Af Maria Buck Jensen

Genlæs – Teksthæftet til voksne

  • Antal
    -
    +
    160,00 kr.
I alt
160,00 kr.
128,00 kr. ekskl. moms
I dette hæfte arbejder den voksne med en række letlæselige noveller om voksne med læsevanskeligheder. Teksterne kan læses selvstændigt, på holdet eller oplæses digitalt med qr-koderne i hæftet.

Genlæs-materialet henvender sig til alle unge og voksne elever i læse- og skrivevanskeligheder uanset, om vanskelighederne skyldes ordblindhed, DLD, manglende undervisning eller noget helt fjerde. At genlæse betyder ifølge ordbogen at læse på ny, og formålet med materialet er at motivere eleverne til at give både skriften og tekstlæsningen en chance mere. Alt materialet er udarbejdet, så det henvender sig til unge og voksne mennesker med et stilfuldt grafisk udtryk og et relevant indhold.

Materialet består af et testmateriale og fire arbejdshæfter.

I Teksthæftet til voksne arbejder den voksne med en række letlæselige noveller om voksne med læsevanskeligheder. Teksterne kan læses selvstændigt, på holdet eller oplæses digitalt med qr-koderne i hæftet, alt efter den voksnes læseniveau. Efter hver novelle følger en række opgaver, der opfordrer de voksne til at arbejde med både novellens indhold så vel som opsætning. Der er også et teksthæfte for unge.

Formålet med Teksthæftet til voksne er, at træne læsestrategier og øge den voksnes selvaccept gennem tekstlæsning om andre voksne med læsevanskeligheder.

Materialet er anbefalet af Ordblindeforeningen.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
9788771857580

Om forfatteren

MJ
Maria Buck Jensen

Maria Buck Jensen er cand. mag. i retorik og audiologopædi. Gennem disse uddannelser har hun specialiseret sig i formidling til mennesker med kommunikationsvanskeligheder, ligesom hun generelt har sat sig for at formidle viden om bl.a. ordblindhed, DLD og afasi til den brede befolkning.

Testmaterialet Selvoplevede læse- og skrivevanskelighede

Testmaterialet Selvoplevede læse- og skrivevanskeligheder tager form som et selvvurderingsskema, hvor eleven gennem en række udsagn tager stilling til sin egen oplevelse af sine vanskeligheder. Besvarelsen af testen vil give læreren et unikt indblik i, om eleven er mest påvirket af de rent funktionelle vanskeligheder, de psykiske gener eller den undgåelsesadfærd, læsevanskeligheder ofte medfører.

De psykiske gener kan være en barriere for indlæringen, og for mange elever vil det derfor være hensigtsmæssigt, at de bearbejdes sideløbende med den rent funktionelle læse- og skriveundervisning.

Resultatet af selvvurderingsskemaet vil pege på et eller flere af Genlæs-arbejdshæfterne, der behandler hver sit område indenfor læse- og skriveundervisningen.

Målgruppe

Målgruppen for materialet er unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder.

Relaterede varer