Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

Om forfatteren

Bo er autoriseret psykolog, og har i mange år arbejdet med adfærdsproblemer i skolen, i psykiatrien og på det sociale område og med mennesker med udviklingsforstyrrelser, både i forhold til udredning, supervision og uddannelse af personale.

Bo er privatpraktiserende og arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund, både med hvordan man forebygger, og hvordan man håndterer adfærd som vold og modstand mod personalet. I forlængelse af dette har han lang erfaring med vejledning og uddannelse i håndtering af udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, og Bo er en efterspurgt foredragsholder både herhjemme og i Sverige, hvor han bor.

For sit imponerende arbejde har Bo modtaget flere priser, bl.a. Årets Pusselbit 2009 af Riksföreningen Autism, og han sidder i det svenske psykologforbunds etiske råd.

Bo har været med til at udvikle effektive metoder til håndtering af adfærdsproblemer. Metoderne bygger på neuropsykologi og affektteori, og har til hensigt at sikre, at mennesker med adfærdsproblemer og udviklingsforstyrrelser ikke udsættes for magtanvendelser og andre overgreb.

En hovedpointe i Bos arbejde er: ”Mennesker, der kan opføre sig ordenligt, gør det”. Og set i lyset af dette, bliver det endnu vigtigere at tage hånd om dem, der har adfærdsproblemer for at hjælpe dem i deres ofte svære hverdag i det moderne samfund, og for at sikre deres rettigheder.

Hjemmeside: www.hejlskov.se

Blog: www.hejlskov.se/blog

Kontakt: bo@hejlskov.se
Det siger forfatteren om sine bøger

Derfor skrev jeg bøgerne:

Problemskabende adfærd (2010): ”Bogen er en grundbog i håndtering af problemskabende adfærd og Low Arousal-pædagogik. Der var ingen lignende bog, da den blev skrevet.”

Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed (2012): ”De fleste fagbøger om udviklingsforstyrrelser har et tydeligt diagnostisk fokus eller et rent pædagogisk fokus. Vi ville skrive en bred bog, som har sit fokus midt imellem diagnostik og pædagogik. Bogen beskriver derfor både de samfundsmæssige aspekter af udviklingsforstyrrelser, og hvad en udviklingsforstyrrelse betyder for den enkelte, som får en diagnose. Den giver en pædagogisk ramme med fokus på rettigheder og effektivt sagsarbejde omkring familier med børn med udviklingsforstyrrelser. Bogen kan ses som en bred grundbog i udviklingsforstyrrelser.”

Adfærdsproblemer i skolen (2013): ”Bogens hensigt er at formidle en pædagogisk tilgang til at håndtere adfærdsproblemer i skolen samt praktiske metoder, man kan have nytte af i hverdagen. Mange bøger om feltet har fokus på dels kortlægning af adfærd, dels samtaleteknikker og andre behandlingsmetoder med fokus på eleven. Denne bogs fokus er, hvad man som pædagogisk personale kan gøre for at forebygge og håndtere de situationer, som opstår. Målet er at give den enkelte lærer nogle værktøjer, som kan sikre, at skolen kan løse sin opgave: At undervise.”

Adfærdsproblemer i psykiatrien (2015): ”Bogen skrev jeg sammen med Sophie Abild for at give psykiatrien et alternativ til tvangsmedicinering og bælteslægning, noget der er stort fokus på i Danmark i øjeblikket. Der er få bøger på området, og vi oplever at vidensniveauet i psykiatrien ikke er så højt på dette område.”

Adfærdsproblemer i ældreplejen (2015): ”Bogen skrev jeg sammen med Charlotte Agger og Iben Ljungmann, fordi vi oplevede et metodevacuum. I Danmark er der en bred personcentreret tradition i ældreplejen, som betyder enormt meget for ældres livskvalitet. Vi ville gerne tilbyde metoder til håndtering af adfærdsproblemer, som passer ind i den personcentrerede tradition for at give personale i ældreplejen flere værktøjer i hverdagen. Der er kun to bøger skrevet om området i verden, så vi mente der var et behov for en sådan bog.”

