Af Jody Hoffer Gittell

Relationers betydning for høj effektivitet

Styrken ved relationel koordinering

 • Bog
  -
  +
  430,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  301,00 kr.
I alt
430,00 kr.
344,00 kr. ekskl. moms
Jody Hoffer Gittell viser en unik model, der kan hjælpe organisationer med at opbygge relationer af høj kvalitet mellem kolleger og med kunderne. Hun viser, hvordan man kan udvikle bedre arbejdsprocesser og designe organisationsstrukturer, der passer til nutidens pres og kompleksitet.

Nutidens organisationer står over for krav om at yde mere ved hjælp af mindre. Hvad enten kravet kommer fra kunder og klienter, partnere i leverandørkæden, aktionærer, politiske beslutningstagere eller myndigheder, så skal organisationerne levere bedre resultater af højere kvalitet hurtigere og billigere. Dette intense krav om effektivitet kræver store og omfattende organisatoriske forandringer, og som Jody H. Gittell viser i Relationers betydning for høj effektivitet, kan kravet imødegås med relationel koordinering. Bag dette begreb gemmer sig ganske enkelt de mønstre for kommunikation og relationer, som medarbejdere bruger for at integrere deres opgaver i et samlet hele.

Men medarbejderne kan ikke gøre det alene, selv hvis de arbejder tæt sammen på tværs af funktions-, organisations- eller afdelingsgrænser. Kunder og klienter spiller en stadig vigtigere rolle, og organisationerne er nødt til at tænke dem ind i den relationelle koordinering. Sidst, men ikke mindst, kræver en succesfuld relationel koordinering også ledelsens fulde støtte – ledere, der forstår og respekterer kompleksiteten af det arbejde, deres medarbejdere udfører dagligt.

Nøglen til at løse effektivitetsudfordringen – og forudsætningen for at medarbejdere, ledere og kunder kan koordinere og samarbejde – er, at organisationen har et kommunikationsniveau af høj kvalitet, understøttet af relationer med fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Dermed kan de tre centrale dynamikker  – relationel koordinering, relationelt samarbejde og relationel ledelse – fungere optimalt og styrke organisationens effektivitet.

Oversat fra engelsk af Susanne Brønnum.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (Bog)
978-87-7158-527-8
ISBN (E-bog)
978-87-7185-566-1 (ePub)
Antal sider
352

Om forfatteren

Jody Hoffer Gittell

Professor i ledelse på Brandeis University Heller School for Social Policy and Management, administrerende direktør for Relational Coordination Research Collaborative og Chief Scientific Officer hos Relational Coordination Analytics, Inc. Hun forsker i, hvordan frontlinjemedarbejdere bidrager til kvalitet og effektivitet gennem relationel koordinering med hinanden, deres kunder og deres ledere, og hvordan organisatoriske strukturer supporterer ? eller undlader at støtte ? denne koordinering. Hun har udviklet en teori om relationel koordinering, der går ud på, at arbejde, der er indbyrdes afhængigt af hinanden, koordineres bedst muligt gennem fælles mål, fælles viden og gensidig respekt, støttet af hyppig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation.

Citat fra bogens forord

Dette er en bog, der kommer rigtig langt omkring og alligevel hele tiden med et klart spørgsmål som omdrejningspunkt: Hvilken betydning har gode relationer på tværs af organisatoriske skel for den organisatoriske effektivitet? Og i forlængelse heraf: Hvad kræver det at udvikle de nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige kvaliteter? Bogen giver en rigtig god status på erfaringer fra både forskning og praksis – og den ser fremad, med et blik på vigtige emner, som både praktikere og forskere vil arbejde med i fremtiden.

Carsten Hornstrup

Om serien

Bogen indgår i ERHVERVSPSYKOLOGISERIEN, der handler om psykologien i vores arbejdsliv.

Bøgerne i serien giver indblik i de psykologiske aspekter af vores hverdag på jobbet og kommer med konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsliv – i såvel privat som offentligt regi.

Relaterede varer