Emil Kruuse

Om forfatteren

Emil Kruuse er læreruddannet og cand.psych. I begyndelsen af sin karriere var Kruuse skolepsykolog i Brøndby og Albertslund, og han blev senere specialist samt autoriseret psykolog i specialpædagogik. Kruuse har forsket i emnet børn med lav fødselsvægt, hvor børnene blev fulgt fra fødsel til gymnasietiden, og, i samarbejde med sine kollegaer, har Kruuse udgivet flere bøger og artikler om deres skoleforløb sammenlignet med en kontrolgruppes skoleforløb. Kruuse har endvidere skrevet flere artikler om specialundervisning, og han har fået udgivet flere rapporter om skoleevaluering.

Kruuse har derudover undervist og eksamineret i eksperimentalpsykologi, almen psykologi samt videnskabsteori – her med særligt henblik på forskningsmetoder. Og det er netop interessen for psykologiens forskningsmetoder, der har inspireret Kruuse til at forfatte bøgerne Kvantitative forskningsmetoder og Kvalitative forskningsmetoder, der er udkommet i seks udgaver – alle opdaterede og reviderede ud fra den nyeste viden og forskning.
 Det siger forfatteren om bøgerne Kvalitative forskningsmetoder og Kvantitative forskningsmetoder

Derfor skrev jeg bøgerne:
”Jeg syntes, at der var behov for bøger om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, der var skrevet af én og samme forfatter. Og det er, til dato, de eneste to bøger om forskningsmetoder, hvor dette gør sig gældende. Bøgerne kommer stort set hele vejen rundt om både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Og de er, efter min opfattelse, stort set dækkende for psykologiske forskningsmetoder. Dog vil der altid være behov for at revidere og opdatere bøger om forskningsmetoder, så de inkluderer den nyeste forskning.”

Mine inspirationskilder:
”Da jeg som ekstern lektor i videnskabsteori begyndte at undervise psykologistuderende på Danmarks Lærerhøjskole og Pædagogisk Universitet , var der ingen danske metodebøger, der samlede den tilgængelige viden om forskningsmetoder. På baggrund af mine forelæsninger bad de studerende mig om at lave en bog på dansk om henholdsvis kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. De mente, at det ville lette deres studier betydeligt, hvis sådan bøger fandtes. Jeg talte med professor K.B. Madsen, som jeg dengang underviste sammen med, om at skrive mine to bøger, og han anbefalede mig at skrive dem, fordi de var yderst relevante for danske psykologistuderende. Jeg var i starten betænkelig, da jeg regnede med, at de studerende så ville blive væk fra mine forelæsninger, men det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet.”

Hvad er jeg særlig stolt over:
”At jeg gennem læsning af mangfoldige artikler og forskningsrapporter, kunne opstille en samlet, systematisk model til analyse af videnskabelige værker på ud fra videnskabelige forskningsmetoder. Følgende kriterier kunne bruges over for det kvantitative forskningsarbejde: systematik, kontrol, præcision, objektivitet, kvantificerbarhed, repræsentativitet, gentagelse, reliabilitet, validitet og generaliserbarhed samt etiske overvejelser. Mens kvalitative undersøgelser hviler på et andet paradigme, hvorfor der skal bruges kriterierne: hypoteseformulering, undersøgelsestype, beskrivelse af undersøgelsespopulationen, dataindsamlingsmetode, præcision, følsomhed, fleksibilitet, objektivitet, repræsentativitet, gentagelse, reliabilitet, validitet, fejlkilder, helhedsbillede, generaliserbarhed og etik. En vigtig pointe her er, at flere af disse begreber bruges anderledes end i kvantitative undersøgelser.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”De to nævnte analysemetoder har haft stor værdi, når jeg har skullet anmelde andres bøger, og når jeg selv har skullet tilrettelægge forskningsprojekter. Og jeg er særlig glad for at disse analysemodeller, har vist sig både at være nyttige for studerende, der skal vurdere videnskabelige værker og for færdige psykologer, der skal i gang med egen forskning.”

Mine forbilleder:
”Afdøde professor K.B. Madsen er mit forbillede. Vi arbejdede i mange år sammen i fagene videnskabsteori og almen psykologi, idet han holdt forelæsninger og eksaminerede i psykologiske teorier, og jeg i forskningsmetoder. K.B. Madsen havde udarbejdet et særdeles anvendeligt analyseskema til analyser af psykologiske teorier, og det inspirerede mig til at finde frem til et analyseskema til forskningsmetoder. Det nære samarbejde gjorde, at han hurtigt blev mit forbillede som underviser og forsker.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Første udgave af Kvantitative forskningsmetoder – i psykologi og tilgrænsende fag udkom i 1990. Siden første udgave har Emil Kruuse løbende gennemrevideret, udvidet og opdateret bogen, så bogen altid besvarer de grundlæggende spørgsmål, om, hvad forskningsmetode er, og hvordan der kan opstilles idealer for de naturvidenskabelige empiriske undersøgelser, ud fra den nyeste viden og forskning. Derfor udvidede Emil Kruuse 5. udgave af Kvantitative forskningsmetoder med et kapitel om eksperimenter med én person, og i 6. udgave har bogen fået et nyt kapitel om sociometri.

  I Kvantitative forskningsmetoder bliver metodernes systematik, fejlkilder, tilrettelæggelse og brugbarhed gennemgået grundigt, og bogen henvender sig derfor primært til studerende i psykologi samt PD-, medicin- og sygeplejestuderende. Men den er også relevant for færdiguddannede psykologer og andre, der er interesserede i kvantitative undersøgelser. Endelig vil bogen med fordel kunne bruges af psykologer, der deltager i videreuddannelsesprogrammer, specialistuddannelser og forskeruddannelser.
   
