Af Bente Lynge

Sind i sigte – Tilknytning og følelser

  • E-bog
    -
    +
    119,00 kr.
I alt
119,00 kr.
95,20 kr. ekskl. moms
Begrebet mentalisering giver  os en indsigt i, hvordan vi mennesker altid stræber efter mening og sammenhæng, og det fremhæver sammenhængen mellem kropsoplevelser, følelser, forestillinger, intentioner og handlinger.

Tilknytningssystemet har til formål at sikre vores overlevelse. Det er aktivt livet igennem, og det påvirker vores måde at være i verden på. Vores tilknytning og følelser spiller en central rolle i udviklingen af mentaliseringen, fordi sindet udvikles og udfolder sig, når nære relationer på tilpas vis udfordrer barnets vej ud i verden. Når vi kender til tilknytningens og følelsernes betydning og funktioner, kan vi bedre tage vare på hinanden

Sind i sigte – Tilknytning og følelser indeholder historier, interviews, modeller, fotos, filmklip og opgaver. Formålet er at skabe bro mellem bogens indhold og læserens erfaringer og hverdag. Mange afsnit kan bruges selvstændigt som oplæg til debat og indsats. Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, studerende og andre, der er optaget af børns udvikling og læring.

Sind i sigte – Tilknytning og følelser er tidligere udgivet som en del af bogen Sind i sigte – Mentalisering for begyndere (Bog 1) og Sind i sigte – Mentalisering i skolen (Bog 2), som også findes som e-bøger. Udover de to bøger er der også udgivet fem selvstændige e-bøger, som rummer uddrag fra hovedbøgerne. De er velegnede til fx teamsamarbejde og undervisningsforløb. Hver bog indledes med en introduktion af bogens tema, og bagerst i bogen findes alle resuméer fra hovedbøgernes kapitler.

De fem e-bøger er:

Hvad er mentalisering? (Svarer til 1. del i begge bøger)

Tilknytning og følelser (Svarer til 1. del, kapitel 1 + 2 i Bog 1)

Udvikling af mentalisering (Svarer til 2. del, kapitel 3 i Bog 1).

Mentalisering i skoleperspektiv (Svarer til 2. del i Bog 2)

Mentalisering i skolepraksis (Svarer til 3. del i Bog 2).

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (E-bog)
978-87-7158-114-0 (ePub)
Antal sider
70

Om forfatteren

Bente Lynge

Bente Lynge er specialist i børnepsykologi og har siden 1999 arbejdet som selvstændig psykolog. Inden da har hun arbejdet mange år som lærer i såvel folke- som friskole, hvorfor krydsfeltet mellem pædagogikken og psykologien har hendes særlige interesse. Hendes psykologiske tilgang henter inspiration fra en bred vifte af psykologiske teorier og retninger, så individuelle aspekter altid kombineres og forstås i sammenhæng med relationelle og kulturelle aspekter.

Relaterede varer