Maria Buck Jensen

Maria Buck Jensen

Om forfatteren

Maria Buck Jensen er cand. mag. i retorik og audiologopædi. Til daglig arbejder Maria som ordblindelærer, privatpraktiserende audiologopæd og forfatter i sin egen virksomhed Skrivefryd. Hun har desuden løbende projektansættelser ved patientforeninger og for en periode en stilling som videnskabelig assistent på et forskningsprojekt om læseforståelse ved Københavns Universitet.

 

Maria Buck Jensen har specialiseret sig i formidling til mennesker med kommunikations-vanskeligheder, ligesom hun generelt har sat sig for at formidle viden om bl.a. ordblindhed, DLD og afasi til den brede befolkning.

 

Da Maria første gang stod som ordblindelærer for voksne, oplevede hun at mangle gode læremidler. Særligt manglede hun et læremiddel, der kunne hjælpe de voksne elever til at bearbejde de psykiske udfordringer, der for mange går hånd i hånd med læse- og skrivevanskeligheder i voksenlivet. Derfor udviklede hun Genlæs-materialet, der med sit selvvurderingsskema og arbejdshæfter giver andre ordblindelærere den værktøjskasse, hun selv oplevede at mangle.

Bøger af Maria Buck Jensen

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.