Anders Trillingsgaard

Anders Trillingsgaard

Om forfatteren

Anders Trillingsgaard er cand.psych.-aut. samt erhvervs-ph.d. og har 13 års konsulent- og forskererfaring med udvikling og implementering af leder- og organisationsudviklingsprogrammer.

Anders er blandt de mest toneangivende kræfter i udviklingen af ledelsesteam i Danmark. Han skrev sin ph.d. om udvikling af ledergrupper – og har skrevet talrige artikler om området.

Udover at udvikle feltet fagligt, har Anders selv arbejdet med hundredevis af ledergrupper i regioner og kommuner, på universiteterne samt i nogle af de største danske produktions- og it-virksomheder.

Anders er konsulent, partner, forskningschef og bestyrelsesformand hos UKON Human Results. Han er derudover foredragsholder og underviser på masterprogrammer i ledelse, lederkonferencer og internationale videnskabelige konferencer.

UKON Human Results: www.UKON.dk

Kontakt: at@u-k.dk


Det siger forfatteren om bogen Ledelsesteamet gentænkt. Sådan skaber I kurs, koordinering og commitment (2015)

 

Derfor skrev jeg bogen:
”Før var der ikke en bog på dansk om at udvikle ledergrupper, som både byggede på teori og praksis, og som var skrevet direkte til ledere. Derudover havde jeg en del på hjerte: Jeg oplevede at møde de samme uhensigtsmæssige forståelser og vaner igen og igen i danske ledergrupper på tværs af både private og offentlige organisationer. Så jeg havde lyst til, på baggrund af min Erhvervs-Ph.d., at formulere tydelige, forskningsunderbyggede og praksisafprøvede alternativer. Jeg tror, at rigtig mange ledergrupper vil have gavn af netop den type skub for at forholde sig professionelt til ledelsesteamet som et afgørende arbejdsredskab i de nye organisationsformer.”

Mine inspirationskilder:
”Andres resultater og teori og min egen ph.d.’s resultater, sammenholdt med de mest almindelige og udbredte praksisser og konsulenterfaringer fra ledelsesteam. Både de gode og de dårlige. Jeg havde lyst til at formulere mine indsigter fra dette krydsfelt.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er glad for, at det lykkedes. Det er svært at bygge teori og praksis sammen. Jeg er taknemmelig for at befinde mig midt imellem så mange dygtige forskere, ledere og konsulenter. Der er ingen, der mener (helt) det samme. Jeg sætter stor pris på den hjælp og de mange input, som så mange kompetente teoretikere og praktikere har givet mig, så jeg nu står med 12 klare pointer og 9 udviklingstrin for ledergrupper bagefter.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Jeg synes, det er fantastisk, når et ledelsesteam finder frem til deres vigtigste fælles opgaver, og alle lægger deres personlige energi i, at de selv og andre skal lykkes med dem. Jeg synes også, at det er fantastisk, at tanker kan ændre verden. At nye gode mentale modeller, af fx ledelse, team eller effektivitet, mange gange er nok til, at ledere pludselig kan se, at de kan arbejde på nye og smartere måder. At de dermed bliver i stand til at gentænke deres rutiner.”

Mine forbilleder:
”Patrick Lencioni og Tom Peters er mine formidlingsmæssige idoler. De formår at krystallisere deres indsigter til noget klart og forståeligt, og kommunikere det direkte, personligt og vedkommende for praksis. Fagligt beundrer jeg Wilfred Drath og Laura Mott, som er virkelig visionære mennesker, der begge, på hver deres måde, formår at opdage fremtiden, før alle andre. Med hensyn til tænkning omkring team og ledelsesteam, er Jon Katzenbach nok den, der, i mine øjne, har flyttet feltet mest.”


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag
 • Anders’ bog Ledelsesteamet gentænkt. Sådan skaber I kurs, koordinering og commitment (2015) bygger på en ny forståelse af ledelse og ledelsesteam. I den samler Anders ”best current knowledge” om ledelsesteam i et tilgængeligt og praksisrelevant format kombineret med talrige øvelser og cases.Gennem 12 pointer viser Anders, hvordan ledelsesteam kan nå frem til et bedre og mere effektfuldt samarbejde. Blandt pointerne er
  • Ledelse er ikke noget, I er. Det er noget, I producerer
  • Ledergrupper udvikler sig i eksperimenterende livtag med gradvist mere besværlige realiteter
  • Jeres møder er for ringe, punktum
  • En ledergruppe uden styringspolitik er som en leder uden en kalender
  • DU skal udvikle dig, hvis gruppen skal udvikle sig
  • Dybden i jeres forhold afgør kvaliteten af jeres fakta

  Bogen er skrevet til ledelsesteam, som ønsker at skabe nye fælles forståelser og tilrettelægge udviklingstiltag til netop deres team, under netop deres betingelser. Dermed bliver teamet i stand til at få de bedst mulige organisatoriske resultater ud af de ressourcer, det råder over.

 • ”At forstå og udvikle ledelsesteamet er en afgørende forudsætning for ledelsesmæssig succes. Og nærværende bog indeholder en sjælden rigdom af perspektiver til udvikling af ledergruppernes ledelsesgrundlag. ‘Ledelsesteamet gentænkt’ sætter en ny dagsorden for ledelse i grupper. Dels udfoldes et flot vokabularium, dels opstilles en struktureret og anvendelig model for udvikling i mange forskellige faser, dimensioner og perspektiver, og dels skabes mange flere nuancer omkring ledelsesgruppen, end hvad vi normalt tænker på”. Fra bogens forord af Alfred Josefsen
 • Antologien Innovationspsykologi. En antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation (2012) sætter fokus på, hvordan erhvervspsykologien bidrager til innovation i offentlige og private virksomheder. Anders har, i samarbejde med Morten Henriksen, skrevet kapitlet Fra ny-tænkning til ny-interaktion – interaktionsinnovation i ledergrupper.
 • Anders og Kent Jacob Nielsen har forfattet kapitlet Myter om team – organisationspsykologiske erfaringer med problemer i team i antologien Team – Udvikling og læring (2007). Forfatterne til antologien præsenterer de bagvedliggende teorier om teams samt den nyeste viden og kommer med konkrete eksempler på, hvordan teorierne omsættes til reflekterende praksis inden for forfatternes egne fagområder.
 • Anders har desuden skrevet forordet til den seneste udgave af Michael A. Wests Teamwork. Metoder til effektivt samarbejde (2014). I denne nyklassiker samler West mange års viden og praktiske erfaringer med arbejdet i team. Anders skriver blandt andet følgende i sit forord til bogen: ”Med teamarbejde som en kerneteknologi i nutidige organisationer kan man ikke overvurdere betydningen af bøger, der opsummerer de meget store mængder international forskning på området, giver gode henvisninger, så man kan fordybe sig videre, og som samtidig er skrevet som en brugsbog for ledere, teammedlemmer og konsulenterm, der har brug for eksempler og konkrete værktøjer” (s. 9, West 2014).

Videoer

Bibliografi

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.