Mine inspirationskilder:
”I hele mit aktive psykologliv har jeg haft fokus på menneskerettigheder og metoder til håndtere adfærdsproblemer for at mindske magtanvendelse og overgreb. I samfundsdebatten og i den pædagog- og psykologfaglige debat glemmer vi ofte rettighedsperspektivet og blander pædagogik og almindelig opdragelse sammen. Det medfører desværre ofte dårlige pædagogiske miljøer og til tider rene overgreb på mennesker med adfærdsproblemer. Målet med alt mit arbejde er at sikre effektive metoder for de sværeste pædagogiske situationer, som tager hensyn til den ekstra sårbarhed mennesker med funktionsnedsættelser har.”

Hvad er jeg særlig stolt over:
”Jeg er særlig glad for, at folk faktisk læser bøgerne. Hver gang en bog bliver læst betyder det forhåbentlig en bedre dag for en person med særlige behov.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”At jeg gør forskel.”

Mine forbilleder:
”Mine forbilleder er;filosoffen Martha Nussbaum, børnelægen Lars H. Gustavsson og psykologen Andy McDonnell. De har på hver sin måde fokuseret på den svages ret i pædagogik og opdragelse. Nussbaum på et teoretisk niveau, Gustavsson på et hverdagsniveau og McDonnell på et fagligt niveau.”
Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Problemskabende adfærd – ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning (2010)

  I denne bog beskriver Bo den problemskabende adfærd, som forstyrrer det normale samspil mellem mennesker. Denne adfærd forekommer ofte ved psykiske eller neuropsykiatriske forstyrrelser af forskellig slags. Ifølge Bo kan det være alt fra relativt beskedne tics til vredesudbrud, ulydighed, selvskadende adfærd eller en bizar optræden. Men fælles for dem alle er, at de er et stort problem i mange pædagogiske virksomheder. Selv forældre til børn med særlige behov kan have svært ved at vide, hvordan man skal håndtere adfærdsproblemerne. Derfor præsenterer Bo i denne bog dels en ramme til forståelse af forskellige typer af problemskabende adfærd, dels nogle enkle metoder til at forebygge og håndtere disse adfærdsformer. Metoderne tager deres udgangspunkt i det, der kendetegner personer med ADHD, autismetilstande, Tourettes syndrom og andre neuropsykiatriske funktionsnedsættelser samt udviklingsforstyrrelser. Bo har sørget for at bogen kan anvendes af både kommende og erhvervsaktive psykologer, pædagoger, omsorgspersonale, forældre og andre pårørende.

 • Grundbogen Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed (2012) har Bo forfattet i samarbejde med pædagogisk rådgiver Hanne Veje og speciallæge i psykiatri Henning Beier. Bogen handler om de mennesker, for hvem livet indebærer hårdt arbejde. En del af dem har fået diagnoser som Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom. Nogle beskrives som uopdragne, andre som psykisk sårbare. Det, de har tilfælles, er, at de mislykkes på områder, hvor andre klarer sig fint. Ifølge Bo, gør denne sårbarhed det svært at leve på samfundets præmisser, og vi har derfor pligt til at tage særlig hånd om børn og voksne med udviklingsforstyrrelser. Bogen er yderst grundig i sin gennemgang af psykisk sårbarhed, der bliver belyst fra tre overordnede vinkler: samfund og diagnoser, beskrivende symptomer og praksis i indsatser. Bo har, i samarbejde med Veje og Beier, skabt en anvendelig neurologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til både lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

 • I Adfærdsproblemer i skolen (2013) arbejder Bo ud fra følgende observation: Hverdagen på mange skoler er præget af uro og konflikter, og lærere og pædagoger bruger meget tid på at skabe ro i klassen, så eleverne kan lære det, de skal. Nogle gange går det godt, men andre gange mangler der praktiske pædagogiske redskaber til at ændre problemadfærd og løse hverdagens konflikter. Det er denne mangel Bo løser ved at præsentere en række redskaber til at ændre og løse problemadfærd. Adfærdsproblemer i skolen er en praktisk guide til, hvordan lærere og pædagoger kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i skolen. Ud fra 11 grundprincipper giver Bo viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man som lærer eller pædagog løser dem i hverdagen – trin for trin. Bo opfordrer, ud fra sit motto: ”Mennesker, der kan opføre sig ordenligt, gør det”, lærere og pædagoger til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for deres arbejde og børnenes indlæring.

