Af Annette Møller Nielsen og Gun Iversen

AKTØREN – Elevbog

Elevbog inkl. aktivitetsmaterialer

  • Antal
    -
    +
    450,00 kr.
I alt
450,00 kr.
360,00 kr. ekskl. moms
Elevbog med 26 individuelle lektioner, fordelt på 8 kapitler samt fem ark klistermærker, to plakater, 16 værktøjskort og værktøjsmappe. 

AKTØREN er et undervisningsmateriale til at engagere eleven i at blive opmærksom på følelser og at opnå erfaring med at håndtere dem i hverdagen. Materialet styrker elevens grundlæggende viden om følelser og udvikler færdigheder i problemløsning. Materialet har fokus på at understøtte inklusion i relation til elever på folkeskolens mellemtrin med en autismespektrumforstyrrelse og et funktionsniveau inden for normalområdet, men også elever, der har lignende sociale vanskeligheder som f.eks. ADHD kan have stor gavn af det.

AKTØREN Elevbog indeholder 26 individuelle lektioner, fordelt på 8 kapitler samt fem ark klistermærker, to plakater, 16 værktøjskort og værktøjsmappe. Hertil hører AKTØREN Lærermanual, som  indeholder indledning til kapitlerne og en vejledning til hver lektion samt 6 gruppeøvelser, som andre elever fra klassen deltager i.

AKTØREN er et varieret oplevelsesmateriale, som med digte, powerpoints og filmklip, fortællinger, illustrationer m.m. forsyner eleven med viden og vækker engagement. Analysematerialer i form af fx tjeklister, spørgeskemaer, analyseark, taktile og visuelle elementer sørger for, at eleven i eget tempo kan være aktør i læringsprocessen. Endelig muliggør problemløsningsmaterialer som værktøjskort og evalueringsark, at ideer kan afprøves, og egne erfaringer vurderes.

Først tilegner eleven sig forståelse for basale følelsesmæssige tilstande og enkel problemløsning. Dernæst bliver eleven fortrolig med komplekse begreber som humør, dagsform, trivsel og en mere nuanceret problemløsning.

Spændende og morsomme gruppeaktiviteter som rollespil, quiz, fælles problemløsning, film og konkurrencer sørger for, at eleven kan anvende sine nye færdigheder og viden i samspil med sine klassekammerater.

 

Fakta

Udgivelsesår
2014
ISBN
978-87-7706-877-5
Antal sider
88

Om forfatteren

AN
Annette Møller Nielsen

Annette Møller Nielsen er psykolog ved Center for Autisme og er ph.d. studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Har siden 1980 som lærer været tilknyttet Kasperskolen, Københavns Amts Undervisningstilbud for børn med autisme og Asperger syndrom. Er som psykolog på Center for Autisme ansvarlig for tilrettelæggelse af kurser, rådgivning af forældre og fagfolk og psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne.

Sprog

AKTØREN findes i en dansk og i en norsk udgave.

Materialet er udarbejdet af senior psykologspecialist Gun Iversen og autoriseret psykolog Annette Møller Nielsen, som har specialiseret sig i autismespektrumtilstande. Annette Møller Nielsen er desuden medforfatter til det anerkendte træningsmateriale KAT-kassen.

Udformningen af AKTØREN er baseret på forfatternes erfaringer fra to udviklingsprojekter vedrørende kognitiv effektiv træning med børn med autismespektrumforstyrrelser i henholdsvis Danmark og Norge.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 4.-6. klasse. Det henvender sig elever med autismespektrumsforstyrrelser og et funktionsniveau inden for normalområdet, men også elever, der har lignende sociale vanskeligheder som f.eks. ADHD, kan have stor gavn af det.

Relaterede varer