Af Rikke Christensen og Stine Køj

1-2-3 Differentiering – Engelsk 4.-6. klasse

Konkrete forløb til hele klassen med fokus på højtbegavede elever

  • Antal
    -
    +
    350,00 kr.
I alt
350,00 kr.
280,00 kr. ekskl. moms
I 1-2-3 Differentiering – ENGELSK er der differentierede forløb om fantasy island, early og økonomi og inventions. 1-2-3 bøgerne giver læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever i klassen

* NYHED 15. MAJ *

Der er højtbegavede børn på alle skoler og i alle klasser. De har altid været der, de er i vores klasser i dag, og det skal de forhåbentlig blive ved med at være. Det er ikke et særligt storbyfænomen, en fiks idé eller noget der går over. Alligevel er der på de fleste skoler begrænset viden om, hvad det vil sige at være højt begavet, hvordan eleverne identificeres, og hvad man som fagprofessionel med fordel kan være opmærksom på, så også de højtbegavede elever trives og udvikler deres talent i skolen.

Fra 2024 skal højtbegavede elever identificeres, og undervisningen differentieres ud fra elevens muligheder og mestringsniveau. Med 1-2-3 differentieret undervisning får alle elever, også de højt begavede, mulighed for at arbejde med opgaver, der matcher deres faglige niveau.

Formålet med 1-2-3 bøgerne er at give læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever i klassen gennem tre fagspecifikke forløb med tilhørende opgaver uden at skulle planlægge det hele selv. Ønsket er, at det skal være overskueligt og nemt at gøre en faglig forskel for alle elever.

I 1-2-3 Differentiering – ENGELSK er der differentierede forløb om fantasy island, early og økonomi og inventions.

Bøgerne 1-2-3 Differentiering er målrettet til læreren, og forløbene er målrettet mellemtrinnet og fagene dansk, matematik og engelsk. Der er tre konkrete forløb med tilhørende opgaver klar til brug. Til hvert af de tre forløb i hvert hæfte er det en skematisk oversigt for, hvad klassen samlet skal lære undervejs og mestre til sidst – en slags læringsbuffet med synlige mål for alle elevers læring.

Alle 1-2-3 bøger indledes med en introduktion til, hvad et vil sige at være højt begavet, og hvordan begavelsen kan vise sig i skolen. Alle børn er unikke og har brug for at blive mødt, som de er. Alligevel er der forhold, man som lærer med fordel kan være opmærksom på, når det kommer til højtbegavede børn. Både i forhold til at forstå deres tænkning og i forhold til planlægning, organisering og gennemførelse af undervisning.

Nogle elever har brug for tid og mange gentagelser for at mestre det generelle stof, mens andre allerede kan det meste.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
978-87-7185-591-3

Om forfatterne

RC
Rikke Christensen

Rikke Christensen

SK
Stine Køj

Stine Køj

Fakta og praktik

Klassens elever vurderer ud fra egen mestring af det pågældende stofområde, hvilket niveau de vil arbejde med opgaver på. Eleverne kan i princippet vælge opgaver fra alle tre niveauer, blot niveauet fagligt får dem til at stå på tæer og er realistiske at indfri inden for den afsatte tid. Ingen holdes tilbage, hvis evnerne og kompetencerne rækker til mere.

Niveau 1-2-3

Niveau 1
Basisniveau – Kvalifikationer
Her handler det om minimumskrav og færdigheder. Niveau 1 er det nederste niveau i 1-2-3 metoden. Få elever arbejder med opgaver på dette niveau.

Niveau 2
Middel niveau – kompetencer
Her handler det om almindelige krav og færdigheder. Niveau 2 er det mellemste niveau i metoden. De fleste elever i klassen arbejder med opgaver på dette niveau.

Niveau 3
Højt niveau – kreativitet
Her handler det om ekspertmål og maksimumskrav. Niveau 3 er det øverste niveau i metoden. Kun få elever i klassen, f.eks. de højt begavede- og talentfulde elever, er i stand til at arbejde med opgaver på dette niveau.

Relaterede varer