Af Maria Buck Jensen

Genlæs – Selvvurdering. Startpakke inkl. årslicens

 • Antal
  -
  +
  1.000,00 kr.
I alt
1.000,00 kr.
800,00 kr. ekskl. moms

* Nyt testmateriale udkommer i starten af 2024 *

Testmaterialet Genlæs – Selvvurdering tager form som en digital prøve, hvor eleven gennem en række udsagn tager stilling til sin egen oplevelse af sine vanskeligheder. Besvarelsen af spørgsmålene vil give læreren et unikt indblik i, om eleven er mest påvirket af de rent funktionelle vanskeligheder, de psykiske gener eller den undgåelsesadfærd læsevanskeligheder ofte medfører.

De psykiske gener kan være en barriere for indlæringen, og for mange elever vil det derfor være hensigtsmæssigt, at de bearbejdes sideløbende med den rent funktionelle læse- og skriveundervisning.

Resultatet af selvvurderingsskemaet vil pege på et eller flere af Genlæs-arbejdshæfterne, der behandler hver sit område indenfor læse- og skriveundervisningen.

Startpakken indeholder 1 stk. Vejledning og en årslicens.

Fakta

Udgivelsesår
2024
Antal sider
45

Om forfatteren

MJ
Maria Buck Jensen

Maria Buck Jensen er cand. mag. i retorik og audiologopædi. Gennem disse uddannelser har hun specialiseret sig i formidling til mennesker med kommunikationsvanskeligheder, ligesom hun generelt har sat sig for at formidle viden om bl.a. ordblindhed, DLD og afasi til den brede befolkning.

Indhold

En STARTPAKKE indeholder:

– 1 Genlæs – Selvvurdering. Vejledning, 45 sider. Giver viden om den teoretiske baggrund og vejledning til administration og scoring.
Årslicens til online administrations- og scoringssystem, hvor prøven opgøres og rapporter kan genereres.

Online administration og scoring

Genlæs – Selvvurdering testresultater opgøres på genlaes.dpf.dk, som er et online administrations- og scoringssystem. Her har du mulighed for at:

 • Få overblik over dine testpersoner og testresultater.
 • Registrere besvarelser.
 • Fremsende spørgeskemaet via mail, eller printe spørgeskemaet mhp. udfyldning i hånden.
 • Generere rapporter med detaljerede testresultater, herunder transformation af råscorer til normscorer (standardscorer og percentiler), fejlanalyser og kvalitative vurderingskategorier.

Når du bestiller Genlæs – Selvvurdering Startpakke, får du en årslicens til genlaes.dpf.dk, som du kan bruge ubegrænset i licensperioden. Gentegning af årslicens koster 800 kr. ekskl. moms

Du vil modtage brugeroplysninger og vejledning til at tilgå genlaes.dpf.dk umiddelbart efter dit køb af startpakken. Det er desuden muligt at tilknytte flere brugere til din årslicens.

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer