Af Lone Hersted, Louise Laustsen og Mille Obel Høier

Kreativ procesledelse

Nye veje til bedre praksis

 • Bog
  -
  +
  440,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  298,00 kr.
I alt
440,00 kr.
352,00 kr. ekskl. moms
Konkrete bud på at tænke og lede forandringsprocesser mere livgivende og opgavefokuseret.

Denne bog giver inspiration og indsigt til at kunne lede kreative og fremadrettede processer i organisatorisk sammenhæng, hvor der skabes rum for dialog på tværs af hierarkier og faggrænser.

Bogen er opdelt i tre dele. Første del har til formål at træne proceslederens evne til at facilitere bogens øvelser og giver indsigt i, hvordan der kan skabes involverende rammer, der fremmer medejerskab. Anden del handler om den daglige praksis – her fokuseres på konkrete øvelser. Øvelserne er inddelt i følgende overordnede temaer: Anerkendende kultur, Kommunikation, Visioner og målsætning, Kreativitet og idegenerering, Teamudvikling og Mødeledelse. Tredje del introducerer systemisk, socialkonstruktionistisk og anerkendende teori i et proceslederperspektiv, og giver indblik i de grundlæggende principper og antagelser, som øvelserne udspringer af.

De udfordringer, organisationer står over for i dag, fordrer kvalificerede procesledere, der kan handle reflekteret og anerkendende, og som evner at facilitere de vigtige dialoger og processer, der skal til, for at organisationen flytter sig og finder frem til bæredygtige løsninger.

Figurer fra bogen kan frit kopieres eller downloades under Bilag.

Fakta

Udgivelsesår
2011
ISBN (Bog)
978-87-7706-633-7
ISBN (E-bog)
978-87-7706-745-7
Antal sider
420

Om forfatterne

Lone Hersted

Lone Hersted er cand.mag., coach, proceskonsulent, underviser og forfatter. Lone arbejder med ledelse, coaching, supervision, kommunikation og facilitering af forandringsprocesser. Hun har tillige professionel erfaring inden for kulturlivet som udøvende skuespiller, dramaturg og teaterproduktionsleder. Lone er indehaver af konsulentfirmaet Lone Hersted Consult og ansat på Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. underviser i coaching, ledelses- og organisationspsykologi, innovation og forandringsprocesser.

Louise Laustsen

Louise Laustsen er cand.mag. i medievidenskab, forfatter, underviser og proceskonsulent under eget navn. Louise arbejder som ekstern lektor for Aarhus Universitet, proceskonsulent for bl.a. Undervisningsministeriet, Konsulenthuset GoProces, TDC og DTU , og er ansat som projektleder i Danmarks største sociale bevægelse Fucking Flink med ansvar for udvikling af forandringsprocesser og social mobilisering.

Mille Obel Høier

Mille Obel Høier er KaosPilot, forfatter, projektleder og proceskonsulent under eget navn, hvor Mille tilbyder procesledelse og sparring til private og offentlige organisationer med særligt fokus på forandringsledelse, innovation og organisationsudvikling. Mille er desuden initiativtager og projektleder på Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse. Hun har tidligere været ansat som daglig leder af kulturprojekthuset Frontløberne og som procesleder og konsulent for bl.a. konsulenthusene Changepilots, KaosWorks og Kreativitetslaboratoriet.

Om serien

Bogen indgår i ERHVERVSPSYKOLOGISERIEN, der handler om psykologien i vores arbejdsliv.

Bøgerne i serien giver indblik i de psykologiske aspekter af vores hverdag på jobbet og kommer med konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsliv – i såvel privat som offentligt regi.

Anmeldelser

En fantastisk og meget brugbar bog. Superskønt at få opdateret teorien og få konkrete budpå processer - især at I har formået at holde det op i mod den teori, der ligger bag.

Lars Kaae Wagner, Idrætskonsulent, DGI Roskilde.

Relaterede varer