Heidi Graff

Heidi Graff

Om forfatteren

Heidi Graff er uddannet i litteraturvidenskab og organisationsantropologi. Hun er forfatter, leder og organisationskonsulent og har desuden løbende uddannet sig i projektledelse og proceskonsultation. Hun er certificeret coach og har 1. modul på Master in leadership and innovation in Complex systems.

Heidi har arbejdet i den offentlige sektor i mange år med vejleding, uddannelse, undervisning, coaching og projekter, både nationalt og internationalt. Hun finder i høj grad sin inspiration i forandringssituationer og kompleksitet, for det er her, der kan skabes nye muligheder for medarbejderne og organisationen.

Efter Heidis tid i det offentlige, valgte hun at søge over i den private konsulentbranche. Her valgte Heidi ud fra sin interesse for de systemiske ideer og praksisser, at arbejde hos Rambøll Attractor, hvor hun nu er ansvarlig chef for offentlig velfærdsudvikling og innovation.

Heidi arbejder, både professionelt og som forfatter, med ledelsesudvikling, udvikling af ledergrupper, strategisk procesdesign i organisationer, social kapital og relationel koordinering som ledelses- og organisationstilgang og ledercoaching. Det er karakteristisk for Heidis virke, at hun benytter mange forskellige faglige perspektiver og indfaldsvinkler. Her har social kapital vist sig at være et særligt gavnligt redskab til at øge medarbejdernes trivsel samt til at højne effektiviteten i organisationen. De seneste år har social kapital og ledelse derfor været en rød tråd i Heidis arbejdsliv og forfatterskab.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.