STAV

GENNEMREVIDERET – OPDATERET - NYT LAYOUT

Det reviderede STAV 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8-9 er klar nu

STAV-materialet er i denne nye udgave gennemrevideret og udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

I den nye udgave af STAV er opgaverne mere induktive og inspirerer eleverne til en mere opdagende tilgang. Eleverne skal arbejde undersøgende med tekster og sætninger og selv opdage grammatiske regler fremfor at få dem serveret. Derudover skal eleverne selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Dette er med til at motivere eleverne, da STAV giver dem en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

Image

I den reviderede udgave af STAV er der tilføjet nye indgangs- og udgangsaktiviteter, der tager afsæt i sjove og spændende autentiske tekster. Teksterne findes som qr-koder, så eleverne kommer til at arbejde med alle former for tekster. Her skal eleverne gå på opdagelse og undersøge sproget. Eleverne skal desuden selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Det er med til at motivere eleverne og giver samtidig STAV en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

STAV har også fået et stort løft i layoutet, så elevhæfterne er mere tiltalende for eleverne og afspejler den tid, de lever i. Der er stadig kommentarer og direkte didaktisk vejledning til læreren i elevbøgerne. Samtidig kan læreren få uddybet det faglige arbejde i den opdaterede lærervejledning, der hører til hvert klassetrin af STAV. Målet for den nye udgave af STAV er, at arbejdet i danskfaget bliver mere sammenhængende, motiverende og kontekstuelt for eleverne – og at det har en klar forbindelse til verden omkring os.

STAV