Af Laila Colding Lagermann og Iram Khawaja

Gode intentioner er ikke nok

Opgør med fem myter om racisme, diversitet og etniske minoriteter i pædagogisk praksis

 • Bog
  -
  +
  290,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  203,00 kr.
I alt
290,00 kr.
232,00 kr. ekskl. moms
Hvordan sikrer man minoritetsetniske elevers muligheder for at deltage på lige fod med andre børn og unge? Hvordan skaber man pædagogisk rum med plads til forskellighed?

Lærere, pædagoger og skoleledere får flere og flere spørgsmål om diversitet og racisme i skoler og dagtilbud. Hvordan sikrer man minoritetsetniske elevers muligheder for at deltage på lige fod med andre børn og unge? Hvordan skaber man pædagogisk rum med plads til forskellighed?

GODE INTENTIONER ER IKKE NOK viser i teori og praksis, hvordan man som professionel i skole og daginstitution kan skabe bedre vilkår for inklusion og diversitet. Det handler om pædagogisk social ansvarlighed, som er omdrejningspunktet for den nye tilgang, bogen præsenterer.

Bogen sætter ord på og gør op med fem myter om racisme, diversitet, etnicitet, kultur og religion, som professionelle kæmper med i pædagogisk praksis:

• Myte 1: Der findes jo ikke racisme i Danmark
• Myte 2: Her ser vi ikke (farve)forskelle
• Myte 3: Det er de minoritetsetniske børn, der er problemet
• Myte 4: På vores skole er alle lige
• Myte 5: Hvis bare man har gode intentioner …

Bogen giver en lang række konkrete råd og anbefalinger til, hvordan man kan håndtere de svære spørgsmål og dilemmaer i hverdagen.

GODE INTENTIONER ER IKKE NOK henvender sig til alle faggrupper på det pædagogiske og sociale område: lærere, pædagoger, skoleledere, vejledere, PPR-psykologer, familievejledere m.fl.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN
978-87-7158-944-3
ISBN (E-bog)
978-87-7158-945-0 (ePub)
Antal sider
164

Om forfatterne

Laila Colding Lagermann

Laila Colding Lagermann er ph.d., cand.pæd. i pædagogisk psykologi, uddannelses- og ungdomsforsker ved Aarhus Universitet. Hun holder foredrag, workshops, kurser og rådgiver om bl.a. ungdomskultur, (mis)trivsel og (de)motivation i uddannelse, stress, stresshåndtering og -reduktion og har samtaleforløb med stressramte unge og unge i mistrivsel.

Iram Khawaja

Iram Khawaja er lektor i pædagogisk psykologi med en ph.d. i socialpsykologi. Iram har i de seneste tyve år forsket og undervist i feltet inklusion, diversitet og andethed i forskellige hverdagslige og pædagogiske kontekster med særligt fokus på børn og unge med etnisk og religiøs minoritetsbaggrund.

Anmeldelser

En vigtig bog, der sigter mod at give lærere og andre praktikere i bl.a folkeskolen og dagtilbuddene nogle konkrete greb til at bryde med social ulighed, negativ forskelsbehandling, og racisme i pædagogisk praksis.

Mette Toft Nielsen, konsulent og folkeskolelærer

Det er en yderst interessant, men også tankevækkende bog, som får grundskolens ledelse og pædagogiske personale til at se på skolens pædagogiske praksis med andre øjne, samtidig med at bogen opkvalificerer dem til at skabe en bedre skole på tværs af etniciteter.

Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse, DBC uge 47 2022

Her er bogen som burde være udgivet for flere år tilbage, vi har behøvet den for at tydeliggøre det vi gør eller rettere det vi ikke gør.

Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

Relaterede varer