Helle Iben Bylander

Helle Iben Bylander

Om forfatteren

Helle er oprindeligt uddannet pædagog, hvorefter hun fuldførte videreuddannelser til speciallærer i tale-/sprogvanskeligheder, hørevanskeligheder og læsning. Helle tog derefter en MA i sprogtilegnelse og flere sprogcertificeringer som instruktør ved Hanen-centeret. Igennem en årrække har hun arbejdet som tale-høre- og læselærer og lektor ved Professionshøjskolen UCC, hvor hun har undervist talepædagoger og sprogvejledere og har arbejdet med flere projekter f.eks. Sprogpakken.

Helle er nu tilknyttet konsulentfirmaet Sprogin, hvor hun har undervisningsopgaver inden for børns sprogtilegnelse, de sproglige forudsætninger for læsning, hukommelse, dansk som andetsprog i skoleregi og dagtilbud. Helle giver desuden oplæg ved temadage – om stimulering af børns sproglige udvikling gennem oplevelser og erfaringer – og giver oplæg ved konferencer og for forældre om f.eks. sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv.

Fra 1985-2000arbejdede Helle som henholdsvis pædagogmedhjælper, pædagog, souschef og leder i kommunale dagtilbud. Efter 2000 har Helle valgt at rette sit professionelle fokus mod sprogområdet, hvor hendes passion for at støtte og hjælpe børn og forældre skinner klart igennem alt, hvad hun foretager sig. F.eks. under Helles ansættelse som tale-, høre- og læsekonsulent ved PPR, hvor hun arbejdede med aldersgruppen 0-18 år med forskellige sproglige udfordringer. Inden for logopædi, specialpædagogik og læsning bærer Helle titlerne: konsulent, rådgiver, supervisor, faglig udvikler, underviser og vejleder.

I sin fritid er Helle blandt andet bestyrelsesmedlem i Audiologopædisk Forening, hvor hun er kasserer og medarrangerer af kurser og konferencer for audiologopæder og tale-hørekonsulenter i hele Danmark.

Til sit professionelle virke inden for sprogområdet, kan Helle desuden tilføje titlerne: foredragsholder og forfatter. Hun er en ønsket foredragsholder herhjemme og har forfattet, medforfattet, redigeret eller ydet bidrag til talrige bøger om sprog og pædagogik. Desuden har Helle oversat flere udenlandske bøger om emnerne til dansk. 

Kontakt: hbylander@hotmail.com
 Det siger forfatteren om bogen Dit barns sprog (2014)

Derfor skrev jeg bogen:
”Min skrivemakker Trine Kjær Krogh og jeg har oplevet en stigende interesse fra forældre, som ønsker mere viden om deres barns sproglige udvikling og værktøjer til, hvordan de kan støtte sprogudviklingen bedst muligt. Tendensen har været stigende igennem en årrække, og Trine og jeg har blandt andet oplevet det via flere direkte henvendelser fra forældre og nære pårørende både via mail og telefonopringninger. Der bliver stillet spørgsmål som: hvad man kan forvente af børn på forskellige aldersgrupper? En del forældre er bekymrede over og usikre på, om deres barns sprog udvikler sig alderssvarende. Når vi holder forældreoplæg i vuggestuer, dagpleje og børnehaver er der ofte lang kø både i pauserne og bagefter oplægget, hvor forældre stiller spørgsmål, der relaterer sig til forskellige aldersgrupper og sproglige udfordringer. Vi oplever også, at mange forældre ønsker flere forskningsresultater omsat til, hvad man som forældre kan gøre i hverdagen, ikke mindst hvis barnet har en sproglig udfordring. Forældrene har mere end tidligere fokus på sammenhængen mellem sprogtilegnelse og senere læsetilegnelse, derfor efterspørges der forsat mere viden. Den stigende interesse og utallige opfordringer har inspireret os til at skrive ’Dit barns sprog’. Ikke mindst fordi der ikke er en lignende type bog på markedet skrevet direkte til forældre. Og da forældrene er altafgørende for deres børns læring, så fandt vi bogen vigtig at få skrevet.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Bogens fantastiske positive anmeldelser. Derudover var bogens skriveproces en fornøjelse, vi arbejdede lange fridage via Skype og med skærmdeling, omgivet af søjlehøjde mængder af bøger, artikler og varme drikke. Vores familier assisterede indimellem, når vendinger eller ord drillede. Bogen ’Dit barns sprog’ er blevet en praktisk bog, som man kan vælge at slå op i eller læse fra start til slut. Hvis man vil vide mere, kan man søge videre på de mange henvisninger i form af kilder og links. Bogen er blevet endnu mere imødekommende ved hjælp af de skønne og glade illustrationer fra Jonas Prip Thorsen.”

