Af Poul Erik Jensen, Inger-Lise Heinze og Lene René Nielsen

STAV 7 – Elevens bog * PAKKET A 5 STK. *

Stavning, grammatik, skrivning 7. klasse, 6. udgave

  • Antal
    -
    +
    350,00 kr.
I alt
350,00 kr.
280,00 kr. ekskl. moms
I STAV 7 skal eleverne lære, hvordan de arbejder med deres tekster ved at opbygge forskellige teksttyper. De skal også arbejde med sammensatte ord og lidt svære ord, der staves med forskellige svære afledninger.  De skal lære om komma og andre tegn, jeg/mig og hans/sin. Desuden skal de arbejde med henførende stedord, så de kan blive gode til at skrive og forstå tekster.

* NYHED 17. APRIL *

I STAV 7 skal eleverne lære, hvordan de arbejder med deres tekster ved at opbygge forskellige teksttyper. De skal også arbejde med sammensatte ord og lidt svære ord, der staves med forskellige svære afledninger.  De skal lære om komma og andre tegn, jeg/mig og hans/sin. Desuden skal de arbejde med henførende stedord, så de kan blive gode til at skrive og forstå tekster. De skal arbejde med at bruge grammatikken, så de kan rette deres egne tekster. De skal arbejde med tekster og videoer på internettet og lytte til forskellige tekster. Og i STAV 7 skal de lære at skrive forskellige tekster. De skal lære at skrive berettende, beskrivende, forklarende, argumenterende, og fortællende. I STAV 7 er der skriveskabeloner, som eleverne kan bruge til at opbygge deres tekster.

STAV-materialet er i denne nye udgave gennemrevideret og udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

I den nye udgave af STAV er opgaverne mere induktive og inspirerer eleverne til en mere opdagende tilgang. Eleverne skal arbejde undersøgende med tekster og sætninger, og de skal konkludere på sproglige regler ud fra det, de selv undersøger. På den måde vil eleverne selv opdage grammatiske regler fremfor at få dem serveret. I diktaterne har teksterne nu større sammenhæng med de ord, der bliver arbejdet med i opgaverne. Eleverne får dermed en mere sammenhængende oplevelse af at skulle arbejde med en tekst, der har semantisk sammenhæng med ord, sætninger og grammatiske regler.

I den reviderede udgave af STAV er der tilføjet nye indgangs- og udgangsaktiviteter, der tager afsæt i sjove og spændende autentiske tekster. Teksterne findes som qr-koder, så eleverne kommer til at arbejde med alle former for tekster. Her skal eleverne gå på opdagelse og undersøge sproget. Eleverne skal desuden selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Det er med til at motivere eleverne og giver samtidig STAV en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

Hertil hører STAV 7 – Facit, løsningsforslag og didaktiske overvejelser som indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver, staveregler samt sproglige og pædagogiske kommentarer. Lærerens facitbog til STAV 7 udkommer sommeren 2023.

 

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
978-87-7185-762-7 (5-PAK)
Antal sider
80

Om forfatterne

IH
Inger-Lise Heinze

Inger-Lise Heinze er uddannet lærer og har en PD i læsning. Hun har undervist i dansk og matematik og været læsevejleder i grundskolen. Hun er forfatter til en lang række undervisningsmaterialer og pædagogiske prøver, herunder det anerkendte materiale STAV.

LN
Lene René Nielsen

Lene René Nielsen er uddannet lærer, lærings- og læsevejleder. Er især optaget af læsning, bevægelse i undervisningen og eleven som AKTIV deltager i egen læring. Forfatter til digitale undervisningsmaterialer og til AKTIV læsning og skrivning i indskolingen, på mellemtrinet og i overbygningen. Derudover opgavekonstruktør/medforfatter til revidering af STAV-systemet.

Relaterede varer