Af Birgitte Brun og Åse Wintlev

Mødre der udsætter deres børn for alvorligt omsorgssvigt

  • E-bog
    -
    +
    118,00 kr.
I alt
118,00 kr.
94,40 kr. ekskl. moms
En tværfaglig gruppe af læger, psykologer, socialrådgivere, politifolk og jurister står bag bogen Mødre der udsætter deres børn for alvorligt omsorgssvigt. Hovedbudskabet i denne bog er at tage hensyn til børnene og beskytte dem mod livstruende og udviklingsforstyrrende hændelser.

Ifølge de nuværende regler skal alle forældre i Danmark give samtykke til udveksling af oplysninger mellem myndigheder og til undersøgelse af børn ved mistanke om groft omsorgssvigt eller overgreb. I bogen stiller eksperter spørgsmål ved dette lovkrav, idet det kan gå ud over barnets retsbeskyttelse i alvorlige sager om omsorgssvigt og overgreb.

Eksperterne foreslår, at der indføres særlige undtagelsesbestemmelser i lighed med det, der gælder i SSP-samarbejdet (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi), således at det bliver muligt at drøfte konkrete sager mellem de involverede instanser uden forældrenes samtykke i disse meget få, men samtidig meget alvorlige sager. Desuden skal forældre ikke kunne nægte, at deres børn bliver undersøgt, hvis der er mistanke om overgreb.

Gruppen foreslår, at der nedsættes en landsdækkende bredt funderet ekspertgruppe, som kan rådgive kommuner og offentlige instanser i disse meget vanskelige sager.
Bogen beskriver nogle specielle problemstillinger, der er knyttet til syndromet Münchhausen by Proxy. Dette syndrom indebærer, at en omsorgsperson, oftest moderen, påfører et barn sygdom eller fantaserer og fortæller om symptomer på sygdom hos barnet. Moderen stiller herefter krav om undersøgelse og behandling af barnet.

Bogen er skrevet til professionelle og andre voksne med kontakt til børn, som en hjælp til at identificere alvorligt omsorgssvigt og iværksætte hensigtmæssige foranstaltninger. Formålet er at varetage børns sikkerhed.

Fakta

Udgivelsesår
2009
ISBN (E-bog)
978-87-7706-858-4 (ePub)
Antal sider
96

Om forfatterne

BB
Birgitte Brun

Birgitte Brun er cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og neuropsykologi. Chef for Klinisk Psykologisk Afdeling på Sct. Hans Hospital 1971-2005.

ÅW
Åse Wintlev

Åse Wintlev er cand.pæd.psych. og har både på Sct. Hans Hospital og i privat praksis arbejdet med mødre med forstyrrelser i forhold til omsorgsevnen.

Relaterede varer