Workshop

Det gode gruppearbejde

Sted

Åbent og lukket kursus/workshop

Type

Workshop

Pris

7.800,00 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld

En velfungerende gruppe formår både at fokusere på opgaveløsningen og på gruppens trivsel.

Gruppearbejde fylder rigtig meget i den danske folkeskole, for lærerne tilrettelægger næsten halvdelen af deres undervisning med gruppearbejde. Men mange elever og lærere oplever undertiden, at gruppearbejdet kan være konfliktfyldt og udfordrende.

 

En velfungerende gruppe formår både at fokusere på opgaveløsningen og på gruppens trivsel. Derfor kan det være en god idé, at gruppen både forholder sig til, hvordan den skaber ny viden, god stemning og arbejdslyst.

På workshoppen tages der udgangspunkt i bogen Det gode gruppearbejde, hvor der sættes fokus på, hvorfor eleverne skal lære at samarbejde og hvordan.

Der ses nærmere på læreren som didaktisk designer, facilitator og vejleder, og hvordan læreren rammesætter forløb med problembaseret læring. Derudover kigges der på, hvordan læreren sikrer et udviklende gruppearbejde. Her præsenteres forskellige redskaber, der støtter eleverne i at udvikle deres samarbejdskompetencer.

 

Forløb og indhold

Kurset/workshoppen indledes med en introduktion af kompetencebegrebet og dets betydning i folkeskolen. Herefter bliver lærerens rolle som didaktisk designer, facilitator og vejleder gennemgået og diskuteret. Når der skal dannes grupper belyses de typiske udfordringer, når eleverne skal lære at samarbejde. Efterfølgende stilles der skarpt på, hvordan man udvikler problemformuleringer, og hvordan man bruger dem som styringsværktøj.

Deltagerne introduceres til flere forskellige begreber, herunder feedback og evaluering, og redskaber der understøtter elevernes gruppearbejde, og de gennemgår et forløb, som veksler mellem korte oplæg om teori og viden og værktøjer, enkeltrefleksioner, tomandssparring, gruppedrøftelser og fælles opsamlinger.

Kurset/workshoppen er tilrettelagt, så deltagerne fremadrettet kan styrke instutionens evne til at facilitere gruppearbejde og vejlede eleverne i deres gruppearbejde.

Der vil løbende indgå eksempler på, hvordan it kan inddrages på en meningsfuld måde.

 

Målgruppe

Kurset/workshoppen er generelt målrettet lærere og lærerstuderende, som har brug for teoretisk baggrund samt værktøjer og konkrete undervisningsforløb om gruppearbejde med fokus på problembaseret læring.

 

Deltagernes udbytte

Inspiration til at styrke elevernes demokratiske dannelse og deltagelse

Få hjælp til at arbejde med fremtidens kompetencer (samarbejde, løse problemer og innovere)

I stand til at stille opgaver, som fordrer at eleverne samarbejder

Konkrete værktøjer, der understøtter elevernes arbejde med feedback og evaluering

Lærer at teamsamarbejde om elevernes læring med fokus på elevinddragelse

Lærer at anvende it som kompetenceudviklende redskab

 

Institutionens udbytte

Indblik i, hvordan fremtidens kompetencer kan udvikles gennem gruppearbejdet

 Elever der får styrket deres samarbejdsevner

Elever der oplever glæden ved at lære i et fællesskab gennem arbejdet med autentiske problemer

 

Åbne og lukkede kurser/workshops

Der afholdes løbende kurser/workshops, som er åbne for alle. Herudover er det muligt at afholde et lukket  kursus/workshop, som afholdes på institutionen. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050 for at høre nærmere om mulighederne.

 

Undervisere

Malene Arp er cand.mag. i dansk og uddannet lærer. Er uddannet i grafisk facilitering i praksis, som hun anvender i sin undervisning. Er desuden censor på læreruddannelsen. Medejer af firmaet Videnspot, hvor hun udarbejder undervisningsforløb og grafiske illustrationer og holder oplæg om digital dannelse og problembaseret læring.

 

Morten Samsø Schmidt er cand.mag. i pædagogik og uddannelsesstudier og historie, uddannet lærer og master i IKT og læring. Har primært arbejdet på grundskoleområdet, hvor han også har været praktikkoordinator og it-vejleder. Er censor på professionshøjskolerne inden for fagområderne praktik, historie og bachelorprojekter. Er medejer af virksomheden Videnspot.