Heidi Graff

Heidi Graff

Om forfatteren

Heidi er uddannet i litteraturvidenskab og organisationsantropologi. Hun er forfatter, leder og organisationskonsulent og har desuden løbende uddannet sig i projektledelse og proceskonsultation. Hun er certificeret coach og har 1. modul på Master in leadership and innovation in Complex systems.

Heidi har arbejdet i den offentlige sektor i mange år med vejleding, uddannelse, undervisning, coaching og projekter, både nationalt og internationalt. Hun finder i høj grad sin inspiration i forandringssituationer og kompleksitet, for det er her, der kan skabes nye muligheder for medarbejderne og organisationen. 

Efter Heidis tid i det offentlige, valgte hun at søge over i den private konsulentbranche. Her valgte Heidi ud fra sin interesse for de systemiske ideer og praksisser, at arbejde hos Rambøll Attractor, hvor hun nu er ansvarlig chef for offentlig velfærdsudvikling og innovation.

Heidi arbejder, både professionelt og som forfatter, med ledelsesudvikling, udvikling af ledergrupper, strategisk procesdesign i organisationer, social kapital og relationel koordinering som ledelses- og organisationstilgang og ledercoaching. Det er karakteristisk for Heidis virke, at hun benytter mange forskellige faglige perspektiver og indfaldsvinkler. Her har social kapital vist sig at være et særligt gavnligt redskab til at øge medarbejdernes trivsel samt til at højne effektiviteten i organisationen. De seneste år har social kapital og ledelse derfor været en rød tråd i Heidis arbejdsliv og forfatterskab.

Profil (Rambøll): http://www.ramboll.dk/kontakt/rm/hdg

Rambøll Attractor: www.attractor.dk

Kontakt: hdg@ramboll.com

 Det siger forfatteren om bogen Social kapital i organisationer – ledelse, kommunikation og samarbejde (2014)

Derfor skrev jeg bogen:
”Bogen Social kapital i organisationer – ledelse, kommunikation og samarbejde er blevet til på baggrund af et kundeprojekt i en kommune og er samtidig udtryk for to andre dimensioner. Dels en stor interesse for at arbejde med social kapital som inspiration på arbejdspladser og som et muligt svar på tidens krav om både øget produktivitet og arbejdsglæde. Dels en lyst til at koble de noget abstrakte begreber med konkrete ideer til kommunikationspraksisser, der kan støtte udvikling og vedligeholdelse af tillid og procesretfærdighed. Her fandt Hanne (Moltke, red.) og jeg en oplagt mulighed for at kombinere social kapital med systemisk anerkendende praksisser. Vi så desuden, at der i forskningen var et stort fokus på arbejdsmiljø og fandt en nødvendighed i at skrive om social kapital som en ledelses- og organisationsdisciplin, der ikke kun berører arbejdsmiljø som en adskilt størrelse der også influerer ledelse, samarbejde, professionel udvikling, målinger, kerneopgave m.v.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Skriveprocessen var i sig selv interessant. Dels fordi det altid er en læringsrejse at ville formidle noget til andre gennem skrift, og dels fordi skriveprocessen i sig selv var en undersøgelse af og udvikling af social kapital. Vi var to, der skrev, og vi havde fokus på den sociale kapital imellem os undervejs. Det var meget lærerigt. F.eks. drøftede vi, hvorvidt harmoni er et mål for social kapital eller ej. Her var vi konstruktivt uenige. For mit vedkommende ser jeg uenigheder som et spændstigt potentiale til at udvikle sig i nye retninger, og jeg mener, det er i måden, hvorpå vi håndterer disse uenigheder, at social kapital kan skabes.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”I mit arbejdsfelt er jeg optaget af, og synes det giver værdi, at være udforskende og undersøgende. Min antropologiske og litterære baggrund hjælper mig til at være nysgerrig og til at få øje på alt det, der vokser frem, og hele tiden er i bevægelse og hele tiden kan forstås på forskellige måder. Jeg er optaget af eksperimentet, og at der kan findes mange forskellige veje at nå samme mål, og at det gælder om at prøve sig frem. Livet bliver lettere på denne måde. Samarbejde med meget forskellige mennesker er berigende, og jeg holder af samtaler, hvor vi lader ideer, associationer og indfald være styrende.”

