Poul Nissen

Poul Nissen

Om forfatteren

Poul Nissen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, associate professor og privatpraktiserende psykolog. Han har skrevet doktordisputats om børn og unge med fastlåst identitetsudvikling og er forfatter til knap to hundrede publikationer heraf en lang række bøger, hvor flere er oversat til engelsk, norsk og svensk. I de senere år har han bl.a. arbejdet med effektforskning og evaluering i forbindelse med unge kriminelle, børn på døgninstitutioner, specialundervisning og højt begavede børn samt udviklet digitaliserede instrumenter til måling af læring og trivsel og identifikation af højt begavede børn og unge. Bibliografi

 • Nissen, Poul (2017). Undersøg. Praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater. Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Nissen, Poul, Ole Kyed, Kirsten Baltzer & Kjell Skogen (2012). Talent i skolen - Identifisering, undervisning og utvikling. Pedagogisk Psykologisk Forlag AS.
 • ​Nissen, Poul (2012). "Assessment og intervention i et positivt psykologisk perspektiv - Præsentation af en evidensinformeret assessment- og interventionsmodel med fokus på både styrkeområder og barrierer for udvikling i individet og dets relationer." I Andersen, F. Ø. & Christensen, G. (red.),  Den positive psykologis metoder – Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention (165-186). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul, Ole Kyed & Kirsten Baltzer (2011). Talent i skolen – identifikation, undervisning og udvikling. Dafolo.
 • Nissen, Poul (2011). Achenbachs Child Behavior Checklist CBCL og relaterede instrumenter. Forlaget skolepsykologi.
 • Nissen, Poul (2010). "Undervisningsdifferentiering for elever med særlige forudsætninger". I Egelund (red.) Undervisningsdifferentiering – status og fremblik (48-58). Dafolo.
 • Kornerup, Hans & Poul Nissen (2009). "The ongoing Nebs Møllegård experiment". In Kornerup, H. (ed.) “Milieu-Therapy” with Children – Planned Environmental Therapy in Scandinavia (343-365). Karnac Books.
 • Nissen, Poul (2007). Formidling af effektundersøgelser – en vejledning. Dansk Psykologisk Forlag.
 • ​Nissen Poul (2007). Videnskabelige tekster – en vejledning. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul (2007). Assessment & Interventionsguide – Teori- og evidensbaseret intervention, praksisbaseret evidens og effektmåling. Dansk Psykologisk Forlag.
 • ​Nissen, Poul (2001).  Assessment and Treatment Planning Guide. The Danish University of Education.
 • ​Nissen, Poul (1999). Kvalitets- og metodeudviklings i børne- og ungesager. Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • ​Nissen, Poul (1998). Om udarbejdelse af videnskabelige tekster. Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul (1994). "Hvordan sikrer vi børn og unge en sund udvikling?" I Andersen, Tage, Klaus Andreasen og Pia Rasmussen  (red.) Overgreb mod børn - en håndbog. Ser vi det? Gør vi noget? (89-103). 3. oplag. Det Kriminalpræventive Råd.
 • Nissen, Poul (1992). Om børn og unge med fastlåst identitetsudvikling. Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul (1991). "Humanistisk identitetsteori i dialektisk, relationistisk værdiperspektiv". I Nissen, Poul, Ingrid Liljeroth og Aage Osv. Aakervik (red.) Humanistisk pedagogikk i Norden (108-134).Pedagogisk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul, Ingrid Liljeroth og Aage Osv. Aakervik (1991). "Introduksjon". I Nissen et al (red.) Humanistisk pedagogikk I Norden (1-9). Pedagogisk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul (1990). "Involvering og identitetsudvikling". I Følelseseksperter? - om etik og engagement i socialpædagogisk arbejde (105-119). Socialpædagogisk Højskole.
 • Nissen, Poul (1989). Fra identitetsteori til praktisk handling. Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul (1988). "Kriminalitet og identitetsudvikling set fra en pædagogisk psykologisk synsvinkel - kriminalprævention i værdiperspektiv". I Tage Andersen, Britta Kyvsgaard og Bent Tullberg (red.), Kan man både være ung og ansvarlig? - om ungdom, kriminalitet og forebyggelse (23-27). Det kriminalpræventive Råd
 • ​Nissen, Poul (1987). "Om undervisning af elever med adfærdsproblemer og psykiske vanskeligheder". I John Aasted Halse (red.) Specialundervisning - et fag i udvikling (52-59). Billesø & Baltzer.
 • Ebbesen, Ebbe, Jonathan Geisler, Hans Jørgen Kristensen, Niels Jørgen Jensen og Poul Nissen (1985). Fortid - Nutid - Fremtid i Grønland. Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul (1985). Behandlingsplaner og pædagogik. Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • ​Nissen,  Poul, Carsten Malmkjær, Allan Stæhr, Alice Ovesen og Kjeld Uldall Nielsen (1984). Institutionsudvikling og pædagogik. Pædagogisk Psykologisk Forlag
 • ​Stæhr, Allan & Poul Nissen (1983). Identitet og udvikling. Pædagogisk Psykologisk Forlag.
 • Nissen, Poul (1983). Om behandlingskonferencers indhold og tilrettelæggelse. Pædagogisk Psykologisk Forlag. 
 • Nissen, Poul (1978). Involveringspædagogik - vækst gennem klassemøder med børn og voksne. Gyldendal. 5. oplag, 1983. 

 

Bog E-bog Mange praktikere skal undersøge, dokumentere og formidle deres eget eller andres arbejde. Men hvordan designer man en god videnskabelig undersøgelse? Hvordan får man styr på undersøgelsens elementer og hvordan formidler man resultaterne på en tilfredsstillende måde? Det giver denne bog svar på.

250,00 kr. m/moms
175,00 kr. m/moms

Bog *OBS: NEDSAT* Elementær indføring i, hvilke krav der stilles til eksempelvis udarbejdelse af en rapport, et speciale, en afhandling eller en artikel i et fagtidsskrift

70,00 kr. m/moms

Bog *OBS: NEDSAT* Indføring i, hvordan man tilrettelægger en effektundersøgelse, disponerer sin tekst, vurderer undersøgelsers evidensniveau, udarbejder projektbeskrivelser mv.

70,00 kr. m/moms

Bog E-bog Den første danske bog der beskæftiger sig med metoderne bag den positive psykologi. Indeholder bidrag fra en lang række af danske og udenlandske eksperter inden for området.

250,00 kr. m/moms
175,00 kr. m/moms

Bog E-bog Vejledning i, hvordan psykologen udfører teori- og evidensbaseret udredningsarbejde og på den baggrund udarbejder forslag til intervention.

150,00 kr. m/moms
79,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

, , , , , , , , ,
Volume 18 - nummer 3 - oktober 2020. Tidsskrift om DIALOG > UDVIKLING > LEDELSE > ORGANISATION.
Udkommer Onsdag 4. november 2020

,
Lærervejledning til SK - Skriftlige Kompetencer. SK er en digital prøve til 5.-7- klasse, som giver et nuanceret indblik i dine elevers skriftlige kompetencer
Udkommer Torsdag 5. november 2020

Inspirations- og brugsbog for alle, der arbejder med vejledning af børn, unge, voksne og ældre i forhold til skole, uddannelse, karriereveje og den tredje alder
Udkommer Fredag 20. november 2020

Hvad gør du, hvis du – eller en du kender – bliver krænket seksuelt? Hvordan forholder du dig som leder, når der finder seksuel chikane sted på arbejdspladsen?
Udkommer Fredag 11. december 2020

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.