Af Lone Hersted, Louise Laustsen og Mille Obel Høier (red.)

Kreativ procesledelse

Nye veje til bedre praksis

 • Bog
  -
  1
  +
  440,00 kr.
 • E-bog
  -
  1
  +
  298,00 kr.
I alt
440,00 kr.
352,00 kr. ekskl. moms
Konkrete bud på at tænke og lede forandringsprocesser mere livgivende og opgavefokuseret.

Denne bog giver inspiration og indsigt til at kunne lede kreative og fremadrettede processer i organisatorisk sammenhæng, hvor der skabes rum for dialog på tværs af hierarkier og faggrænser.
Bogen er opdelt i tre dele. Første del har til formål at træne proceslederens evne til at facilitere bogens øvelser og giver indsigt i, hvordan der kan skabes involverende rammer, der fremmer medejerskab. Anden del handler om den daglige praksis – her fokuseres på konkrete øvelser. Øvelserne er inddelt i følgende overordnede temaer: Anerkendende kultur, Kommunikation, Visioner og målsætning, Kreativitet og idegenerering, Teamudvikling og Mødeledelse. Tredje del introducerer systemisk, socialkonstruktionistisk og anerkendende teori i et proceslederperspektiv, og giver indblik i de grundlæggende principper og antagelser, som øvelserne udspringer af.
De udfordringer, organisationer står over for i dag, fordrer kvalificerede procesledere, der kan handle reflekteret og anerkendende, og som evner at facilitere de vigtige dialoger og processer, der skal til, for at organisationen flytter sig og finder frem til bæredygtige løsninger.
Figurer fra bogen kan frit kopieres eller downloades.

Fakta

Udgivelsesår
2011
ISBN (Bog)
978-87-7706-633-7
ISBN (E-bog)
978-87-7706-745-7
Antal sider
420

Om serien

Bogen indgår i ERHVERVSPSYKOLOGISERIEN, der handler om psykologien i vores arbejdsliv.

Bøgerne i serien giver indblik i de psykologiske aspekter af vores hverdag på jobbet og kommer med konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsliv – i såvel privat som offentligt regi.

Anmendelser

"En fantastisk og meget brugbar bog. Superskønt at få opdateret teorien og få konkrete budpå processer - især at I har formået at holde det op i mod den teori, der ligger bag."

Lars Kaae Wagner, Idrætskonsulent, DGI Roskilde.

Relaterede varer