Laila Colding Lagermann

Laila Colding Lagermann

Om forfatteren

Laila Colding Lagermann er ph.d., cand.pæd. i pædagogisk psykologi, uddannelses- og ungdomsforsker ved Aarhus Universitet. Holder foredrag, workshops, kurser og rådgiver om bl.a. ungdomskultur, (mis)trivsel og (de)motivation i uddannelse, stress, stresshåndtering og -reduktion og har samtaleforløb med stressramte unge og unge i mistrivsel. Medforfatter til forskningsrapporten ”Stress i gymnasiet”.
www.lailalagermann.dk

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.