Af Maria Buck Jensen

Genlæs – Selvvurdering. Startpakke inkl. årslicens

Selvrapporterede læse- og skrivevanskeligheder hos unge og voksne

 • Antal
  -
  +
  1.000,00 kr.
I alt
1.000,00 kr.
800,00 kr. ekskl. moms
Genlæs vurderer selvrapporterede vanskeligheder, som unge og voksne kan opleve i forbindelse med ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder.

Genlæs – Selvvurdering er en digital test udviklet til undervisning af unge og voksne med ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder. Gennem en række udsagn om læsning og skrivning skal eleven tage stilling til sin egen oplevelse af egne læse- og skrivevanskeligheder og vurdere, i hvilken grad de påvirker ham/hende.

Besvarelsen af testens udsagn som “Jeg er bange for, at andre opdager, at jeg har svært ved at læse” giver læreren et unikt indblik i, hvordan eleven oplever og påvirkes af vanskeligheder. Testen afdækker, om eleven er mest påvirket af de rent funktionelle vanskeligheder, de psykiske gener eller den undgåelsesadfærd, læsevanskeligheder ofte medfører.

De psykiske gener forbundet med at have vanskeligheder med at læse eller skrive kan være en barriere for indlæringen, og for mange elever vil det derfor være hensigtsmæssigt, at de bearbejdes sideløbende med den rent funktionelle læse- og skriveundervisning.

Resultatet af selvvurderingsskemaet vil pege på et eller flere af Genlæs-arbejdshæfterne, der behandler hver sit område indenfor læse- og skriveundervisning.

Startpakken indeholder 1 stk. vejledning og en årslicens.

Fakta

Udgivelsesår
2024
Antal sider
45

Om forfatteren

Maria Buck Jensen

Maria Buck Jensen er cand. mag. i retorik og audiologopædi. Til daglig arbejder Maria som ordblindelærer, privatpraktiserende audiologopæd og forfatter i sin egen virksomhed Skrivefryd. Hun har desuden løbende projektansættelser ved patientforeninger og for en periode en stilling som videnskabelig assistent på et forskningsprojekt om læseforståelse ved Københavns Universitet.

Indhold

En STARTPAKKE indeholder:

– 1 Genlæs – Selvvurdering. Vejledning (45 sider): Giver viden om den teoretiske baggrund og vejledning til administration og scoring.
Årslicens til online administrations- og scoringssystem, hvor testen opgøres, og rapporter kan genereres.

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Online administration og scoring

Genlæs – Selvvurdering testresultater opgøres på genlaes.dpf.dk, som er et online administrations- og scoringssystem. Her har du mulighed for at:

 • Få overblik over dine testpersoner og testresultater.
 • Registrere besvarelser.
 • Fremsende spørgeskemaet via mail eller printe spørgeskemaet mhp. udfyldning i hånden.
 • Generere rapporter med detaljerede testresultater, herunder transformation af råscorer til normscorer (standardscorer og percentiler), fejlanalyser og kvalitative vurderingskategorier.

Når du bestiller Genlæs – Selvvurdering Startpakke, får du en årslicens til genlaes.dpf.dk, som du kan bruge ubegrænset i licensperioden. Gentegning af årslicens koster 800 kr. ekskl. moms.

Det er desuden muligt at tilknytte flere brugere til din årslicens.

Du modtager brugeroplysninger og vejledning til at tilgå genlaes.dpf.dk umiddelbart efter dit køb af startpakken.

Relaterede varer