Af Rikke Christensen og Kenneth Westerberg-Christensen

1-2-3 Differentiering – Matematik 4.-6. klasse

Konkrete forløb til hele klassen med fokus på højtbegavede elever

  • Antal
    -
    +
    350,00 kr.
I alt
350,00 kr.
280,00 kr. ekskl. moms
I 1-2-3 Differentiering – MATEMATIK er der differentierede forløb om Chance, sandsynlighed og risiko, Konstruktion og kommunikation om polygonformer og Budget og økonomi. 1-2-3-bøgerne giver læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever i klassen – på en nem og overskuelig måde.

Der er højtbegavede børn på alle skoler. De har altid været der, de er i langt de fleste klasser, og der skal fortsat være plads til dem i vores skolefællesskaber. 1-2-3 Differentiering giver læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever – også de højtbegavede. 1-2-3-bøgernes færdige forløb gør det overskueligt og nemt at gøre en faglig forskel for hele klassen.

I 1-2-3 Differentiering – Matematik er der differentierede forløb om Chance, sandsynlighed og risiko, Konstruktion og kommunikation om polygonformer og et forløb om Budget og økonomi. Med forløbene bliver det konkret at gennemføre bred og medrivende undervisning, der kommer omkring mange af de færdighedsområder og vidensmål, der findes efter 6. klasse, til gavn for hele klassens udvikling. 1-2-3 Differentiering – Matematik indeholder bl.a. opgaver til geometriprogrammer, kommunikation og argumentation, videooptagelser, film, skuespil, eksperimenter, 3D-konstruktion, budgetlægning, virkelighedsnære situationer, chance og risikovurderinger, opstilling af hypoteser, præsentation og evaluering, spil, opbygning af en ø, design af egen klasseevent og meget mere.

Med 1-2-3 differentieret undervisning får alle elever i klassen, også de højt begavede, mulighed for at arbejde med opgaver, der både matcher og udfordrer deres faglige niveau. 1-2-3-bøgerne giver læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever i klassen gennem fagspecifikke forløb med tilhørende opgaver – uden at skulle planlægge det hele selv.

Læreren får:

  • Tre konkrete forløb pr. bog med tilhørende opgaver – klar til brug
  • Skematiske oversigter til hvert forløb over, hvad klassen samlet skal lære undervejs og mestre til sidst
  • Introduktion til høj begavelse.

1-2-3 Differentiering er målrettet læreren, og forløbene er målrettet mellemtrinnet og fagene dansk, matematik og engelsk.

Højtbegavede elever
Fra 2024 skal højtbegavede elever identificeres, og undervisningen differentieres ud fra elevens muligheder og mestringsniveau. Høj begavelse er ikke et særligt storbyfænomen eller noget, der går over. Alligevel er der på mange skoler begrænset viden om, hvad det vil sige at være højt begavet, hvordan eleverne identificeres, og hvad man som fagprofessionel med fordel kan være opmærksom på, så også de højtbegavede elever trives og udvikler deres talent i skolen. Alle 1-2-3-bøger indledes med en introduktion til, hvad det vil sige at være højt begavet, og hvordan begavelsen kan vise sig i skolen. Alle børn er unikke og har brug for at blive mødt, som de er. Alligevel er der forhold, man som lærer med fordel kan være opmærksom på, når det kommer til højtbegavede børn. Både i forhold til at forstå deres tænkning og i forhold til planlægning, organisering og gennemførelse af undervisning.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
978-87-7185-593-7
Antal sider
134

Om forfatterne

Rikke Christensen

Rikke Christensen har i mere end 20 år arbejdet som lærer, leder og konsulent i folkeskolen.

Kenneth Westerberg-Christensen

Kenneth Westerberg-Christensen

Fakta og praktik

Klassens elever vurderer ud fra egen mestring af det pågældende stofområde, hvilket niveau de vil arbejde med opgaver på. Eleverne kan i princippet vælge opgaver fra alle tre niveauer, blot niveauet fagligt får dem til at stå på tæer og er realistiske at indfri inden for den afsatte tid. Ingen holdes tilbage, hvis evnerne og kompetencerne rækker til mere.

Niveau 1-2-3

Niveau 1
Basisniveau – Kvalifikationer
Her handler det om minimumskrav og færdigheder. Niveau 1 er det nederste niveau i 1-2-3 metoden. Få elever arbejder med opgaver på dette niveau.

Niveau 2
Middel niveau – kompetencer
Her handler det om almindelige krav og færdigheder. Niveau 2 er det mellemste niveau i metoden. De fleste elever i klassen arbejder med opgaver på dette niveau.

Niveau 3
Højt niveau – kreativitet
Her handler det om ekspertmål og maksimumskrav. Niveau 3 er det øverste niveau i metoden. Kun få elever i klassen, f.eks. de højt begavede- og talentfulde elever, er i stand til at arbejde med opgaver på dette niveau.

Webinar

På webinaret om højtbegavede elever og forløb til differentieret undervisning kan du få indblik i tankerne bag materialet.

Få link til det gratis on demand webinar ved at udfylde formularen her.

målgruppe

Materialet er målrettet til lærere, der underviser i 4.-6. klasse. Der er fokus på højtbegavede elever.

Anmeldelser

Jeg har via 1-2-3 differentieringsforløb oplevet positive resultater - fx ved højere engagement hos den enkelte elev, bedre forståelse af faget og større faglighed hos alle elever […] Det var en sand fornøjelse og stor glæde at se, hvordan alle elever rykker sig og ikke mindst en stor bonus for de højtbegavede elever, der siden det første forløb viser større engagement og motivation for faget. En af eleverne ytrede efter et forløb: ”Hvor er det dejligt, at der er nogle udfordrende opgaver, og at man ikke behøver at føle sig forkert, fordi man ikke følger med i undervisningen ved kendt stof”, og en anden elev udtalte: ”Hvor er det fedt, at jeg kan nå i mål med det, jeg skal.”

Charifa Benali, lærer i grundskolen

FAGLIGT OPLÆG

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer