Af Bente Lynge

Sind i sigte – Mentalisering i skoleperspektiv

  • E-bog
    -
    +
    119,00 kr.
I alt
119,00 kr.
95,20 kr. ekskl. moms
Mentalisering gør det lettere at komme over misforståelser og konflikter, så vi kan holde fokus på det, vi skal sammen. Derfor er god mentalisering nødvendig, når man skal lære fra sig og tage ved lære af hinanden.

Mentaliseringsbegrebet beskriver samspillets betydning. Derfor er det godt at have kendskab til i pædagogiske sammenhænge, hvor man er sammen med andre og både skal lære fra sig og tage ved lære af hinanden.

Sind i sigte – Hvad er mentalisering? giver en letforståelig indføring i, hvad mentalisering handler om. Bogen tager udgangspunkt i hverdagsoplevelser, og gør dig i stand til at lægge mærke til mentalisering i hverdagen. Du får forståelse for, hvordan vi mennesker altid stræber efter mening og sammenhæng for at kunne tage hånd om livet, og du får indsigt i den tætte sammenhæng, der er mellem vores kropsoplevelser, følelser, forestillinger, intentioner og handlinger.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, studerende og andre, der er optaget af børns udvikling og læring.

Sind i sigte – Hvad er mentalisering? er tidligere udgivet som en del af bogen Sind i sigte – Mentalisering for begyndere (Bog 1) og Sind i sigte – Mentalisering i skolen (Bog 2), som også findes som e-bøger. Udover de to bøger er der også udgivet fem selvstændige e-bøger, som rummer uddrag fra hovedbøgerne. De er velegnede til fx teamsamarbejde og undervisningsforløb. Hver bog indledes med en introduktion af bogens tema, og bagerst i bogen findes alle resuméer fra hovedbøgernes kapitler.

De fem e-bøger er:

Hvad er mentalisering? (Svarer til 1. del i begge bøger)

Tilknytning og følelser (Svarer til 1. del, kapitel 1 + 2 i Bog 1)

Udvikling af mentalisering (Svarer til 2. del, kapitel 3 i Bog 1).

Mentalisering i skoleperspektiv (Svarer til 2. del i Bog 2)

Mentalisering i skolepraksis (Svarer til 3. del i Bog 2).

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (E-bog)
978-87-7158-116-4 (ePub)
Antal sider
77

Om forfatteren

Bente Lynge

Bente Lynge er specialist i børnepsykologi og har siden 1999 arbejdet som selvstændig psykolog. Inden da har hun arbejdet mange år som lærer i såvel folke- som friskole, hvorfor krydsfeltet mellem pædagogikken og psykologien har hendes særlige interesse. Hendes psykologiske tilgang henter inspiration fra en bred vifte af psykologiske teorier og retninger, så individuelle aspekter altid kombineres og forstås i sammenhæng med relationelle og kulturelle aspekter.

Relaterede varer