Af Poul Erik Jensen, Inger-Lise Heinze og Lene René Nielsen

STAV 8-9 – Elevens bog * PAKKET A 5 STK. *

Stavning, grammatik, skrivning 8.-9. klasse

  • Antal
    -
    +
    375,00 kr.
I alt
375,00 kr.
300,00 kr. ekskl. moms
I STAV 8-9 skal eleverne lære, hvordan de arbejder med arbejder med deres tekster og bruger den grammatik, de lærer. Den nye STAV 8-9 henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, og forbereder dem på retskrivningsprøven i 9. klasse.

I STAV 8-9 skal eleverne lære, hvordan de arbejder med deres tekster og bruger den grammatik, de lærer. Den nye STAV 8-9 henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, og forbereder dem på retskrivningsprøven i 9. klasse. Mange af opgaverne er bygget op på samme måde som retskrivningsprøven, så eleverne lærer at løse disse opgaver. De arbejder med ordklasser, staveregler og tegnsætning. De skal blandt andet arbejde med sammensatte ord, ord med forskellige svære afledninger.  De skal lære om tegnsætning i hel- og ledsætninger, og så skal de arbejde med ordklasserne i tekster, så de forstår, hvordan de forskellige ordklasser adskiller sig fra hinanden, og hvad de kan bruges til . De skal arbejde med at bruge grammatikken, så de kan rette deres egne tekster. De skal arbejde med fremstilling af tekster.  De skal lære at skrive berettende, beskrivende, forklarende, argumenterende, og fortællende.

STAV-materialet er i denne nye udgave gennemrevideret og udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

I den nye udgave af STAV er opgaverne mere induktive og inspirerer eleverne til en mere opdagende tilgang. Eleverne skal arbejde undersøgende med tekster og sætninger, og de skal konkludere på sproglige regler ud fra det, de selv undersøger. På den måde vil eleverne selv opdage grammatiske regler fremfor at få dem serveret. I diktaterne har teksterne nu større sammenhæng med de ord, der bliver arbejdet med i opgaverne. Eleverne får dermed en mere sammenhængende oplevelse af at skulle arbejde med en tekst, der har semantisk sammenhæng med ord, sætninger og grammatiske regler.

I den reviderede udgave af STAV er der tilføjet nye indgangs- og udgangsaktiviteter, der tager afsæt i sjove og spændende autentiske tekster. Teksterne findes som qr-koder, så eleverne kommer til at arbejde med alle former for tekster. Her skal eleverne gå på opdagelse og undersøge sproget. Eleverne skal desuden selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Det er med til at motivere eleverne og giver samtidig STAV en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

Hertil hører STAV 8-9 – Facit, løsningsforslag og didaktiske overvejelser som indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver, staveregler samt sproglige og pædagogiske kommentarer. STAV 8-9 – Facit, løsningsforslag og didaktiske overvejelser udkommer august 2024.

Fakta

Udgivelsesår
2024
ISBN
9788771857498 (5-PAK)

Om forfatterne

Inger-Lise Heinze

Inger-Lise Heinze er uddannet lærer og har en PD i læsning. Hun har undervist i dansk og matematik og været læsevejleder i grundskolen. Hun er forfatter til en lang række undervisningsmaterialer og pædagogiske prøver, herunder det anerkendte materiale STAV.

Lene René Nielsen

Lene René Nielsen er uddannet lærer, lærings- og læsevejleder. Er især optaget af læsning, bevægelse i undervisningen og eleven som AKTIV deltager i egen læring. Forfatter til digitale undervisningsmaterialer og til AKTIV læsning og skrivning i indskolingen, på mellemtrinet og i overbygningen. Derudover opgavekonstruktør/medforfatter til revidering af STAV-systemet.

Målgruppe

Den nye STAV 8-9 henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, og forbereder dem på retskrivningsprøven i 9. klasse.

Relaterede varer