 • I samarbejde med Charlotte Agger og Iben Ljungmann skrev Bo Adfærdsproblemer i ældreplejen (2015). Bogen er en praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 grundprincipper giver forfatterne viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man løser dem i hverdagen og minimerer magtanvendelsen.

  Hverdagen på mange demenscentre og plejehjem er til tider præget af magtesløshed, uro og konflikter, og plejepersonalet bruger meget tid på at håndtere konfliktsituationer med demente beboere, så den ældre selv og de andre beboere kan have et velfungerende og værdigt liv – og en tryg og rolig hverdag. Adfærdsproblemer i ældreplejen præsenterer praktiske pædagogiske redskaber, der kan ændre problemadfærd og løse hverdagens konflikter i ældreplejen.

  Forfatterne opfordrer alle faggrupper til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og de ældres medbestemmelse, trivsel og tryghed.

 • Bogen Adfærdsproblemer i psykiatrien (2015) har Bo skrevet i samarbejde med Sophie Abild. Hverdagen på mange psykiatriske afdelinger og socialpsykiatriske bosteder er præget af magtesløshed, uro og konflikter. Personalet bruger meget tid på at håndtere konfliktsituationer med patienter og beboere, så alle på afdelingen eller bostedet kan have et velfungerende og værdigt liv – og en tryg og rolig hverdag. Nogle gange mangler der dog praktiske pædagogiske redskaber til at ændre problemadfærd og løse hverdagens konflikter i psykiatrien. I Adfærdsproblemer i psykiatrien findes redskaber til netop dette.

  Bogen er en praktisk guide, der viser, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer. Forfatterne præsenterer 11 grundprincipper, der giver viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man som personale løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen.

  Forfatterne opfordrer alle faggrupper i psykiatrien til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle arbejde og psykiatribrugerens trivsel og tryghed.Videoer

 • På BAR’s hjemmeside (BrancheArbejdsmiljøRådene), ARBEJDSMILJØWEB.DK, har Bo været med til kampagnen ”Forebyg vold og trusler med film”. Filmene kan bruges på arbejdspladsen, da de omhandler håndteringen af dagligdags, arbejdsrelaterede konflikter. Der er fire forskellige filmeksempler på konflikthåndtering: kiosken, banken, ambulatoriet og jobcenteret.
  http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/vold_paa_kontoret/for_vold_bliver_til_virkelighed

 • I januar 2014 holdt Bo oplæg for Arbejdstilsynet på deres Konference om forebyggelse af vold på arbejdet. I videoen kan Bos oplæg om ”Ikke konfronterende pædagogik” opleves.
  https://www.youtube.com/watch?v=nQ9QihR71BA

 • Under Sveriges Akademikers Centralorganisation (saco) og Sveriges Psykologförbunds konference i juli 2014, stod Bo for et oplæg om ”Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan?”. Ud fra konstateringen om, at konflikter, adfærdsproblemer og vold kan stå i vejen for lærerens arbejde og elevernes læring, svarer Bo på spørgsmålet om: Hvordan skolepersonalet kan tænke og reagere i mødet med elever i udfordrende situationer.
  https://www.youtube.com/watch?v=8_MTEPxxyRk

 • Følgende er en video fra Autism- og Aspergerförbundets rigskonference i 2011. Temaet var ”Problemskapande beteende – hur kan man med autismspecifik kunskap förebygga och hantera svåra situationer”.
  https://www.youtube.com/watch?v=zRSO81ghT3c

