Social læring
Bog

Social læring

En håndbog i at lære børn med socialkognitive vanskeligheder at forstå og handle i den sociale verden

978-87-7158-828-6, 2021, 240 sider

256,00 kr. u/moms
320,00 kr. m/moms

Præsenterer en konkret og praksisnær metode til at give de professionelle i skoleverdenen retning og systematik i mødet med børn med socialkognitive vanskeligheder. Social Læring-metoden udspringer af forfatternes mangeårige arbejde i Nest programmet.

En håndbog i at lære børn med socialkognitive vanskeligheder at forstå og handle i den sociale verden

SOCIAL LÆRING præsenterer en konkret og praksisnær metode til at give de professionelle i skoleverdenen retning og systematik i deres møde med børn med socialkognitive vanskeligheder.

Social Læring-metoden er udviklet af bogens forfattere og bygger på et børnesyn, der er inspireret af positiv voksenstøtte og Nest programmet. Nest er oprindeligt udviklet i New York i USA som et skoleprogram til undervisning af børn med autisme sammen med børn uden autisme. Bogen og metoden udspringer af forfatternes mangeårige arbejde i Nest programmet i Danmark, der blev startet i Aarhus i 2016.

Bogen tager udgangspunkt i en mindre gruppe og bruger den som platform til at implementere indsatser i det større klassefællesskab. Social Læring er således en metode, der har potentiale til at indgå og bidrage i de mellemformer, der løbende opstår mellem det almene og specielle i skoleverdenen.

Bogens overordnede mål er således at støtte, vejlede og inspirere professionelle voksne i arbejdet med at få børn med socialkognitive vanskeligheder til at lykkes bedre i fællesskaber.

SOCIAL LÆRING henvender sig til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der arbejder praksisnært ind i skoleverdenen samt uddannelsesinstitutioner, der er rettet mod pædagog- og læreruddannelsen.

Bogen er en gave til de professionelle, der arbejder med børn med socialkognitive vanskeligheder – hvad enten det er psykologer, lærere eller pædagoger, idet den bidrager med praksisnære metoder til det danske skolesystem. Når man forbereder et forløb med Social Læring, bliver man taget godt i hånden og får vist, hvilken vej, man skal gå.

- fra bogens forord af Lotte Fensbo, specialist i børneneuropsykologi, sektionsleder for specialpædagogisk sektion, Børn og Unge, Aarhus Kommune

"Det er virkelig en faglig inspiration at læse denne bog. Endelig kommer der en bog, som med faglig indsigt belyser og beskriver, hvordan børn med socialkognitive vanskeligheder kan gives læring i at håndtere den sociale interaktion, som er helt afgørende for et barns trivsel og udvikling. Lad det være sagt med det samme – denne bog vil blive brugt og anvendt hos mig i stort omfang. […]

Bogen er en kombination af teori og paksis – dette er virkelig en kvalitet. Det er sjældent, at jeg møder fagpersoner, der er så kompetente i at beskrive deres faglige tilgang i deres arbejde. […] Stor tak til forfatterne, fordi I deler jeres faglige viden og praksis gennem denne bog. Til fagpersoner, der arbejder i dette felt. Glæd til jer at få læst bogen og få jeres praksis justeret. Se frem til implementeringen af den inspiration, I gives ved at læse bogen."

- Dorthe Hölck, Go Between

"En praksisbog med god vekselvirkning mellem teori og aktiviteter. En oplagt bog for teamets studiekreds - der er meget at gå i gang med."

- Kai Pedersen, Specialpædagogisk Månedsblad

Bogens forfattere:

Alle bogens forfattere har været en del af Nest projektet i Aarhus siden opstarten i 2016.

  • EVA BARTRAM (RED.) er aut. psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi og tilknyttet specialpædagogisk sektion i PPR Aarhus.
  • MADS DAHLSTRØM (RED.) er lærer og cand.pæd. i pædagogisk filosofi og arbejder i dag som konsulent i Viborg Kommune.
  • CAMILLA TAN HØEGH er aut. psykolog og tilknyttet specialpædagogisk sektion i PPR Aarhus.
  • RIKKE LAMBÆK er lærer i en Nest klasse og konstitueret pædagogisk leder for Nest klasserne på Katrinebjergskolen.
  • KARINA DAMGAARD POULSEN er børnehaveklasseleder på Katrinebjergskolen i en Nest klasse og ansvarlig for Social Læring på tværs af Nest årgangene.
  • MORTEN BÆKKE RØNN er børnehaveklasseleder på Katrinebjergskolen i en Nest klasse og ansvarlig for Social Læring på tværs af Nest årgangene.

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.