 • Første udgave af Emil Kruses bog Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag udkom i 1989. Men da kvalitativ forskningsmetodologi er et felt under konstant udvikling og forbedring, har Emil Kruuse valgt løbende at gennemrevidere, udvide og opdatere bogen, så den altid er baseret på feltets nyeste viden og forskning. Derfor blev 5. udgave udvidet med kapitler om diskursanalyse og introspektive metoder, og den seneste udgave (6. udgave fra 2007) er tilføjet kapitler om interview med børn og brug af videooptagelse som kvalitativ forskningsmetode.

  I Kvalitative forskningsmetoder giver Emil Kruuse indsigt i, hvad kvalitative metoder er, og hvordan de kan anvendes. Forholdet til de kvantitative psykologiske metoder og muligheden for at bygge bro mellem dem beskrives. Emil Kruuse undersøger, hvordan naturvidenskabelige forskere ser på de kvalitative metoder, og hvad hermeneutikere mener om positivistiske forskningsmetoder. Der gives retningslinjer for, hvordan man kan generalisere ud fra kvalitative undersøgelsesresultater, og hvordan man kan bedømme kvalitative undersøgelsers validitet.

  Bogen henvender sig primært til psykologi-, PD-, CVU-, medicin-, sygepleje- og lærerstuderende, men den er også relevant for andre studerende og færdiguddannede, der interesserer sig for kvalitative undersøgelser.
   
 • I Psykologiske metoder – selvbiografi og interview (1994) beskriver Emil Kruuse de to psykologiske metoder; selvbiografi og interview. Bogen omhandler følgende emner: erindringer, interviewteknik, livsforløb, metodelære, psykologisk forskning, psykologisk metode, psykoterapi, sprog, undersøgelsesmetoder, forskningsinterviews og kvalitative interviews.
   


Bibliografi

 • Hansen, M., Hesselholdt, S., Kruuse, E., Tordrup, S.A. & Zachau-Christiansen, B. (1976). Lav fødselsvægt – et risikoelement? Den blå serie, nr. 2. København: Skolepsykologi.
 • Kruuse, E. (1971). En undersøgelse af stofforbruget blandt skoleelever i Herstedernes Kommune. Skolepsykologi, 8, 6, 462-468.
 • Kruuse, E. (1975). Integration i folkeskolen og psykologiske testninger af en patient med Spielmeyer-Vogt-Batten sygdom. I Danielsen, J. & Plum, C. M. (Red.), Spielmeyer-Vogt’ sygdom. Det 2. skandinaviske symposium vedrørende Spielmeyer-Vogt-Battens sygdom, Kolonien Filadelfia, Dianalund, 28. februar – 1. marts 1975 (1-11). Dianalund: Kolonien Filadelfia.
 • Kruuse, E. (1980). Undersøgelser med the Leiter International Performance Scale. Upubliceret manuskript.
 • Kruuse, E. (1984). Skoleforløbet for børn med lav fødselsvægt. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Kruuse, E. (1987). Lille, men vågen? PPP 37. København: Danmarks Lærerhøjskole.
 • Kruuse, E. (1987). Psykologers forskningsteknik. Skolepsykologi, 24, 1, 63-71.
 • Kruuse. E. (1994). Psykologiske metoder, selvbiografi & interview. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Kruuse, E. (1997). Leg med sproget – den lille daglige dosis. Erfaringer fra et udviklingsarbejde i Albertslund. Albertslund: Pædagogisk Center Albertslund.
 • Kruuse, E. (1998). Proces-logbogen – et redskab til læreres og pædagogers læring. Albertslund: Pædagogisk Center Albertslund.
 • Kruuse, E. (1999). Baggrunden for forældres privatskolevalg. Albertslund: Pædagogisk Center. 
 • Kruuse, E. (2007). Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag. 6. udg., 1. udg. 1989. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Kruuse, E. (2012). Kvantitative forskningsmetoder – i psykologi og tilgrænsende fag. 6. udg., 1. udg. 1990. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Kruuse, E. & Egelund, N. (1981). Klassekvotient og specialundervisning. Hørsholm: Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • Kruuse, E., Egelund, N. & Zachau-Christiansen, B. (1986). Plateauer i WISC? Skolepsykologi, 23, 5/6, 541-550.
 • Kruuse, E., Lorentzen, S. & Zorning Petersen, L. (1987). Gruppeintegration af døve børnehavnebørn. Skolepsykologi, 24, 6, 371-380.


   

Bog Besvarer de grundlæggende spørgsmål om, hvad kvantitative forskningsmetoder er, og hvordan der kan opstilles idealer for de naturvidenskabelige empiriske undersøgelser.

300,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Hvis forandringer i organisationer skal have effekt og være bæredygtige, kræver det, at ledere har mod til at lære af det, de gør i praksis.
Udkommer Onsdag 20. januar 2021

,
En guide til jer, der vil ændre jeres parforhold gennem samtaler og bevægelse af krop og sanser. Det foregår på vandringer ude i naturen.
Udkommer Torsdag 28. januar 2021

,
Forestillingsevnen er central for vores kommunikation og møde med andre. Det er svært, når den er mangelfuld. Men der er hjælp at hente
Udkommer Fredag 5. februar 2021

Hvad gør du, hvis du – eller en du kender – bliver krænket seksuelt? Hvordan forholder du dig som leder, når der finder seksuel chikane sted på arbejdspladsen?
Udkommer Mandag 22. februar 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.