Af Maya Drøschler (red.)

Organisationer i en overgangstid

– håndbog for ledere

 • Bog
  -
  1
  +
  750,00 kr.
 • E-bog
  -
  1
  +
  525,00 kr.
I alt
750,00 kr.
600,00 kr. ekskl. moms
Gennem konkrete metoder, tilgange, viden og erfaringer giver bogen inspiration og mod til at lede organisationer og mennesker i en tid, hvor klassiske ledelsesmodeller og organisationsstrukturer er under opbrud.

Vi lever i en overgangstid, hvor nye forretningsmodeller, teknologier og indsigter om mennesket ændrer måden, vi leder og organiserer os på i nutidens og fremtidens organisationer.

ORGANISATIONER I EN OVERGANGSTID præsenterer en mangfoldighed af perspektiver på den moderne organisation og betingelserne for at udøve ledelse i en overgangstid. Gennem konkrete metoder, tilgange, viden og erfaringer giver bogen inspiration og mod til at lede organisationer og mennesker i en tid, hvor klassiske ledelsesmodeller og organisationsstrukturer er under opbrud, og hvor behovet for trivsel og produktivitet i organisationer samtidig er massivt.

Bogen er skabt ud fra den grundpræmis, at forretning, arbejdsliv, ledelse, organisationer og deres omgivelser er områder, som påvirker og krydser ind i hinanden, og som derfor fortjener at blive behandlet i et samlet format.

ORGANISATIONER I EN OVERGANGSTID er en bog til både nye og erfarne ledere, HR-praktikere og studerende. Ud fra hvert sit ståsted inspirerer bogens forfattere læseren til, hvordan man kan gentænke sin forståelse af organisationen og dermed styrke grundlaget for at bringe den godt ind i fremtiden.

Fakta

Udgivelsesår
2021
ISBN (Bog)
978-87-7158-665-7
ISBN (E-bog)
978-87-7158-666-4 (ePub)
Antal sider
668

Uddrag fra bogen

Vi står på tærsklen til et nyt paradigme, hvad angår den måde, vi forstår og indretter vores organisationer på. Men det betyder ikke, at der opstår et nyt, universelt koncept, som vil stå enerådigt i de næste 100 år. Tværtimod. Det nye paradigme er kendetegnet ved øget heterogenitet: flere forskelligartede organiseringsformer, flere særprægede kulturer, flere vilde forretningsmodeller. Midt i forskelligheden er der imidlertid et fælles træk ved alle organisationer – de består af mennesker. Det er mennesker, som danner og opretholder en virksomheds normer og omgangsformer, det er mennesker, som tænder lyset hver morgen i produktionshallen eller på kontoret, og det er mennesker, som giver bøvl og ballade, men også de resultater, som organisationen opnår.

Bidragydere

ORGANISATIONER I EN OVERGANGSTID er redigeret af Maya Drøschler og rummer bidrag af:

Relaterede varer