Mine forbilleder:
”Forbilleder som har haft betydning for mit arbejde, og dermed for bogen, er især professorer og logopæder Ulrika Nettelbladt og Eva-Kristina Salameh. I det nære fagfelt er mit største forbillede uden tvivl min skrivemakker Trine Kjær Krogh. Hendes drivkraft og søgen efter mere viden til fordel for de mange børn, forældre og professionelle i form af pædagoger, lærere og konsulenter, som vi møder direkte eller indirekte i vores arbejde pga. forskellige sproglige udfordringer, er unikt. Vores fælles engagement er begrundet i ønsket om at give alle børn lige muligheder gennem en tidlig indsats. Et godt sprog og stærke læsefærdigheder har stor betydning for det enkelte menneskes livsbane. Denne viden giver forsat inspiration til at skrive bøger om sprogstimulering og de sproglige forudsætningers vigtighed i børns liv. At få lov til at dele vores viden med forældre, og voksne omkring børn, om sproglig læring, dannelse og udvikling er en stor glæde. Det er helt fantastisk tilmed at opleve, at det sproglige engagement, den varme støtte, breder sig som ringe i vandet blandt entusiastiske forældre, pædagoger, lærere m.fl., uanset hvilken sproglig udfordring børnene omkring dem står overfor.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Helle har i samarbejde med Trine Kjær Krogh skrevet Dit barns sprog (2014), som er den første danske bog om børns sprog skrevet direkte til forældrene. Forældre kan ved hjælp af denne bog læse den nyeste viden om børns sprogudvikling og få konkret, praksisrettet inspiration til at give netop deres barn den bedste start på sproget.

  Følgende spørgsmål er blandt dem, Helle og Trine behandler i Dit barns sprog: Har du nogensinde spekuleret på, hvad koblingen er mellem sprog og intelligens – og om det f.eks. styrker dit barns læring at se fjernsyn? Tænker du på, hvordan det skal gå for dit barn, når det kommer i skole? Og på, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sprog og gode forudsætninger for læsning og skrivning?

  Helle og Trine pointerer, at forældre er de mest betydningsfulde mennesker i børns liv, og at dette også gælder i forhold til den sproglige udvikling. I bogen præsenteres de seneste års forskning, som viser, at der er en tæt sammenhæng mellem børns meget tidlige sproglige udvikling og deres udvikling af ordforråd og tilegnelse af læsning og skrivning i skolen. Sproget kommer ikke af sig selv, og med denne bog får forældre en praktisk guide til at støtte barnet efter principperne i de nyeste erfaringer og forskning fra ind- og udland i sprogstimulering samt leg og læring i hjemmet. Iflg. forfatterne skal det være sjovt at bruge sproget – også når det driller!

  Dit barns sprog er skrevet til forældre med børn på 0-6 år og alle voksne, der er optaget af børns sproglige udvikling, og som ønsker viden og sprog, leg og læring. Følgende emner inddrages i bogen: forældrenes betydning for barnets sproglige udvikling, sprog, tale og kommunikation, sprogunderstøttende strategier, familier med flere sprog, sproglig socialisering i hjemmet, tidlig leg med bogstaver og tal, aldersmæssig sprogudvikling, sprogvurdering af børn og børns sproglige problemer.

  Anmeldercitater:
  • ”Det er en brugbar, letlæst bog, som varmt kan anbefales.” Pernille Lykkestrand, Læsepædagogen nr. 2, 2015
  • ”Det er en utrolig fin bog. Den er fagligt velfunderet, lækkert layout, og den kommer hele vejen rundt om emnet. Den er skrevet i et nærværende sprog i øjenhøjde med læseren.” Mette Fersum, lektørudtalelse (14/51), DBC Medier
  • ”Jo, de har gjort det igen – disse to forfattere: øst af deres omfattende viden og fortalt i et sprog, der egner sig glimrende til forældrene. Samtidig er bogen ualmindelig smukt trykt og illustreret. Den vil blive brugt/bør absolut bruges af mange forældre.” Bjørn Glæsel, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
  • ”Det er en forældrerettet bog, men på et niveau, som gør, at professionelle, som er i kontakt med børn og deres forældre, vil have stor glæde af at have den ved hånden både i deres faglige virke og som inspiration for forældre.” Hanne Lindhardt, Sygeplejersken nr.7, 2015
    
 • Helle har i samarbejde med Hans Månsson og Lena Basse redigeret antologien Håndbog for sprogvejledere – teori og praksis (2010). Bogen er en yderst grundig og anvendelig antologi, der belyser mange forskellige aspekter ved sprogvejlederfunktionen i forhold til børns sprogtilegnelse og samarbejdet med barnet, forældre og netværkspersoner.

  Bogen består af tre dele og introducerer både forsknings- og praksisbaseret viden.
  • Første del: Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling omhandler emnerne sprogindsatser, didaktik og læring, kollegial vejledning, tværfagligt samarbejde og forældreinvolvering.
  • Anden del: Børns sprogtilegnelse favner emner lige fra sprogteori gennem tiden, forudsætninger for sprog – biologiske, psykologiske, sociale, anatomiske og fysiologiske – til tilegnelsen af det danske sprog og af dansk som andet sprog.
  • Tredje del: Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis omfatter metoder til udvikling, vurdering og registrering af børns sprog – også af børn med en tosproget baggrund – samt til pædagogisk dokumentation i daglig praksis.

