Af Dorthe Klint Petersen og Ina Borstrøm

DIAVOK – Årslicens til skoler med 1000-2000 elever

  • Antal
    -
    +
    7.500,00 kr.
I alt
7.500,00 kr.
6.000,00 kr. ekskl. moms
Diavok – find det, der lyder som et ord. Årslicens til skoler med 1000-2000 elever.

Diavok – find det, der lyder som et ord er en digital udgave af papirprøven Find det, der lyder som et ord, der oprindeligt blev udarbejdet til Diavok – diagnostisk læsetest for voksne (Nielsen & Petersen, 1992).

Prøven består af 38 opgaver. Læseren løser så mange opgaver som muligt i løbet af 5 minutter. I hver opgave får læseren fire ukendte bogstavkombinationer. Én af de fire bogstavkombinationer lyder som et rigtigt ord, når man sætter lyd til bogstaverne.  Læs mere om Diavok her og på diavok.dpf.dk.

Afdækker evnen til at udnytte skriftens lydprincip
Diavok – find det, der lyder som et ord afdækker læserens evne til at udnytte skriftens lydprincip, som danner grundlaget for vores skriftsprog. Skriftens lydprincip bygger på, at der til hvert bogstav knytter sig en lyd. Hvis man behersker skriftens lydprincip, er man i stand til at læse ukendte ord ved at give bogstavkombinationen lyd. Derefter kan man som læser afgøre, om man har hørt dette ord før og kender ordets betydning.

Elever, der ikke tidligere er diagnosticeret som ordblinde, men som opnår et opmærksomhedskrævende resultat af Diavok – find det, der lyder som et ord, bør tilbydes en samtale, som afdækker behovet for en supplerende ordblindetest. Ordblindetesten vil kunne afgøre, om afkodningsvanskelighederne er så massive, at der er tale om ordblindhed. Hvis der er tale om ordblindhed, vil eleven have brug for særlig hjælp og støtte.

Årslicens giver adgang til Diavok til alle skolens elever. Eleverne tilgår Diavok via UNI-login.
Prisen for årslicens afhænger af antallet af elever på skolen.

Fakta

Udgivelsesår
2022

Om forfatterne

Dorthe Klint Petersen

Dorthe Klint Petersen er audiologopæd med ph.d. i læsning. Hun har været tilknyttet en lang række forskningsprojekter om læseforståelse, læsevanskeligheder og vigtige sproglige forudsætninger. Dorthe er nu selvstændig læsekonsulent, men har tidligere været ansat på Center for læseforskning, Københavns Universitet, og senest på DPU, Aarhus Universitet. Desuden er Dorthe lærebogsforfatter og har lavet både analoge og digitale undervisningsmaterialer til indskoling og mellemtrin.

Ina Borstrøm

Ina Borstrøm er audiologopæd med speciale i læsning. Hun har været tilknyttet flere forskningsprojekter om læsevanskeligheder og vigtige sproglige forudsætninger på Center for læseforskning, Københavns Universitet.

Relaterede varer