Tema

Det personlige lederskab

Det personlige lederskab er et hot emne i ledelsesdebatten. Lederen skal være lydhør og nærværende. Samtidig skal lederen være handlekraftig, modig og vægte paradokserne i en kompleks og foranderlig verden.

Image

Det personlige lederskab er løbende til debat. For hvordan skal lederen finde balancen i forhold til de store dilemmaer og paradokser, der er i lederrollen? Hvordan skal det foregå samtidig med, at hverdagens mange opgaver – store og små – presser sig på og fylder kalenderen, mødelokalet og indbakken op?

Hvordan kan man som leder overhovedet få plads og tid og ro til at reflektere over vigtige grundbegreber som magt, etik og tvivl?

Hvordan skal man finde tid og plads til at forholde sig nuanceret til alle de begreber og forhold, der hænger tæt sammen med at lede mennesker og organisationer på vejen mod effektiv og god opgaveløsning?

Et væsentligt skridt er at sikre klare rammer og et veldefineret ledelsesrum. Lederrollen er kompleks og mangesidet: På den ene side skal lederen skabe motivation, følgeskab og trivsel hos medarbejderne. Lederen skal være til stede og tilgængelig – og være lydhør og nærværende. ** På den anden side skal lederen udvise handlekraft og mod i det tværgående og strategiske samarbejde i og uden for organisationen.

Sårbarhed og mod i ledelse

Den amerikanske psykolog Brené Brown er af de forfattere, der for alvor har introduceret begreber som sårbarhed og mod i det personlige lederskab. I bogen Mod til at lede skriver Brené Brown:

“Sårbarhed er en forudsætning for både tilpasningsevne, svære samtaler, feedback, problemløsning, etisk beslutningstagning, anerkendelse, modstandsdygtighed og alle de andre færdigheder, der understøtter modig ledelse. Afskærer vi os selv fra sårbarheden og fra hele vores følelsesliv af frygt for at måtte betale en for høj pris, giver vi også afkald på det, der giver livet indhold og mening.”

 

Bøger om det personlige lederskab