Serie

Værktøjer til klasseledelse

Bøgerne i denne serie tilbyder værktøjer, der kan implementeres i den daglige undervisning og i samarbejdessituationer for at styrke den professionelle praksis på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Image

Serien Værktøjer til klasseledelse fokuserer på skabe optimale læringsmiljøer og trivsel for lærere, elever og studerende. Bøgerne kommer ind på klasse- og læringsledelse, Cooperative Learning, teamsamarbejde, kommunikation, forandringsprocesser, inklusion og coaching.

Forfatterne, Søs Rask Andresen og Nanna Paarup, har sammen stiftet skolekonsulenter.dk, hvor de siden 2007 har arbejdet med kompetenceudvikling, større projekter og udviklingsprocesser i uddannelsessektoren.

Bøgerne supplerer hinanden, men kan også bruges hver for sig.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Klasseledelse i praksis inspirerer, støtter, giver viden og helt konkrete værktøjer til din daglige praksis som lærer og leder.

Teamsamarbejde er til lærere, team og uddannelsesinstitutioner, der er optaget af at udvikle teamsamarbejdet og styrke den professionelle praksis med fokus på elevernes læring.

Samarbejdsøvelser: Værktøjer og veje til, hvordan du arbejder med klassens trivsel og udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer.

Storytelling i undervisningen byder bl.a. på konkrete værktøjer til at fortælle og arbejde med historier, der understøtter elevernes kompetenceudvikling og læringsproces (tidligere udgivet med titlen Historiefortælling som virkemiddel, 2014).

Hjernepauser – Aktiviteter, der booster læring: En hjernepause er en aktivitet på typisk 1-5 minutter, hvor eleverne gennem bevægelse, koncentration og koordination genererer ny energi, opmærksomhed og fokus i undervisningen.

Flere hjernepauser – Aktiviteter, der booster læring II: Her får du 48 hjernepauser direkte til brug i din undervisning og en kort intro til at bruge hjernepauser. Hjernepauserne kan også bruges på møder, konferencer og i andre fora, hvor hjernen skal stimuleres.

Oversigt over bøger i serien Værktøjer til klasseledelse