Gro Emmertsen Lund

Gro Emmertsen Lund

Om forfatteren

Gro Emmertsen Lund er chefkonsulent, underviser og forfatter. Er uddannet lærer med erfaring fra folkeskolens normal- og specialområde. Har efter en master i evaluering fra Syddansk Universitet (SDU) arbejdet med evaluering, kvalitetsudvikling og undervisning bl.a. på læreruddannelsen.  Derudover videreuddannet i systemiske, anerkendende, narrative og CMM-tilgange til organisationsudvikling. Gro har mange års erfaring med konsulentopgaver i dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner. Ved siden af sit arbejde forsker Gro som ph.d.-studerende ved Tilburg University, Social Science, Holland, i skoleudvikling i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Hun er udnævnt til Associate ved TAOS Institute, USA.

Gro er ansat i konsulentfirmaet Haslebo & Partnere, hvor hun arbejder som organisations- og proceskonsulent for organisationer, uddannelsesinstitutioner, skoler, kommuner og regioner. Desuden underviser Gro på Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske uddannelse for ledere og konsulenter og er derudover foredragsholder og sparringspartner. Gro udvikler og gennemfører mange forskellige konsulentopgaver såsom interne skræddersyede kurser, temadage, oplæg og sparring til ledere og medarbejdere samt øvrige interessenter.

Gro er desuden forfatter til bøger, artikler, kronikker og blogindlæg, og hun er – sammen med Gitte Haslebo – serieredaktør på Dansk Psykologisk Forlags bogserie Relationel Pædagogik.

Haslebo & Partnere: haslebo-partnere.dk

Kontakt: gel@haslebo-partnere.dk
 Det siger forfatteren om Relationsudvikling i skolen (2014)

Derfor skrev jeg bogen:
”Bogen Relationsudvikling i skolen er det første forskningsbaserede værk, der introducerer socialkonstruktionismen i form af systemisk tænkning, anerkendende udforskning, narrativ praksis og CMM-teorien i en dansk skolesammenhæng. Det er også den første bog, der giver praktiske bud på, hvordan man kan håndtere en bred vifte af hverdagens mest almindelige udfordringer, når man ønsker at anvende socialkonstruktionismen som erkendelsesteori i skolen. Bogen er skrevet i et tæt samarbejde med skolens aktører; lærere, pædagoger, ledelse, skolebestyrelser, forældre samt undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne, der alle har givet input til udarbejdelsen af bogens 11 cases, mange figurer, metoder og pointer. Der er meget fokus på skolen og især på lærerne i disse år, og vi oplever, at lærerne efterspørger nye måder at håndtere udfordringer med inklusion, klasseledelse, mobning, konflikter, skole-hjem-samarbejde og forandringer i skolen som organisation på. Bogen kobler sig på lærernes stærke erfaringer. Den er konkret, let at tilpasse til egne udfordringer og giver ideer til handlemuligheder, der virker i praksis.”

Mine inspirationskilder:
”Mange års arbejde i og med folkeskolen har givet inspiration til at skrive bogen. Konsulentopgaver, den offentlige debat, skolepolitik, og ikke mindst utallige samtaler med lærere, pædagoger, ledere, elever, forældre, m.m. om både skolens vidunderlige verden, men også hverdagens frustrerende udfordringer har optaget os helt utroligt meget. Til sidst havde vi så meget på hjerte, at vi MÅTTE skrive en bog. Der er så mange fantastiske praksiseksempler på, hvordan skolens professionelle udvirker mirakler til glæde for elevernes trivsel og læring. Det er disse dygtige personer, der har givet den største inspiration.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er bare enormt glad for bogen. Jeg er stolt. Jeg kunne godt have tænkt mig sådan en bog, den gang jeg studerede til lærer. Og den gang jeg arbejdede som lærer. Og igen senere, da jeg arbejdede på læreruddannelsen. Det siger jeg, selvom Jante og alt muligt andet puster mig i nakken. Jeg har været kisteglad for samarbejdet med Gitte, hvor vi gennem research, samtaler med hinanden og med læserpanelet har oplevet et energiboost uden lige. Men jeg er især glad for måden, vi illustrerer tankegange ved brug af bogens cases, samt der, hvor det er lykkedes at videreformidle metoder til fx konkret konfliktopløsning, klassemøder, tilgange til mobning, skole-hjem-samtaler, m.m. Det er herligt at kunne formidle så mange konkrete, forskningsbaserede og socialkonstruktionistiske metoder.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det er klart samarbejdet med skolens professionelle. Forvaltninger, ledere, lærere, pædagoger og elever, der engagerer sig i samskabelse, bringer deres bedste erfaringer i spil, udvikler nye forståelser og praksisser. Det er så meningsfuldt, når dét, der tidligere var svært, umuligt, frustrerende, bliver vendt til succesoplevelser og fælles læring. Det giver værdi i min hverdag.”

