning.

Margit Rytoft Lindberg, socialrådgiver

Børnebreve er et godt redskab til at lukke ’huller’ i et barns fortælling [...] Med børnebevidning får jeg redskaberne til at tale med barnet om svære ting på en nænsom måde, så det bliver mindre sårbart for os at snakke sammen om fx mor og far. Bogens ’opskrift’ på gode ord at bruge hjælper mig med at beskrive barnets situation på et plan, som barnet selv kan forstå – og eventuelt genfortælle til mor og far på en måde, de også kan forstå. Det giver os en stærkere fælles forståelse og færre misforståelser, når jeg kan forklare komplicerede ord - som fx anbringelse - i børnehøjde.

Jonna Marie Steppat Laursen, plejemor

Relaterede varer