  Forfatterne er alle udvalgte fagpersoner med solid teoretisk viden og/eller praksiserfaring inden for hvert deres område, og bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med eller er optaget af børns sprogtilegnelse.

  I Håndbog for sprogvejledere har Helle forfattet kapitlerne Den særlige sprogindsats og Fra tale til skriftsprog.
   


Video/andetBibliografi

 • Bylander, H.I. & Thomsen, I.B. (2008). Sprog og leg, Sol-systemet (SOL-bogen). Herning: Special-pædagogisk Forlag.
 • Bylander, H.I. & Thomsen, I.B. (2009). Språka och lek: Språklekar för barn från 2 till 9 år med ett eller flera språk. Oversat af Frylmark, A. Mölle: SPF-utbildning.
 • Bylander, H.I. (2010). Den særlige sprogindsats. I Månsson, H., Basse, L. & Bylander, H.I. (Red.), Håndbog i for sprogvejledere – teori og praksis, kap. 4, s. 125-136. Virum: Dansk Psykologisk forlag.
 • Bylander, H.I. (2010). Fra tale til skriftsprog. I Månsson, H., Basse, L. & Bylander, H.I. (Red.), Håndbog i for sprogvejledere – teori og praksis, kap. 25, s. 387-402. Virum: Dansk Psykologisk forlag.
 • Bylander, H.I. (2011). Lille SOL, Sprog og leg for de yngste 0-3 år. Herning: Special-pædagogisk Forlag.
 • Bylander, H.I. (2012). Mini-SOL, Språka och Lek. Oversat og udgivet af Nypon förlag
 • Bylander, H.I. (2012). Leg med skrift, leg med sproget, lær med leg.  http://www.folkeskolen.dk/509707/tv-om-laesning-paa-dk4
 • Bylander, H.I. (2012). Emergent Literacy – lyst til skriftsprog på barnets præmisser. I Madsbjerg, S. & Friis, K. (Red.) (2012), Skrivelyst i børnehaven, s. 69-82. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Bylander, H.I. & Thomsen, I.B. (2013). Språk og lek. Info Vest forlag. Oversat af Mellegaard, M., Sleveland Olsen, A.H. & Waldeland, T.
 • Bylander, H.I. & Thomsen, M. (2013). Audiologopædiske materialer til udredning og vurdering – Test og iagttagelsesmaterialer. Viby Sjælland: Audiologopædisk Forening.
 • Bylander, H.I. & Krogh, T.K. (2013). Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Bylander, H.I. & Krogh, T.K. (2014). Dit barns sprog. København: Dansk psykologisk forlag.
 • Bylander, H.I. & Krogh, T.K. (2014). Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Krogh, T.K., Bylander, H.I & Thomsen, M. (2013). Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige. I 0-14, nr. 1, s. 34-39.
 • Krogh, T.K. & Bylander, H.I. (2013). En bæredygtig tilgang til børn i en flersproget kontekst. I Kognition & Pædagogik, 23. årgang, nr. 90.
 • Månsson, H., Basse, L. & Bylander, H.I. (Red.) (2010). Håndbog for sprogvejledere – teori og praksis. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
   

Oversættelser:

 • Edwards, S. m.fl. (2009). Reynell – test RDLS III. Virum: Hogrefes Psykologiske Forlag. Oversat i samarbejde med Inge Benn Thomsen.
 • Hams, T., Clifford, R. & Cryer, D. (2015). ECERS-3 Børnemiljøvurderingsskala. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag. Oversat i samarbejde med Trine Kjær Krogh.
 • Roddam, H. & Skeat, J. (2013). Implementering af evidensbaseret praksis i det logogpædiske arbejdsfelt. Virum: Hogrefes Psykologiske Forlag.
 • Weitzman, E. & Greenberg, J. (2014). Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber. The Hanen Program. Frederikshavn: Dafolo Forlag. Bearbejdet til dansk i samarbejde med Trine Kjær Krogh.


   

Bog Tilegnelse af et andetsprog stiller store krav til et barn. I denne bog samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog.

300,00 kr. m/moms

Bog E-bog Sproget kommer ikke af sig selv! Med denne bog får du en praktisk guide om, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sprog og gode forudsætninger for læsning og skrivning.

250,00 kr. m/moms
175,00 kr. m/moms

Bog *OBS: NEDSAT* Hvorfor invitere det lille barn til at udforske og kommunikere via skriftsproget? Hvordan kan skrivning indgå i børnehaven på en legende og støttende måde?

100,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Små forandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men har stor betydning for trivsel og motivation.
Udkommer Tirsdag 20. april 2021

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Udkommer Mandag 26. april 2021

Hvordan lærer lederen at begå sig i en virtuel verden? Hvor er faldgruberne, og hvordan styres der uden om dem? Hvor adskiller virtuel ledelse sig fra ledelse i almindelighed?
Udkommer Mandag 3. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.