Af Anna-Katherine Højland og Jan Kaa Kristensen

Familiedannelse

Tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier

 • Bog
  -
  +
  320,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  224,00 kr.
I alt
320,00 kr.
256,00 kr. ekskl. moms
Hvad sker der, når en ny familie bliver dannet? Når der støder forskellige vanskeligheder til? Denne bog giver indblik i nogle af de komplekse forhold og psykologiske processer, der kan være forbundet med at stifte familie – i medgang og modgang.

At få børn og blive forældre er det mest naturlige i verden. Det har mennesket gjort siden tidernes morgen. Det samme gælder udviklingen af en sund forældre-barn-relation, som nærmest er noget, der sker af sig selv.

Men det er ikke altid så let, som det lyder. Nogle får ikke børn, selvom de prøver i mange år, andre får børn med særlige udfordringer og behov – og nogle oplever at miste et barn. Danmark går i disse år gennem en fertilitetskrise, hvor flere skal gennem fertilitetsbehandling for at blive gravide. Flere og flere venter længe med at få børn, nogle vælger at få børn alene, og nye familieformer vinder frem. Derfor skal mange have hjælp til at stifte familie.

FAMILIEDANNELSE belyser – gennem en række samtaler mellem fagpersoner og bogens forfattere – centrale perspektiver på det at danne familie. Med et tværfagligt blik sætter bogen fokus på, hvordan den relationelle og psykologiske trivsel og sundhed har stor betydning for den nye families videre trivsels- og udviklingsmuligheder.

Bogen viser, hvordan den trygge familiedannelsesproces kan understøttes af de professionelle, som forældrene er i kontakt med undervejs. Der er fokus på udviklingen af det psykologiske forældreskab og den tidlige og trygge tilknytning for barnet, som er helt central og en vigtig beskyttende faktor for barnet. Bogen giver alle faggrupper, der arbejder med nye familier, tværfaglige perspektiver på relationer og udviklingen af forældre-barn-relationen, ikke mindst i sårbare familier.

FAMILIEDANNELSE henvender sig til alle professionelle, der arbejder på familiedannelsesområdet, og til alle andre, der har interesse for området.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN (Bog)
978-87-7158-801-9
ISBN (E-bog)
978-87-7158-802-6 (ePub)
Antal sider
288

Om forfatterne

Anna-Katherine Højland

Anna-Katherine Højland er cand.psych.aut., specialist i klinisk psykologi og jordemoder. Klinisk psykolog på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital og stifter og ejer af Center for Familiedannelse, en perinatal familiepsykologisk klinik.

Jan Kaa Kristensen

Jan Kaa Kristensen er psykolog og specialist i klinisk psykologi. Han har i mere end 10 år arbejdet med skilsmisseforældre og deres børn, både som praktiserende psykolog og som børnesagkyndig psykolog bl.a. i statsforvaltningen. Han er tidligere leder af Center for Familieudviklings skilsmisseafdeling og for projekterne “Forældre sammen – hver for sig” og “Delebørn – hele børn”. Endvidere underviser han fagpersoner, der arbejder med skilte familier. Han er også blevet udnævnt af social- og indenrigsministeren som medlem af det rådgivende udvalg for Familie. Læs mere på jankaa.dk.

Fra bogens forord

Jeg ønsker, at denne bog kommer ud og leve hos enhver, der har med børn og familie at gøre i den mest sårbare familiedannelsesperiode. At bogens budskaber og tematikker er dem, man tænker på, når noget bliver uforståeligt og svært i arbejdet med barn og familie.

Anne Ulbæk, afsnitsledende overlæge og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Anmeldelser

Som jordemoder i mere end 38 år har jeg mange forløb med mig. Og jeg synes, at jeg har lært meget både under min uddannelse og i mine mange kliniske og politiske år af kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst af dem, vi er her for. Men åbenbart har jeg ikke lært mere, end at denne bog har kunnet udvide mine begreber, knuse indtil flere myter og give mig bedre værktøjer til at møde den vordende familie, de mennesker, der ville ønske, at de netop var vordende - eller dem som aldrig blev det […] Den bør være basisstof for enhver, der arbejder med familiedannelse, og den er et godt startsted for den jordemoder, sundhedsplejerske eller socialrådgiver, som vil mere end den basale indsats med familierne.

Lillian Bondo, jordemoder MPA og fhv. formand for Jordemoderforeningen

Med stor nænsomhed og med baggrund i de to psykologers lange erfaring har de skrevet en fantastisk bog, der giver plads til de forskellige perspektiver ind i familiedannelsesområdet - både de fagprofessionelles, men også familiernes egne perspektiver er trukket frem og vigtiggjort. Bogens indhold giver i høj grad anledning til refleksion i ens eget fagprofessionelle virke. Bogen er velskrevet, vigtig og vedkommende for alle fagprofessionelle, der arbejder tæt med nye familier.

Ulla Dupont, formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS)

Bogen er velskrevet, letlæselig og med nogle fine statistikker over nogle af de vigtigste temaer. [...] Der er meget god og vigtig information at hente omkring det relationelle og betydningen af det tidlige forældrebarnfor hold, og bogen kan derfor anbe fales til fagpersoner, der har kontakt med kommende og ny bagte familier.

Praktiserende læge, lektor, ph.d. Anette Hauskov Graungaard, Ugeskrift for Læger

Relaterede varer