Mine forbilleder:
”Jeg har mange forbilleder. John Winslade, der er professor, skolekonsulent, forfatter og min ph.d.-vejleder, er en helt utrolig dygtig tænker og praktiker og en stor inspirationskilde. Kenneth Gergen, der er professor, forfatter, rådgiver og President i Taos Institute, har både gennem sit forfatterskab og i hverdagen til stadighed inspireret og flyttet grænser for min tænkning. Gitte Haslebo, som er konsulent, forfatter og direktør i Haslebo & Partnere, har med sit skarpe blik og store evne til at se muligheder og sine enorme ressourcer formået at videreudvikle brugen af socialkonstruktionistiske ideer i ufatteligt mange sammenhænge; organisationsudvikling, ledelse, kommunikation, skole og uddannelse, journalistik og medier, politik med mere. Og mange andre, fx Sheila McNamee, W. Barnett Pearce, Mary Gergen, Mike Williams, Maja Loua Haslebo, Bjørn Hauger. Jeg er velsignet med mange forbilleder.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • I Relationsudvikling i skolen (2014) belyser Gro, i samarbejde med Gitte Haslebo, hvordan skolens professionelle kan håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen – ballade i timerne, mobning, konflikter mellem elever og mellem lærere og elever, det vanskelige samarbejde mellem skole og forældre samt besværlige forandringer – og gøre dem til gode, lærerige oplevelser og samarbejdsrelationer.

  Det er bogen til alle dem, der brænder for at gøre skolen endnu bedre og er på udkig efter ny inspiration. 

  Forfatterne viser ud fra letgenkendelige cases og praksiseksempler, hvordan skolens professionelle kan bruge relationstænkning og en bred vifte af redskaber til at skabe inklusion og bedre vilkår for alles læring og trivsel. Der er tale om den første forskningsbaserede håndbog, hvor systemiske, anerkendende og narrative tilgange bringes til anvendelse i skoleverdenen.

  Relationsudvikling i skolen er den første bog i serien Relationel Pædagogik. Bøgerne i denne serie handler om det professionelle arbejde i skoler, dagtilbud, fritidstilbud, forvaltning, uddannelsesinstitutioner m.m. Bøgerne baserer sig på erfaringer fra den daglige praksis og er handlingsorienterede og nyskabende. Serien tager udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori, og metoderne bygger på systemiske, anerkendende, narrative og relationelle tilgange til det daglige arbejde. Gro og Gitte Haslebo er serieredaktører for Relationel Pædagogik. Send gerne ideer til temaer og forfattere til de næste bøger i serien. Ideer kan sendes til gh@haslebo-partnere.dk, gel@haslebo-partnere.dk eller til forlagsredaktør Lone Berg Jensen: lbj@dpf.dk.