 • Som finalist nr. 2 fortæller Bo om sit arbejde i under prisuddelingen af Stora Psykologpriset 2013.
  https://www.youtube.com/watch?v=PJeUEm5gIas

 • I forbindelse med Bos status som finalist til Stora Psykologpriset 2013, fortæller han i videoen om arbejdsmetoden ”det lågaffektiva bemötandet”. Metoden har forandret og forbedret tilværelsen for mange individer med adfærdsproblemer og kognitive udviklingsforstyrrelser som f.eks. Asperger og ADHD.
  https://www.youtube.com/watch?v=vpXWx6kh5PYBiografi

Bøger, lydbøger og bogkapitler:

 • Elvén, B.H. (2010). Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Elvén, B.H., Veje, H. & Beier, H. (2012). Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Elvén, B.H. (2013). Low Arousal – Konflikthåndtering uden konfrontation. I Møller, B., Bækgaard Brasch, B. & Pedersen, K. (Red.), Konflikter og vold – en faglig udfordring. Vold som udtryksform. København: SUS.
 • Elvén, B.H. (2013). Problemadfærd i skolen. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Elvén, B.H. (2014). Fysiske rammer og problemskabende adfærd. I From, D., Kaas M., Skovgaard Schmidt, S. & Damgård Kristensen, H. M., Særforanstaltninger – anbefalinger til god praksis for organisering, samarbejde og borgerinddragelse. Odense: Socialstyrelsen.
 • Elvén, B.H. & Abild, S. (2015). Adfærdsproblemer i psykiatrien. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Elvén, B.H., Agger, C. & Ljungmann, I. (2015). Adfærdsproblemer i ældreplejen. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Grieffelde, L., Hartling, O., Jørgensen, B.H. & Kristensen, S. (2007). Menneskesyn og praksis i omsorgen: Vi skal alle sammen have det godt. Lydbog. Frontalis og LEV. 
 • Heerup, T.B., Jensen, L., Jørgensen, B.H., Prætorius, K. & Urskov, T. (2006). Pubertet og løsrivelse hos unge med empatiforstyrrelser. Lydbog. Videnscenter for autisme og NLD-gruppen. 
 • Jørgensen, B.H. (2000). PPR’s arbejde med begrebet dysleksi ved starten af det 21. århundrede. Den røde serie, 33. København: Skolepsykologisk Forlag.
 • Jørgensen, B.H. (Red.) (2006). National Autisme Plan – Ungdom. Videnscenter for autisme. 
 • Jørgensen, B.H., Lund Madsen, P. & Veje, H. (2004). ”Kan du forstå mig?” En introduktion til empatiforstyrrelser. Lydbog. Videnscenter for Autisme og NLD-gruppen.
 • Jørgensen, B.H. & Veje, H. (2005). Lærervejledning til ”Kan i forstå mig?”. Videnscenter for autisme. 
 • Jørgensen, B.H. & Veje, H.(2006). Forældrevejledning til ”Kan i forstå mig?”. Videnscenter for autisme. 

Artikler:

