Af Hanne V. Moltke og Heidi Graff

Social kapital i aktion

Veje til samarbejde om kerneopgaven

 • Bog
  -
  +
  330,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  230,00 kr.
I alt
330,00 kr.
264,00 kr. ekskl. moms
Man kan lære at samarbejde om kerneopgaven på måder, så den sociale kapital øges. Samarbejde om kerneopgaven med kolleger og samarbejdspartnere er afgørende i forhold til at kunne håndtere den kompleksitet, der ofte er rundt om en given borger eller kunde.

Social kapital er et velfungerende samarbejde om kerneopgaven med fokus på tre elementer:

 • Tillid
 • Retfærdighed
 • Samarbejdsevne

Samarbejdskvaliteten er afgørende for kvaliteten i kerneopgaven og effekterne heraf:

 • Produktivitet og effektivitet i kerneopgave
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Nytænkning af kerneopgaven

Bogen er et bidrag til praktiske tilgange og måder at kommunikere på for at øge den sociale kapital i et arbejdsfællesskab. Den er skrevet som et selvstændigt supplement til bogen Social kapital i organisationer fra 2014. Bogen rummer praktiske eksempler fra mange forskellige typer arbejdspladser. Igennem arbejdet med social kapital har forfatterne videreudviklet ideer og metoder og udarbejdet en søgemodel, som præsenterer veje til samarbejde om kerneopgaven. Søgemodellen indgår i bogen men er også lavet som et separat værktøj, der følger med som indstik i bogen. Det er muligt at købe ekstra eksemplarer af søgemodellen (varenr. 2789-05).

Bogen består af en lang række eksempler på, hvordan man konkret kan arbejde med sit samarbejde om kernopgaven med fokus på forskellige aspekter af social kapital. Desuden ser bogen på social kapitals effekter.

Fakta

Udgivelsesår
2015
ISBN (Bog)
978-87-7158-278-9
ISBN (E-bog)
978-87-7158-279-6 (ePub)
Antal sider
200

Om forfatterne

Hanne V. Moltke

Hanne V. Moltke er partner og organisationskonsulent i virksomheden Hanne Moltke. Uddannet cand.mag. og certificeret coach. Forfatter, medforfatter og bidragyder til en lang række bøger, bl.a. Ledelse efter fyringer (2017), Grafisk facilitering – når ord og billeder mødes (2016), Social kapital i aktion (2015), Social kapital i organisationer – ledelse, kommunikation og samarbejde (2014), MUS-samtalen – ledelse af strategisk kompetenceudvikling (2021) og Hybrid ledelse – Samarbejde på tværs af tid og sted (2022).

Heidi Graff

Heidi Graff er uddannet i litteraturvidenskab og organisationsantropologi. Hun er forfatter, leder og organisationskonsulent og har desuden løbende uddannet sig i projektledelse og proceskonsultation. Hun er certificeret coach og har 1. modul på Master in leadership and innovation in Complex systems.

Om serien

Bogen indgår i ERHVERVSPSYKOLOGISERIEN, der handler om psykologien i vores arbejdsliv.

Bøgerne i serien giver indblik i de psykologiske aspekter af vores hverdag på jobbet og kommer med konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsliv – i såvel privat som offentligt regi.

Anmeldercitater

Bogen tilbyder efter min bedste vurdering en velassorteret værktøjskasse. Konsulenter, ledere, undervisere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdergrupper kan have meget glæde af den.

Vibe Strøier, Magasinet P, maj 2016

Med Social kapital i organisationer gav Moltke og Graff et fremragende bud på den svære opgave at gøre social kapital-perspektivet håndgribeligt og brugbart uden at gøre vold på begrebets åbne karakter. I denne bog tager de skridtet videre og gør begreberne om social kapital konkrete og levende. Med sine mange hverdagsnære eksempler, metoder og spørgsmål er bogen det hidtil bedste bud på, hvordan man kan arbejde praktisk – og udogmatisk – med værdien af stærke samarbejdsrelationer.

Ola Jørgensen, redaktør, Klartekst, tidligere redaktionschef på Ugebrevet Mandag Morgen

Relaterede varer