Mine forbilleder:
”Der er mange spændende forfattere, teoretikere, kunstnere, venner, kolleger. For mig er instruktøren Susanne Bier et forbillede, fordi hun prøver at illustrere tilværelsens mange dilemmaer gennem sine film. Per Fly tilhører også denne genre, og hans film inspirerer mig. En forfatter som Josefine Klougart er meget inspirerende, fordi hun forsøger at fange livets evindelige små udviklinger i sit poetiske sprog, og det er meget sanseligt. Peter Høegh er interessant, fordi han kobler naturvidenskabelige tilgange med litteraturens poetiske og skabende kræfter. Dette inspirerer mig i mit professionelle arbejde i forhold til at rumme forskellige perspektiver og forståelse af livet og verden. Gregory Bateson, antropolog og biolog, Peter Lang, teolog og systemisk praktiker, samt Barnett Pearce, kommunikationsteoretiker, er faglige inspirationskilder. Niklas Luhmann, sociolog og videreudvikler af den sociologiske systemteori, har inspireret vores bog, og hans tillidsbegreb bliver ved med at inspirere mig.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Heidi har i samarbejde med Hanne Moltke udarbejdet den højaktuelle bog Social kapital i organisationer, ledelse, samarbejde og kommunikation (2014). Ifølge Heidi og Hanne handler social kapital om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus – og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning og erfaring viser, at medarbejdernes trivsel øges, samtidig med at effektiviteten højnes, når der arbejdes bevidst med social kapital.

  I bogen, hvor social kapital knyttes til den systemiske tanke, besvarer Heidi og Hanne blandt andet spørgsmålene: Hvad gemmer sig bag begrebet ’social kapital’, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse? Hvordan bringer vi social kapital ind i organisationens hverdag – på alle niveauer.

  Gennem en inspirerende blanding af teori og praksisfortællinger viser bogen nye veje til at arbejde anderledes med kerneopgaven. Bogen er desuden kreativt opsat med modeller, figurer og illustrationer af Tove Krebs Lange.

  Social kapital i organisationer henvender sig til ledere på alle niveauer i private og offentlige virksomheder, specialister, konsulenter samt medarbejdere, der ønsker en dybere forståelse af begrebet social kapital og dets anvendelsesmuligheder.
   


Video

 • Videoen Dansk Psykologisk Forlag præsenterer forfatterne til ’Social kapital i organisationer’ er delt på Dansk Psykologisk Forlags YouTube-kanal. I videoen fortæller Heidi Graff og Hanne Moltke om deres bog Social kapital i organisationer – ledelse, kommunikation og samarbejde, og om hvorfor denne bog er vigtig og højaktuel.
  https://www.youtube.com/watch?v=jgVci1AUAO8
   


Bibliografi

 • Graff, H. & Moltke, H. (2014). De 7 sprog enhver leder bør kende. I www.lederweb.dk, 5. september.
 • Graff, H. & Moltke, H. (2014). Social kapital løfter organisationen ind i fremtiden. I AttractorBlog.
 • Graff, H. & Moltke, H. (2014): Arbejdsglæde og værdiskabelse. I Relationel praksis, årgang 5, nr. 1, s. 14-21.
 • Graff, H. (Red.) (1998). Uddannelse og integration: En antologi om etniske minoriteter. København: Undervisningsministeriet, Erhvervsskoleafdelingen.
 • Graff, H. & Poulsen, L. (1998). Multikulturel vejledning. København: Undervisningsministeriet.
 • Moltke, H. & Graff, H. (2014). Social kapital i organisationer – ledelse, samarbejde og kommunikation. København: Dansk Psykologisk Forlag.


   

E-bog DIGITAL ARTIKEL: "Jeg er social kapital - Teorien tager ordet" af Heidi Graff og Hanne V. Mloltke, udkommet i tidsskriftet Erhvervspsykologi, nr. 2, 2016.

45,00 kr. m/moms

Bog E-bog Man kan lære at samarbejde om kerneopgaven på måder, så den sociale kapital øges. Samarbejde om kerneopgaven med kolleger og samarbejdspartnere er afgørende i forhold til at kunne håndtere den kompleksitet, der ofte er rundt om en given borger eller kunde.

330,00 kr. m/moms
230,00 kr. m/moms

Bog E-bog Hvad gemmer sig bag begrebet ’social kapital’, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse? Hvordan bringer vi social kapital ind i organisationens hverdag – på alle niveauer?

420,00 kr. m/moms
279,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Små forandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men har stor betydning for trivsel og motivation.
Udkommer Tirsdag 20. april 2021

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Udkommer Mandag 26. april 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.