Diavok – Find, det der lyder som et ord

Screeningen kan både afvikles individuelt og som gruppeprøve som en foreløbig screening for ordblindhed.

Som underviser får du en individuel rapport eller klasseoversigt for dine studerende, der giver dig indblik i, hvilke studerende der har læsevanskeligheder og bør undersøges yderligere med individuel testning.

Læs mere

HVAD ER DIAVOK – FIND DET, DER LYDER SOM ET ORD?
Diavok – find det, der lyder som et ord er en digital udgave af papirprøven Find det, der lyder som et ord, der oprindeligt blev udarbejdet til Diavok – diagnostisk læsetest for voksne (Nielsen & Petersen, 1992).

Prøven kan anvendes som screening for vanskeligheder med skriftens lydprincip. Ordblinde har især vanskeligheder med at anvende skriftens lydprincip, og derfor kan det være en god idé at screene for dette med at udnytte skriftens lydprincip ved opstarten på et nyt uddannelsesforløb.

Diavok – find det, der lyder som et ord afdækker læserens evne til at udnytte skriftens lydprincip, som danner grundlaget for vores skriftsprog. Skriftens lydprincip bygger på, at der til hvert bogstav knytter sig en lyd. Hvis man behersker skriftens lydprincip, er man i stand til at læse ukendte ord ved at give bogstavkombinationen lyd. Derefter kan man som læser afgøre, om man har hørt dette ord før og kender ordets betydning.

I Diavok – find det, der lyder som et ord skal læseren sætte lyd til ukendte bogstavkombinationer og skal herefter afgøre, om det lyder som et velkendt ord.
Prøven består af 38 opgaver. Læseren løser så mange opgaver som muligt i løbet af 5 minutter. I hver opgave får læseren fire ukendte bogstavkombinationer. Én af de fire bogstavkombinationer lyder som et rigtigt ord, når man sætter lyd til bogstaverne.

Elever, der ikke tidligere er diagnosticeret som ordblinde, men som opnår et opmærksomhedskrævende resultat af Diavok – find det, der lyder som et ord, bør tilbydes en samtale, som afdækker behovet for en supplerende ordblindetest. Ordblindetesten vil kunne afgøre, om afkodningsvanskelighederne er så massive, at der er tale om ordblindhed. Hvis der er tale om ordblindhed, vil eleven have brug for særlig hjælp og støtte.

OM FORFATTERNE
Dorthe Klint Petersen er audiologopæd med en ph.d. i læsning. Hun har været tilknyttet en lang række forskningsprojekter om læseforståelse, læsevanskeligheder og vigtige sproglige forudsætninger. Dorthe har været med til at udvikle Den Nationale Tværgående Ordblindetest.

Ina Borstrøm er audiologopæd med speciale i læsning. Hun har været tilknyttet flere forskningsprojekter om sproglige forudsætninger for læsning på Center for læseforskning, Københavns Universitet. Ina er selvstændig læsekonsulent, oplægsholder og lærebogsforfatter.

VIL DU VIDE MERE OM DIAVOK?
Kontakt redaktionschef for undervisningsmaterialer Maria Skelbæk-Bunesen, tlf.: 3147 5817 eller på e-mail: msb@dpf.dk

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om Diavok – Find, det der lyder som et ord, så kontakt os herunder.

  • Indtast kontaktoplysninger

  • Indtast skolens adresse

En screeningsindsats til videregående uddannelser

Indsats fra IKH

Dansk Psykologisk Forlag har indgået et samarbejde med IKH, der kan tilbyde korte, mellemlange og lange videregående uddannelser en indsats for studiestedet.
Hvem er Institut for Kommunikation & Handicap, Region Midt? Institut for Kommunikation & Handicap (IKH) er et specialiseret rådgivningstilbud til kommuner, styrelser og uddannelsessteder. De rådgiver mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. IKH har mere end 20 års erfaring som leverandør af specialpædagogisk støtte (SPS) til ordblinde studerende, og de varetager opgaven for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på alle korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland. Derudover tilbyder de rådgivning til uddannelsesstederne, herunder kurser, oplæg og screeninger for ordblindhed.

HVAD ER FORMÅLET MED SCREENINGSINDSATSEN?
Jo før ordblindheden opdages, desto bedre støtte og resultater kan den enkelte opnå. Alligevel opdager mange først sent i livet, at de er ordblinde. En screening for ordblindhed tidligt på studiet er med til at afdække den studerendes afkodningsevner og kan vise, om der kan være tegn på ordblindhed. Efterfølgende kan individuelt tilrettelagt vejledning og it-baserede læse-/skriveværktøjer gøre en stor forskel for den studerende. Det er derfor helt centralt at opspore de ordblinde studerende, der endnu ikke tilbydes hjælp, så de får de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse på lige fod med deres medstuderende.

INDHOLD AF SCREENINGSINDSATSEN

  • En informationsvideo på 13 min. om ordblindhed, tips til brug af læse-/skriveteknologi på studiet samt oplysning om SPS
  • En kort screeningsvideo (2 min.), der forklarer, hvad screeningen går ud på
  • Digital screening for ordblindhed – fra Dansk Psykologisk Forlag. Screeningen tester de studerendes evne til lydlig afkodning ud fra ”vrøvleord”. Screeningen består af 1) baggrundsspørgsmål, 2) tre øveopgaver (gennemgås også i screeningsvideoen) og 3) op til 38 opgaver, hvor der skal vælges det ”vrøvleord” blandt 4 valgmuligheder, som lyder som et rigtigt ord. Der skal nås så mange opgaver som muligt på 5 minutter. Opgaverne stopper af sig selv, når tiden er gået.