Af Dorthe Klint Petersen og Ina Borstrøm

DIAVOK – Til videregående uddannelser

Prisen for årslicenser afhænger af antal elever på uddannelsesinstitutionen

  • Antal
    -
    +
    0,00 kr.
I alt
0,00 kr.
0,00 kr. ekskl. moms
Et nyt digitalt screeningsmateriale, som nemt og hurtigt afdækker tegn på ordblindhed hos unge og voksne.

Diavok – find det, der lyder som et ord er en digital udgave af papirprøven Find det, der lyder som et ord, der oprindeligt blev udarbejdet til Diavok – diagnostisk læsetest for voksne (Nielsen & Petersen, 1992).

Prøven kan anvendes som screening for vanskeligheder med skriftens lydprincip. Ordblinde har især vanskeligheder med at anvende skriftens lydprincip, og derfor kan det være en god idé at screene for dette med at udnytte skriftens lydprincip ved opstarten på et nyt uddannelsesforløb.

Diavok – find det, der lyder som et ord afdækker læserens evne til at udnytte skriftens lydprincip, som danner grundlaget for vores skriftsprog. Skriftens lydprincip bygger på, at der til hvert bogstav knytter sig en lyd. Hvis man behersker skriftens lydprincip, er man i stand til at læse ukendte ord ved at give bogstavkombinationen lyd. Derefter kan man som læser afgøre, om man har hørt dette ord før og kender ordets betydning.

Til du høre mere?
Kontakt os på diavok@dpf.dk

En screeningsindsats til videregående uddannelser
Dansk Psykologisk Forlag har indgået et samarbejde med IKH – Institut for Kommunikation & Handicap, Region Midt, der tilbyder screeningsindsatsen til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Hvem er Institut for Kommunikation & Handicap, Region Midt?
Institut for Kommunikation & Handicap (IKH) er et specialiseret rådgivningstilbud til kommuner, styrelser og uddannelsessteder. De rådgiver mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. IKH har mere end 20 års erfaring som leverandør af specialpædagogisk støtte (SPS) til ordblinde studerende, og de varetager opgaven for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på alle korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland. Derudover tilbyder de rådgivning til uddannelsesstederne, herunder kurser, oplæg og screeninger for ordblindhed.

HVAD ER FORMÅLET MED SCREENINGSINDSATSEN?

Jo før ordblindheden opdages, desto bedre støtte og resultater kan den enkelte opnå. Alligevel opdager mange først sent i livet, at de er ordblinde. En screening for ordblindhed tidligt på studiet er med til at afdække den studerendes afkodningsevner og kan vise, om der kan være tegn på ordblindhed. Efterfølgende kan individuelt tilrettelagt vejledning og it-baserede læse-/skriveværktøjer gøre en stor forskel for den studerende. Det er derfor helt centralt at opspore de ordblinde studerende, der endnu ikke tilbydes hjælp, så de får de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse på lige fod med deres medstuderende.

INDHOLD AF SCREENINGSINDSATSEN

  • En informationsvideo på 13 min. om ordblindhed, tips til brug af læse-/skriveteknologi på studiet samt oplysning om SPS
  • En kort screeningsvideo (2 min.), der forklarer, hvad screeningen går ud på
  • Digital screening for ordblindhed – fra Dansk Psykologisk Forlag. Screeningen tester de studerendes evne til lydlig afkodning ud fra ”vrøvleord”. Screeningen består af 1) baggrundsspørgsmål, 2) tre øveopgaver (gennemgås også i screeningsvideoen) og 3) op til 38 opgaver, hvor der skal vælges det ”vrøvleord” blandt 4 valgmuligheder, som lyder som et rigtigt ord. Der skal nås så mange opgaver som muligt på 5 minutter. Opgaverne stopper af sig selv, når tiden er gået.

Fakta

Udgivelsesår
2022

Om forfatterne

DP
Dorthe Klint Petersen

Dorthe Klint Petersen er audiologopæd med ph.d. i læsning. Hun har været tilknyttet en lang række forskningsprojekter om læseforståelse, læsevanskeligheder og vigtige sproglige forudsætninger. Dorthe er nu selvstændig læsekonsulent, men har tidligere været ansat på Center for læseforskning, Københavns Universitet, og senest på DPU, Aarhus Universitet. Desuden er Dorthe lærebogsforfatter og har lavet både analoge og digitale undervisningsmaterialer til indskoling og mellemtrin.

IB
Ina Borstrøm

Ina Borstrøm er audiologopæd med speciale i læsning. Hun har været tilknyttet flere forskningsprojekter om læsevanskeligheder og vigtige sproglige forudsætninger på Center for læseforskning, Københavns Universitet.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om Diavok – Find, det der lyder som et ord til videregående uddannelser, så kontakt os på diavok@dpf.dk

 

Pris

Prisen for årslicenser afhænger af antal elever på uddannelsesinstitutionen. Kontakt forlaget på diavok@dpf.dk og hør nærmere.

Relaterede varer