Af Bente Lynge

Sind i sigte – Udvikling af mentalisering

  • E-bog
    -
    +
    99,00 kr.
I alt
99,00 kr.
79,20 kr. ekskl. moms
Når vi mentaliserer, danner vi forestillinger både om andres og egne tanker, ønsker og intentioner.

Mentalisering handler om at danne mening og sammenhæng. Børns sind udvikler og udfolder sig, når nære relationer på tilpas vis udfordrer barnets vej ud i verden. Bogen giver et indblik i, hvilke problemer der kan opstå undervejs i denne proces, og hvilke vanskeligheder det kan skabe i barnets udviklingsproces.

Mentaliseringsbegrebet beskriver samspillets betydning. Det giver os en indsigt i, hvordan vi mennesker altid stræber efter mening og sammenhæng, og det fremhæver sammenhængen mellem kropsoplevelser, følelser, forestillinger, intentioner og handlinger. Derfor er mentalisering et godt begreb at kende i pædagogiske sammenhænge, hvor man skal være sammen og både skal lære fra sig og tage ved lære af hinanden.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, studerende og andre, der er optaget af børns udvikling og læring.

Sind i sigte – Udvikling af mentalisering er tidligere udgivet som en del af bogen Sind i sigte – Mentalisering for begyndere (Bog 1) og Sind i sigte – Mentalisering i skolen (Bog 2), som også findes som e-bøger. Udover de to bøger er der også udgivet fem selvstændige e-bøger, som rummer uddrag fra hovedbøgerne. De er velegnede til fx teamsamarbejde og undervisningsforløb. Hver bog indledes med en introduktion af bogens tema, og bagerst i bogen findes alle resuméer fra hovedbøgernes kapitler.

De fem e-bøger er:

Hvad er mentalisering? (Svarer til 1. del i begge bøger)

Tilknytning og følelser (Svarer til 1. del, kapitel 1 + 2 i Bog 1)

Udvikling af mentalisering (Svarer til 2. del, kapitel 3 i Bog 1).

Mentalisering i skoleperspektiv (Svarer til 2. del i Bog 2)

Mentalisering i skolepraksis (Svarer til 3. del i Bog 2).

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (E-bog)
978-87-7158-115-7 (ePub)
Antal sider
64

Om forfatteren

Bente Lynge

Bente Lynge er specialist i børnepsykologi og har siden 1999 arbejdet som selvstændig psykolog. Inden da har hun arbejdet mange år som lærer i såvel folke- som friskole, hvorfor krydsfeltet mellem pædagogikken og psykologien har hendes særlige interesse. Hendes psykologiske tilgang henter inspiration fra en bred vifte af psykologiske teorier og retninger, så individuelle aspekter altid kombineres og forstås i sammenhæng med relationelle og kulturelle aspekter.

Relaterede varer