Af Mads Bendixen og Niels Christian Mossfeldt Nickelsen

Innovationspsykologi

En antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation

 • Bog
  -
  +
  400,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  280,00 kr.
I alt
400,00 kr.
320,00 kr. ekskl. moms
Innovation udgør i dag et vigtigt samfundsmæssigt anliggende for både politikere, virksomhedsledere, medarbejdere og andre, og der diskuteres fra mange forskellige faglige vinkler og interesser. Med denne antologi sættes der fokus på, hvordan erhvervspsykologien bidrager til innovation i offentlige og private virksomheder.

Bogens forfattere er psykologer med omfattende erfaring som både forskere eller konsulenter. Tilsammen præsenterer de et bredt udvalg af cases og psykologisk teori. Gennem eksempler fra egen praksis og diskussioner med afsæt i den nyeste viden om innovation viser de, hvordan erhvervspsykologien kan bidrage til at stille de relevante spørgsmål og sørge for fokus og retning i bestræbelserne på at skabe et mere innovativt samfund.

De praksisnære cases bringer læseren fra uddannelse, hjemmepleje og sundhedsvæsen over ledelse, arkitekter og folkeskolen til PPR (kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og rådgivende ingeniører.

Bogen kommer rundt om følgende aspekter af innovation:

 • opbygning af innovationskompetence
 • innovation som håndværk
 • medarbejderdreven innovation
 • innovation på tværs af organisatoriske skel
 • ledelse via motiverende strukturer
 • udvikling af nye interaktionsformer
 • psykologiske aspekter af idégenerering
 • innovation som regressivt gruppefænomen
 • innovation og personlig udvikling
 • genealogi som procesværktøj
 • performativ, innovativ rådgivning

Innovationspsykologi henvender sig til alle, der interesserer sig for innovation i organisations- og arbejdslivet.

Med bidrag af: Anders Trillingsgaard, Arne Vestergaard, Charlotte Wegener, Claus Elmholdt, Henrik Kongsbak, Karen Ingerslev, Lene Tanggaard, Lotte Darsø, Mads Bendixen (red.), Morten Novrup Henriksen, Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.), Steen Høyrup, Thea Mikkelsen og Vibe Strøier.

Fakta

Udgivelsesår
2012
ISBN (Bog)
978-87-7706-743-3
ISBN (E-bog)
978-87-7158-773-9 (ePub)
Antal sider
351

Anmeldercitater

... anbefales til alle, der har lyst til at få nuanceret deres billede af innovation. (5 ud af 6 stjerner)

Anne Tortzen, direktør for Center for Borgerdialog, Danske Kommuner no 5, 2013

Hele 11 selvstændige artikler, skrevet af fagpersoner der med hver deres faglige briller, kigger ind i landskabet af innovation. En dynamisk balance mellem teoriafklaringer og anvendel- ser for praktisk arbejde ... dejligt med en fagbog om et emne, vi har savnet belyst ud fra erhvervspsykologiske vinkler ...

Kit Sanne Nielsen, Psykolog Nyt nr. 17, 2012

Relaterede varer