 • Beier, H., Bjørn, B., Jørgensen, B.H., Jørgensen, C.H. & Vandborg, B. (2008). National autisme plan: En sammenfatning. Servicestyrelsen. 
 • Beier, H. & Elvén, B.H. (2014). Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri. Läkartidningen, 39.
 • Christensen, B., Jørgensen, B.H., Laen, J. & Norrbom, L. (2004). Tosprogede elevers læsefærdigheder relaterer sig til andelen af tosprogede elever på skolen og af lærernes uddannelse og holdninger. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 41, 5-6. 
 • Elvén, B.H. (2009). Selvskade ved autisme. ViPU Viden, nr. 4.
 • Elvén, B.H. (2009). Hvorfor får vi flere og flere diagnoser? Og hvorfor får flere og flere børn disse diagnoser? Autismebladet, 10, 4.
 • Elvén, B.H. (2010). Regeringsrätten förtydligar Lagen om vård av ungdomar. Krönika, autismforum.se
 • Elvén, B.H. (2010). Selvskade ved autisme. Autismebladet, 11, 2.
 • Elvén, B.H. (2010). Test af begavelsesfunktioner. Autismebladet, 11, 1.
 • Elvén, B.H. (2012). Rätt till stöd utan diagnos? Specialpedagogisk tidsskrift – att undervisa, 2. 
 • Jørgensen, B.H. (2001). Phonological perseverations in nonword reading in severe developmental dyslexia. Paper presented at the BDA International Conference: At the dawn of a new century.
 • Jørgensen, B.H. (2001). Selvtillid hos børn med tidligere sproglige vanskeligheder. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38, 4. 
 • Jørgensen, B.H. (2005). Kravene skal passe til barnet. I Bendixen, C., Esbensen, A., Hansen, L., Hansen, S.G., Pedersen, L.M. & Pøhler, L. (Red.), Magtanvendelse i Folkeskolen – et inspirationshæfte. Center for ligebehandling af handicappede og Børnerådet i samarbejde med Undervisningsministeriet.
 • Jørgensen, B.H. (2005). Low arousal approach ved problemskabende adfærd ved autismetilstande. Autismebladet, 6, 1. 
 • Jørgensen, B.H. (2008). Beskrivende og afgrænsende symptomer ved autisme. Autismebladet, 9, 4.
 • Jørgensen, B.H. (2008). Forord til Børn med blandingsdiagnoser – ADHD, indlæringsvanskeligheder, Tourettes og Aspergers syndrom, biopolar lidelse mm, af Kutscher, M.L. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Jørgensen, B.H. (2008). Halv læsefærdighed eller livskvalitet? Mulige mål for specialundervisningen i læsning. Læsepædagogen, 5.
 • Jørgensen, B.H., Norrbom, L. & Ussinger, N. (2001). Tværfaglig udredning og pædagogisk vejledning omkring læsevanskeligheder: En model fra Ordblindecenteret i Greve. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38, 2.
 • Jørgensen, B.H. & Pedersen, L. (2004). Autismespektrumtilstande i en retslig kontekst. Autismebladet, 5, 4.
 • Jørgensen, B.H., Stolt, H. & Veje, H. (2006). Kom godt ud af det – om håndtering af problemskabende adfærd. Center for undervisningsmidler, Københavns Amt. 
 • Jørgensen, B.H. & Uhrskov, T. (2007). An Adaptation of the Stress Vulnerability Model in Autism. Paper presented at the conference Meeting of Minds 2, Herning, Denmark, february 9.

 

 

 

Bog E-bog Hvad er pædagogisk etik? Hvad gør man,når man havner i et etisk dilemma? Hvordan håndterer man de udfordringer og uventede situationer, man møder i det pædagogiske arbejde?

225,00 kr. m/moms
157,50 kr. m/moms

Bog E-bog Denne bog kombinerer low arousal-principperne og den personcentrerede tilgang til en pædagogisk helhed. Værktøjerne er inddelt i tre forskellige værktøjskasser: håndtere, evaluere og forandre. Som personale eller forælder har du brug for at kunne mestre alle tre.

400,00 kr. m/moms
279,00 kr. m/moms

Bog E-bog Hvad gør man, når konflikten raser? Hvordan undgår man det næste sammenstød – uden magtkamp med vindere og tabere? Hvordan håndterer man børn med stærke følelser?

290,00 kr. m/moms
195,00 kr. m/moms

Bog E-bog Praktisk guide til alle, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom – sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk på området.

280,00 kr. m/moms
195,00 kr. m/moms

Bog E-bog Praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 grundprincipper giver bogen viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man løser dem i hverdagen og minimerer magtanvendelsen.

290,00 kr. m/moms
195,00 kr. m/moms

Bog E-bog Praktisk guide til, hvordan lærere og pædagoger kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i skolen.

280,00 kr. m/moms
196,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Kan man drive her og nu-forretning – og samtidig handle langsigtet forsvarligt? Med andre ord: Er det muligt at generere SUNDE PENGE?
Udkommer Torsdag 6. maj 2021

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Mandag 31. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.