  ​Anmeldercitater:
  • ”Der er rigtig meget stof til eftertanke, og der er nogle gode bud på de usagte love og regler, der står mellem linjerne i al vor kommunikation.” Thomas Oxholm, lærer, Nørremarksskolen, Esbjerg Kommune
  • ”Et væsentligt bidrag, der tilbyder nye forståelser og sproglige konstruktioner. Et relevant, aktuelt og fagligt perspektiv på kommunikation, relationsudvikling, læringsfællesskab og skoleudvikling ­ der vil være til gavn for lærerstuderende og fagpersoner i skolen og dermed elevernes udvikling og læring.” Sandra Bruus Ørtoft, Adjunkt i psykologi og studievejleder. Underviser i Lærerens Grundfaglighed og i Specialpædagogik, University College Sjælland, Læreruddannelsen i Vordingborg.
  • ”Bogens vekslen mellem formidling, analyse gennem et væld af illustrative figurer, casebeskrivelser og refleksionsspørgsmål gør bogen vedkommende og anvendelig, ligesom en udførlig indholdsfortegnelse og ditto stikordsregister giver bogen stor værdi som opslagsbog. Det er bare med at få den købt!” Helle Bjerresgaard, Folkeskolen.dk
  • ”Relationsudvikling i skolen er en særdeles god bog.” 6 ud af 6 stjerner. Skoleleder Grethe Andersen, Danske Kommuner nr. 9, 2014
  • ”Der er stort fokus på inklusion, anerkendende pædagogik og relationsudvikling i grundskolen i disse år og et stort behov for god og relevant litteratur om emnerne. Denne håndbog dækker en stor del af dette be­hov.” Henrik Munch Jørgensen, lektørudtalelse (14/14), DBC Medier
    
 • Gro har desuden skrevet bogen Socialkonstruktionisme i organisationer – Kort fortalt (2015), der er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer.

  Bogen er en fortælling om fremkomsten og udviklingen af de fire socialkonstruktionistiske grundpiller – systemisk teori, anerkendende udforskning, narrativ teori og CMM – med et specifikt blik på, hvad disse har betydet for den måde, vi forstår organisationer og arbejdsliv på. Gro giver undervejs i bogen eksempler på socialkonstruktionistisk praksis fra arbejdslivet i en række danske organisationer.

  Bogen henvender sig til studerende, ledere og medarbejdere samt deltagere og undervisere på leder-­ og konsulentuddannelserne. Den er det oplagte valg, når man i lettilgængelig form vil forklare eller forstå, hvad socialkonstruktionistisk organisationstænkning og ­praksis handler om.

  Anmeldercitat:
  • ”Dette er en forrygende lille bog. Jeg oplever ofte et stort behov for en tekst, der er lige så klar, direkte og informativ som denne. Bogen er en vigtig introduktion til fremspirende bevægelser i organisationsudvikling og en stærk invitation til læsere, der ønsker at konstruere fremtiden kreativt.” Kenneth Gergen, professor, Swarthmore College og President, Taos Institute.
    


Video/andet

 • Her kan du læse et uddrag af Gros bog Socialkonstruktionisme i organisationer (2015)
   
 • Du kan læse et uddrag af Gro og Gittes bog Relationsudvikling i skolen her.
   
 • På Haslebo & Partneres YouTube-kanal kan du se videoen ”Om moral og vrede” fra modul 4 på Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske uddannelse for ledere og konsulenter, forår 2013. I videoen fortæller Gro om forholdet mellem moral og vrede.
   
 • Videoen ”Om sammenstød mellem 1. ordens moralforståelser” er ligeledes fra modul 4 på Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske uddannelse for ledere og konsulenter, forår 2013. Her fortæller Gro om 1. ordens moralforståelser og sammenstødet mellem disse.
   
 • ”Den anerkendende tilgang” er en video fra Haslebo & Partneres konsulentopgave for Norddjurs Kommune, Skole- og Dagtilbudsafdelingen, i august 2014. I klippet introducerer Gro den anerkendende tilgang.
   
 • ”Sprogets skabende kraft” er ligeledes en video fra Haslebo & Partneres konsulentopgave for Norddjurs Kommune, Skole- og Dagtilbudsafdelingen, i august 2014. Her fortæller Gro og Gitte om sprogets skabende kraft.
   


Bibliografi

 

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.