Af Ib Hedegaard Larsen

TIDLIGE TEGN på faglige udfordringer. Vejledning

En guide til differentieret undervisning i 1.-3. klasse

  • Antal
    -
    +
    400,00 kr.
I alt
400,00 kr.
320,00 kr. ekskl. moms
Dansk prøvemateriale, som afdækker den enkelte elevs individuelle kognitive forudsætninger.

Prøvematerialet er udviklet med det formål at afdække den enkelte elevs individuelle kognitive forudsætninger herunder afdækning af elevens hukommelsesspændvidde og forarbejdningshastighed, samlet set kaldet arbejdshukommelsen. På baggrund heraf kan der træffes kvalificerede beslutninger om, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges for den enkelte elev.

Prøven kan anvendes fra midten af 1. klasse til 3. klasse og er primært rettet mod elever, der jævnligt er udfordret i den almene undervisning. Samlet set giver prøven et nøje indblik i karakteren af de udfordringer eleven har, så undervisningen kan differentieres med udgangspunkt heri.
De enkelte delprøver udgør alle centrale elementer ved den tidlige læseindlæring og i det grundlæggende talkendskab. Det er tydeligt angivet ved de enkelte delprøver, hvordan de skal udføres, og hvordan resultatet skal opgøres. Det samlede resultat præsenteres som en elevprofil, der giver et overblik over de områder, der kræver opmærksomhed og yderligere træning.

Prøven henvender sig primært til testvejledere, læsevejledere og specialundervisningslærere.

Vejledningen indeholder screeningstest til en klasse, eleveksempler, idéer til handleplan samt en kort vejledning til træningsmaterialet HUSK & LÆS.

 

 

Fakta

Udgivelsesår
2020
ISBN
978-87-7158-816-3
Antal sider
48

Om forfatteren

IL
Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen er lærer og cand.pæd.psych. Han har bl.a. arbejdet som skolepsykolog og afdelingsleder i Københavns Kommune, og han har mange års erfaring med undervisning af elever med massive læse-stave-vanskeligheder og ordblindhed.

Anmeldercitat

Som underviser har jeg ofte følt mig usikker, når elever har udfordringer med arbejdshukommelsen. Det er svært at finde materialer, der har det fokus. ”Tidlige tegn”, ”Husk & regn” og ”Husk & læs” er et meget spændende og seriøst bud, som kan være med til at finde og støtte de elever, der må kæmpe med kognitive udfordringer.

Folkeskolen

Relaterede varer