Med hjernen i skole

Med hjernen i skole giver skoleelever og lærere viden om læring og inklusion. Materialet har fokus på at skabe inkluderende miljøer, øge elevers viden om hjernen og læring, samt bidrage med aktiv hjælp til selvhjælp.

Materialet giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og opmærksomhed. Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer.

Læs mere